Wykonanie środków stanowiących Funduszu Sołecki, za 2021 r.

Lp. Sołectwo Nazwa zadania do realizacji Rozdział Plan wydatków Wykonanie 2021
1. Celiny Remont dróg gminnych 60016 43 141,51 zł 43 000,80 zł
2. Dębowica Budowa świetlicy wiejskiej 92109 36 999,83 zł 36 999,83 zł
3. Dębowierzchy Modernizacja – remont świetlicy wiejskiej 92109 20 572,11 zł 20 572,11 zł
4. Gołowierzchy Modernizacja świetlicy wiejskiej 75412 24 017,44 zł 24 000,00 zł
5. Jakusze Budowa oświetlenia boiska przy świetlicy 92601 18 824,48 zł 18 824,48 zł
6. Karwów Oświetlenie uliczne- zakup i wymiana lamp 90015 31 457,35 zł 31 457,35 zł
7. Kurów Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP Kurów 75412 19 273,87 zł 19 272,81 zł
8. Leszczanka Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej 92109 23 418,25 zł 23 418,25 zł
9. Mikłusy Modernizacja świetlicy wiejskiej 92109 19 523,53 zł 19 523,53 zł
10. Nurzyna Zakup i wymiana lamp – oświetlenie uliczne 90015 28 761,00 zł 28 760,96 zł
11. Płudy Budowa świetlicy wiejskiej 92109 12 433,14 zł 12 430,00 zł
12. Popławy-Rogale Remont dróg gminnych 60016 26 264,39 zł 26 262,96 zł
13. Szaniawy-Matysy Modernizacja drogi gminnej 60016 32 006,60 zł 32 006,60 zł
14. Szaniawy-Poniaty Modernizacja drogi gminnej 60016 41 044,35 zł 41 044,35 zł
15. Świercze Remont drogi gminnej na dz. ew. 173 60016 13 681,45 zł 13 680,75 zł
16. Trzebieszów Budowa oświetlenia drogowego 90015 29 839,17 zł 28 905,00 zł
Zakup i wymiana lamp 90015 9 357,69 zł 9 350,50 zł
17. Trzebieszów Drugi Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej piekarni na świetlicę wiejską 92109 33 953,96 zł 33 950,00 zł
18. Trzebieszów Pierwszy Zakup i montaż klimatyzatorów, zakup wyposażenia świetlicy 92109 28 611,21 zł 28 249,00 zł
19. Trzebieszów Kolonia Budowa oświetlenia drogowego 90015 23 168,59 zł 23 168,00 zł
20. Wierzejki Modernizacja świetlicy wiejskiej 92109 21 570,75 zł 21 570,59 zł
21. Wólka Konopna Zagospodarowanie terenu przy świetlicy 92109 17 076,85 zł 17 076,85 zł
22. Wylany Zagospodarowanie terenu przy świetlicy 75412 16 128,13 zł 16 071,27 zł
23. Zaolszynie Modernizacja świetlicy wiejskiej 92109 21 920,28 zł 21 920,28 zł
24. Zembry Modernizacja -remont dróg gminnych 60016 24 067,37 zł 23 999,76 zł
RAZEM   617 113,30 zł 615 516,03 zł