Ważne
  HARMONOGRAM WG MIEJSCOWOŚCI:
Według nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2023, poz. 1469) gminy mają obowiązek
Pokaż pozostałe wpisy
Pokaż pozostałe wpisy
Pokaż pozostałe wpisy
Skip to content