ODŚNIEŻANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH

Kontakt do koordynatora z ramienia Zarządu Dróg Wojewódzkich
tel.  83 3438188

ODŚNIEŻANIE DRÓG POWIATOWYCH

Kontakt do koordynatora z ramienia Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie
Andrzej Skwarek tel. 797044162

ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH