INFORMUJEMY

„W związku z „odrzuceniem” w głosowaniu przez radnych Rady Gminy 

podczas LXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Trzebieszów z dnia 20 listopada 2023 r.

projektów uchwał podatkowych

stawki podatków w roku 2024 pozostają na niezmienionym poziomie z roku 2023 r.”

 

Uchwała nr LIV/304/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Trzebieszów na rok 2023 – POBIERZ

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2022.5683 Ogłoszony: 24.11.2022


Uchwała nr LIV/305/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie w obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok – POBIERZ

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2022.5684  Ogłoszony: 24.11.2022


Uchwała nr LIV/306/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Trzebieszów na rok 2023 – POBIERZ

Uchwała nr LIV/307/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej – POBIERZ


Uchwała nr LIV/308/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z transportem nieczystości ciekłych – POBIERZ


Uchwała nr LIV/309/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu – POBIERZ