W Gminie Trzebieszów funkcjonuje 6 szkół podstawowych, oraz 3 przedszkola.
Z dniem 31 sierpnia 2020 r. nastąpiła likwidacja Szkoły Podstawowej w Leszczance oraz od 1 września 2020 r. Gminne Przedszkole w Trzebieszowie zostało włączone do Zespołu Szkolno  Przedszkolnego w Trzebieszowie Drugim.

1. Szkoła Podstawowa  im. Ks. Tadeusza Adama Leszczyńskiego w Mikłusach

Dyrektor: Marek Kulpa
Adres: Mikłusy 37, 21-404 Trzebieszów,

tel.: (0-25) 796 00 98,  fax: ( 0-25) 796 63 14
email: [email protected]

www: http://www.spmiklusy.szkolnastrona.pl

Numer RSPO: 63290 , REGON: 001137103

2. Zespół  Szkolno-Przedszkolny w Trzebieszowie Drugim w skład, którego wchodzą trzy placówki:

  • Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Trzebieszowie Drugim

 


Dyrektor: Jarosław Makosz, 
Adres: Trzebieszów Drugi 94, 21-404 Trzebieszów,

tel.: (0-25) 796 06 89 fax: ( 0-25 ) 796 06 89,

email: [email protected],

Numer RSPO: 63292, REGON: 000718080,

www: https://sptrzebieszow.edupage.org/

  • Gminne Przedszkole w Trzebieszowie

 

 

Adres: Trzebieszów Drugi 90, 21-404 Trzebieszów Drugi,
tel.: (0-25) 796 05 18,

email: [email protected]

www: https://gptrzebieszow.edupage.org/news/

Numer RSPO: 114316, REGON: 030294389

  • Przedszkole w Trzebieszowie Drugim

 

 

Adres: Trzebieszów Drugi 94, 21-404 Trzebieszów Drugi,

tel.( 0-25) 796 06 89, fax ( 0-25) 796 06 89

Numer RSPO:271918, REGON: 383785576


3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębowicy, w skład którego wchodzą dwie placówki:

  • Szkoła Podstawowa im. Janiny i Jana Dębowskich w Dębowicy 


Dyrektor: Krzysztof Kazana,

Adres: Dębowica 70,  21-404 Trzebieszów Drugi,

tel.: (25) 796 07 21 fax: (25) 796 07 21,

email: [email protected],

www: http://www.spdebowica.szkolnastrona.pl

Numer RSPO: 63284, REGON: 001137273

  • Przedszkole w Dębowicy,

Numer RSPO: 271917, REGON: 383785524

4. Szkoła Podstawowa im. Ks. Bp. Junoszy Szaniawskiego w Szaniawach Matysach


Dyrektor: Danuta Kornas
Adres: Szaniawy Matysy 4,  21-404 Trzebieszów,

tel.: (0-25) 796 30 64,

email: [email protected]

Numer RSPO: 63291, REGON: 001137110


5. Szkoła Podstawowa im.  Heleny Mniszkówny w Celinach

 

Dyrektor: Agnieszka Izdebska
Adres: Celiny 86 21-404 Trzebieszów, tel.: (0-25) 797 48 88 fax: (025) 797 48 88,
email: [email protected]

www: https://celiny86.edupage.org/,

100-lecie szkoły,

Numer RSPO: 63283, REGON: 001137267

6. Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Jakuszach

Dyrektor: Robert Wierzejski
Adres: Jakusze 56, 21-404 Trzebieszów, tel.: (0-25) 796 02 41,
email: [email protected]

www: https://spjakusze.edupage.org/

Numer RSPO:63286, REGON: 0011372280