Aktualności

czwartek, 27 stycznia 2022

Plan polowań w obwodzie Kurów w dniu 30.01.2022 r.

czwartek, 27 stycznia 2022

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego w sprawie zapobiegania wściekliźnie

(więcej…)

wtorek, 25 stycznia 2022

Dyżury Urzędów Skarbowych – POLSKI ŁAD

poniedziałek, 24 stycznia 2022

ZAWIADOMIENIE O XLIII SESJI RADY GMINY TRZEBIESZÓW

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 27 stycznia  2022 r. (czwartek) o godz. 16.15 w Urzędzie Gminy Trzebieszów odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

Państwo Radni Rady Gminy Trzebieszów będą mogli brać udział w sesji przebywając w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzebieszów, jak również
w zdalnym trybie obradowania.

Państwo Sołtysi będą mogli brać udział w sesji w zdalnym trybie obradowania poprzez zalogowanie się w czasie sesji do systemu posiedzenia.pl lub przebywając w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

 1. Otwarcie XLIII Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ?Regulaminu udzielania dotacji
  z budżetu Gminy Trzebieszów na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków?.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu w zakresie budowy chodnika.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaka ratownika OSP w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad, na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet Radnym Rady Gminy Trzebieszów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Trzebieszów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
 12. Informacje ? wolne wnioski.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów
Andrzej Nurzyński

Program oraz uchwały znajdują się na portalu:
https://portal.posiedzenia.pl/trzebieszow?

poniedziałek, 24 stycznia 2022

76. rocznica rozbicia Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP) w Łukowie

W dniu dzisiejszym przypada 76. rocznica, spektakularnej akcji żołnierzy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN) Obwodu Łuków i Radzyń Podlaski. Przeprowadzili oni operację rozbicia Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łukowie. W wyniku akcji uwolniono 27 więźniów oraz zarekwirowano dokumentację UB.
W dniu wczorajszym 23 stycznia 2022 r. w kościele pod wezwaniem NMP Matki Kościoła w Łukowie została odprawiona Msza św. w intencji Żołnierzy Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość zamordowanych i poległych w walkach z funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i sowieckiego NKWD. Eucharystii przewodniczył dr hab. Andrzej Kiciński prof. KUL. W rocznicowych obchodach udział wzięły poczty sztandarowe: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Łuków oraz Koło Trzebieszów.
Po zakończeniu Eucharystii przy obelisku upamiętniającym Żołnierzy Niezłomnych i Ofiary reżimu komunistycznego, kwiaty złożyli: MIiosław Szekalis -Wójt Gminy Trzebieszów oraz środowisko Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.
środa, 19 stycznia 2022

stopień alarmowy CRP

poniedziałek, 17 stycznia 2022

Ostrzeżenie meteorologiczne

poniedziałek, 17 stycznia 2022

Ostrzeżenie meteorologiczne

piątek, 14 stycznia 2022

Rozporządzenia Wojewody Lubelskiego z dnia 12 stycznia 2022r. w sprawie zapobiegania wściekliźnie

czwartek, 13 stycznia 2022

LGD RAZEM: Nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej

LGD RAZEM:
Nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej
 
 
poniedziałek, 10 stycznia 2022

ZMIANA GODZIN PRACY

INFORMACJA

 

OD 13 STYCZNIA 2022 R. URZĄD GMINY TRZEBIESZÓW,
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  ORAZ GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W TRZEBIESZOWIE 
W KAŻDY CZWARTEK CZYNNE BĘDĄ
OD GODZ. 7.30 DO GODZ. 15.30

wtorek, 04 stycznia 2022

7 stycznia br. Urząd Gminy / GOPS/ GZOSip jest nieczynny

(więcej…)

wtorek, 04 stycznia 2022

Dodatek osłonowy

W dniu  3 stycznia 2022 została opublikowana ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U.  2022 poz.1). Celem wprowadzenia dodatku osłonowego jest rekompensata dla obywateli za rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał najuboższym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

 • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego uzależniona jest od dochodu:

 • 400 zł otrzyma jednoosobowe gospodarstwo przy miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 2100 zł,
 • 600 zł otrzyma 2-3 osobowe gospodarstwo, jeśli budżet nie przekracza 1500 zł miesięcznie na osobę,
 • 850 zł otrzyma 4-5 osobowe gospodarstwo, którego miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę,
 • 1150 zł otrzyma gospodarstwo 6 i więcej osobowe, którego miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę.

Na nieco wyższy dodatek osłonowy mogą liczyć zagrożeni ubóstwem energetycznym. Chodzi o gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Dla nich dodatek osłonowy wynosi odpowiednio (kryteria dochodowe bez zmian):

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Ważne! Aby dostać wyższy dodatek osłonowy, niezbędny jest wpis do CEEB, czyli Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Takiego zgłoszenia należy dokonać przed złożeniem wniosku o dodatek osłonowy w Urzędzie Gminy w Trzebieszowie pok. Nr 13,
tel. 25 796 03 55 wew. 207.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać w GOPS w Trzebieszowie ? dział świadczeń rodzinnych w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r.

Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Wzór wniosku o dodatek osłonowy do pobrania poniżej lub ze strony Ministerstwa Środowiska i Klimatu: www.gov.pl/klimat/dodatek-oslonowy.

wzór wniosku o dodatek osłonowy do pobrania na stronie https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

wtorek, 04 stycznia 2022

INFORMACJA ODPADY

W związku z koniecznością osiągania odpowiednich poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych przez Gminę Trzebieszów, prosimy mieszkańców gminy o prawidłową segregację odpadów, w tym przede wszystkim “Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych”.

Przypominamy, że waga pojedynczego worka z popiołem z gospodarstw domowych, nie może przekraczać 20 kg.

W 2022 roku będą prowadzone zmożone kontrole segregacji odpadów komunalnych, a za brak prawidłowej segregacji grozi opłata podwyższona w wysokości 100 zł/osoba/miesięcznie.

poniedziałek, 03 stycznia 2022

Urząd Gminy nieczynny

Skip to content