Kościół Parafialny p. w. Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników w Trzebieszowie.
FOTOGALERIA (opr. Sławomir Smolak)

30

31

Drewniany wiatrak typu koźlak położony w miejscowości Jakusze, wzniesiony w 1880 r. Reprezentuje budownictwo przemysłowe, wiejskie. Założony na rzucie czworoboku, ze ścianami nieznacznie zwężającymi się ku górze i dachem dwuspadowym z naczółkiem od Strony skrzydeł i nadwieszonym szczytem nad ścianą mączną, szalowany, kryty gontem.

21

Dwór drewniany II poł. XIX wieku w miejscowości Popławy-Rogale

29

 Kościół parafialny w Zembrach (drewniany).

32

Kapliczka przydrożna XIX w. w okolicy Leszczanki