https://www.facebook.com/goktrzebieszow

Gminny Ośrodek Kultury w Trzebieszowie powstał na mocy Uchwały Rady Gminy w Trzebieszowie Nr XX/128/96 z dnia 16 czerwca 1996 r. i działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 493 a póź. zmianami) oraz aktów wykonawczych, oraz nowej ustawy z dnia 26 marca 2012 r.
2. Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Trzebieszowie.

Ośrodek realizuje swoje zadania statutowe na terenie gminy Trzebieszów. Gminny Ośrodek Kultury jest miejscem zaspokajania potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności. Spełnia funkcję animatora i organizatora twórczości kulturalnej. Kształtuje aktywne zachowania kulturalne, sama wytwarza ich wzory, animuje twórczość amatorską.  Dostępnymi środkami twórczo kultywuje tradycje regionalne, wydobywając z nich aktualne i cenne wartości. W sposób wzorcowy łączy tradycję ze współczesnością, proponując często w nowoczesnej formie to, co stare i zapomniane. Instytucja to nie tylko budynki  i przestrzeń – to przede wszystkim ludzie. Dzięki ich zaangażowaniu, wiedzy, poświęceniu i wrażliwości powstaje twórcze i edukacyjne działanie. Do stałych form naszej działalności należą zajęcia koła szachowego i warcabowego i aktywności w naszej świetlicy. To stałe sekcje, które cieszą się ogromną popularnością, ale cały czas jesteśmy otwarci na nowe propozycje. Działamy również na polu animacji kultury dla ludzi w podeszłym wieku ? propozycją są  comiesięczne spotkania Klubu Seniora. Podejmowane przez nas działania organizacyjne imprez plenerowych ? zarówno kulturalno-rozrywkowych jak i sportowo-rekreacyjnych służą integracji lokalnego środowiska a także szerokiej promocji Gminy Trzebieszów. Jesteśmy nowoczesną instytucją, która realizuje wiele projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych, które służą animowaniu i upowszechnianiu kultury w Gminie Trzebieszów. Współpracujemy z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami oraz indywidualnymi animatorami życia kulturalnego. Wspieramy organizację autorskich przedsięwzięć i pomagamy prezentować je podczas organizowanych przez nas imprez kulturalnych. Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury z siedzibą w Trzebieszowie Drugim.

PRACOWNICY:

  • Rafał Zdunek – Dyrektor, tel. 025 7960383, mail: [email protected]
  • Piotr Wajszczuk – Instruktor
  • Aneta Jaworska – Instruktor