Adres: Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów
tel. (25)796-03-55, (25)796-05-41
faks: (25)796-03-73
[email protected]

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie
Rachunek podstawy jednostki i budżetu: 46 9206 0009 0000 0130 2000 0010
System gospodarowania odpadami komunalnymi: 50 9206 0009 0000 0130 2000 0520
Rachunek na który trzeba wpłacać wadium: 88 9206 0009 0000 0130 2000 0030

Poczta e-mail:

Wójt: [email protected]
Sekretariat: [email protected]
Księgowa: [email protected]
Sekretarz:[email protected]

skrytka e-PUAP: /485k8ityjf/skrytka

DANE do FAKTURY:

Gmina Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów,
NIP: 825-206-49-43, REGON: 711582517
Kod terytorialny: 0611092