>>> Pod względem administracyjnym Gmina Trzebieszów należy do województwa lubelskiego i powiatu łukowskiego.

Od wschodu graniczy z gminą Międzyrzec Podlaski, od południowo – zachodniej strony z gminą Łuków, od południowego wschodu z gminą Kąkolewnica, a od północy z gminą Zbuczyn, należącą już do województwa mazowieckiego.

Według podziału na jednostki fizycznogeograficzne Europy w klasyfikacji dziesiętnej wg J. Kondrackiego, obszar na którym położona jest Gmina Trzebieszów znajduje się na Równinie Łukowskiej, która wchodzi w skład Niziny Południowopodlaskiej.

mapka 1

Szczegółowa mapa Gminy Trzebieszów do pobrania – TUTAJ

 

Wysokości bezwzględne na jej terenie wahają się w granicach od 150m n. p. m. w dolinie Krzny Północnej w okolicach miejscowości Leszczanka do 166 m. n. p. m. w okolicach Wólki Konopnej.

Gleby gminy Trzebieszów są mało zróżnicowane, dominują tu gleby bielicowe i pseudobielicowe.

Wg podziału na regiony klimatyczne W. Okołowicza i D. Martyn, Gmina Trzebieszów należy do regionu mazowiecko-podlaskiego. Klimat w tym regionie charakteryzuje się przewagą wpływów kontynentalnych. Amplitudy temperatur są tu większe od przeciętnych w kraju. Lato wczesne, dość długie. Zima zaś dłuższa i chłodniejsza.

Średnie temperatury powietrza w Gminie Trzebieszów wg miesięcy (1951-1990)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

XII

ROK
-3,9 -3,0 0,8 7,3 13,1 16,5 17,8 17,0 12,7 7,8 2,7 -1,3 7,3

Źródło: Oprac. własne na podstawie Kaszewski B.M. I in, 1995, Klimat, Tom I, Środowisko Przyrodnicze Lubelszczyzny

Średnie sumy opadów atmosferycznych w Gminie Trzebieszów wg miesięcy (1951-1990)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ROK

30 28 27 36 55 70 76 70 48 39 40 40 559

Źródło: Oprac. własne na podstawie Kaszewski B.M. I in, 1995, Klimat, Tom I, Środowisko Przyrodnicze Lubelszczyzny

Na terenie gminy stan dróg wszystkich kategorii jest bardzo dobry, pozwalający na dojazd do miejscowości i zabudowań. Przez teren gminy przebiegają: droga wojewódzka nr 806 (relacji Łuków-Międzyrzec Podlaski) o łącznej długości 14,5 km, drogi powiatowe o łącznej długości 47,1 km, w tym o nawierzchni asfaltowej 45 km i drogi gminne o łącznej długości 90,6 km w tym o nawierzchni asfaltowej 40,3 km.

Przez teren gminy przebiega ważna linia kolejowa Warszawa-Terespol o międzynarodowym znaczeniu, która jest częścią transeuropejskiej magistrali kolejowej Lizbona-Moskwa. Na linii kolejowej przebiegającej przez teren gminy znajdują się dwa przystanki pasażerskie w miejscowości: Szaniawy-Matysy i Szaniawy-Poniaty, umożliwiające mieszkańcom korzystanie z komunikacji kolejowej. Siedziba Gminy Trzebieszów znajduje się w miejscowości: Trzebieszów Drugi 89.