• ZASADY PRZYGOTOWANIA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH DO UDZIAŁU W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH (POBIERZ)
 • Rekomendacje do procesu przygotowania osób w wieku 16-18 lat, do udziału w działaniach ratowniczych w ramach działalności Ochotniczych Straży Pożarnych RP (wersja 2.0) – (POBIERZ)

ŚWIADCZENIE RATOWNICZE DLA STRAŻAKÓW OSP przyznawane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490)


 

EKWIWALENT 2022
Pobierz
 1. OŚWIADCZENIE O WYPŁACIE EKWIWALENTU NA KONTO BANKOWE
 2. ZESTAWIENIE ZBIORCZE DO WYLICZENIA EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO ZA UDZIAŁ W DZIAŁANIU ORAZ AKCJI RATOWNICZEJ OSP
 3. POTWIERDZENIE UDZIAŁU W DZIAŁANIU RATOWNICZYM/AKCJI RATOWNICZEJ
 4. ZESTAWIENIE ZBIORCZE DO WYLICZENIA EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU ORAZ ĆWICZENIU  OSP
 5. ZESTAWIENIE ZBIORCZE DO WYLICZENIA EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO ZA UDZIAŁ W DZIAŁANIU ORAZ AKCJI RATOWNICZEJ OSP

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI

Raport o stanie Gminy 2022

Raport o stanie Gminy 2021

Raport o stanie Gminy 2020


Na terenie Gminy Trzebieszów funkcjonuje 12 Ochotniczych  Straży Pożarnych a mianowicie:

Stan na 31 grudzień 2018 r.

Lp. Jednostka TYP Opis Rok założenia
1 OSP Celiny TYP S 1  
2 OSP Gołowierzchy TYP S 1  
3 OSP Karwów TYP S 1 2008
4 OSP Kurów TYP S 1  
5 OSP Nurzyna TYP S 1  
6 OSP Popławy-Rogale TYP S 1  
7 OSP Szaniawy-Matysy TYP S 1  
8 OSP Szaniawy-Poniaty TYP S 1  
9 OSP Trzebieszów TYP S 2 KSRG 1916
10 OSP Wierzejki TYP S 2 KSRG  
11 OSP Wylany TYP S 1  
12 OSP Zembry TYP S 1

Najstarsza jednostka OSP Trzebieszów, powstała w 1916 r.,a najmłodsza  – OSP w Karwowie, zawiązała się 31 lipca 2008 roku

 1. Spośród wymienionych jednostek OSP wszystkie są zarejestrowane w KRS i mają nadany NIP.
 2. Sztandar posiada 9 jednostek OSP:
 • Trzebieszów  1962 r.
 • Nurzyna  1976 r.
 • Wierzejki  1992 r.
 • Popławy-Rogale  1993 r.
 • Zembry  1994 r.
 • Szaniawy-Matysy  1999 r.
 • Karwów  2010 r.
 • Celiny  2013 r.
 • Szaniawy-Poniaty  2017 r.

 1. OSP w Celinach – prezes Mariusz Celiński-Spodar
 2. OSP w Gołowierzchach – prezes Zygmunt Krasuski
 3. OSP w Karwowie – prezes Sylwester Izdebski
 4. OSP w Kurowie – prezes Krzysztof Grochowski
 5. OSP w Nurzynie – prezes Zenon Celiński
 6. OSP w Popławach-Rogalach – prezes Marcin Matysiak
 7. OSP w Szaniawach-Matysach – prezes Jerzy Zarzycki
 8. OSP w Szaniawach-Poniatach – prezes Stanisław Szadkowski
 9. OSP w Trzebieszowie – prezes Jacek Krzyszczak
 10. OSP w Wierzejkach – prezes Marek Grochowski
 11. OSP w Wylanach – prezes Przemysław Borkowski
 12. OSP w Zembrach – prezes Krzysztof Jasiński