Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie Sp. z o.o
Trzebieszów Drugi  44
Prezes Zarządu Artur Czubaszek
tel./fax (25) 796-04-06
[email protected]

Do 31 grudnia 2019 r. ZGK funkcjonował jako Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów, NIP 825-20-72-569, Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie został powołany przez Radę Gminy w Trzebieszowie i od dnia 1 lipca 2007 roku zgodnie ze swoim Statutem zajmuje się całokształtem spraw związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych. Od 1 stycznia 2020 r jest spółka prawa handlowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie Sp. z o.o

Zmiany w ZGK:

  • UCHWAŁA NR V/47/19 w sprawie przekształcenia Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie poprzez likwidację w celu utworzenia spółki prawa handlowego Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Plik: Plik źródłowy

W zakresie zaopatrzenia w wodę dysponujemy Stacją Uzdatniania Wody “Dębowica”, z której dostarczamy wodę ponad dwom tysiącom naszych odbiorców poprzez ok. 100 km sieci głównej. Oczyszczanie ścieków odbywa się w dwóch oczyszczalniach ścieków: Oczyszczalni Ścieków w Trzebieszowie oraz Oczyszczalni Ścieków w Płudach.

Pracownicy:

Artur Czubaszek, Prezes Zarządu
Andrzej Szyszko-Celiński, 503 142 757
Małgorzata Deres, Główny Księgowy, (25) 796-04-06
Katarzyna Wiśniewska, Inspektor, (25) 796-04-06
Wojciech Zabłocki, Inkasent, 517 574 382
Tomasz Kurowski, Konserwator SUW Dębowica, 609 524 508
Marek Kowalczyk, Konserwator SUW Dębowica, 517 248 495
Jan Wysokiński, Konserwator SUW Dębowica512 484 878
Mirosław Maciejewski, Konserwator OŚ Trzebieszów, 501 221 607
Wiktor Wysokiński, Konserwator OŚ Płudy, 503 142 775

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ZGK