W dniu 2 kwietnia br Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis podpisał z Marszałkiem Województwa Lubelskiego umowę  pt. „Systemowe wsparcie efektywności nauczania języka angielskiego w Szkołach Podstawowych w Gminie Trzebieszów” na dofinansowanie zajęć z języka angielskiego w naszych szkołach. Projekt o wartości  ponad 570 000 zł obejmie zajęcia z języka angielskiego dla blisko  670 uczniów z gminnych szkół i będzie trwał do czerwca 2026 r.

Celem głównym projektu jest systemowe wsparcie efektywności nauczania języka angielskiego w wśród uczniów naszych szkół. Planowane będą także  zajęć native speakerem, które pozwolą uczniom starszych klas (posiadających lepszą znajomość języka angielskiego) na poprawę zdolności rozumienia ze słuchu.

Gratulujemy.