Wykonanie Środków stanowiących Funduszu Sołecki, za 2020 r.

Lp. Sołectwo Nazwa zadania Rozdział Paragraf Plan wydatków (zł) Wykonanie
(zł)
1. Celiny Remont dróg 60016 4270 37 059,18 37 056,37
2. Dębowica Budowa świetlicy 92109 6050 30 994,95 30 994,95
3. Dębowierzchy Remont świetlicy 92109 4300 17 308,32 17 308,32
4. Gołowierzchy Zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP 75412 4270 20 340,43 20 339,41
5. Jakusze Zagospodar. terenu świetl. 92109 4300 16 297,61 16 297,61
6. Karwów Remont drogi dojazd. do pól 60016 4270 26 573,11 26 538,90
7. Kurów Budowa garażu OSP 75412 6050 16 423,95 16 423,95
8. Leszczanka Modernizacja świetlicy 92109 6050 19 919,31 19 896,55
9. Mikłusy Modernizacja świetlicy 92109 6050 16 718,74 16 718,74
10. Nurzyna Budowa drogi dywanik bitumiczny 60016 6050 24 425,37 24 425,37
11. Płudy Modernizacja świetlicy 92109 6050 10 780,85 10 780,85
12. Popławy-Rogale Ogrodzenie strażnicy,

Remont dróg

75412

60016

4270

4270

5 000,00

17 403,96

5 000,00

17 329,55

13. Szaniawy Matysy Remont dróg 60016 4270 28 004,95 27 997,83
14. Szaniawy Poniaty Utwardzenie parkingu OSP 75412 4270 34 995,65 34 995,65
15. Świercze Zagospodarowanie terenu 92195 6050 11 580,99 11 580,99
16. Trzebieszów Modernizacja świetlicy 92109 6050 32 721,57 32 721,48
17. Trzebieszów Drugi Budowa świetlicy 92109 6050 29 099,88 28 995,10
18. Trzebieszów Pierwszy Utwardzenie kostką bruk. 92109 4300 19 371,84 19 300,00
19. Trzebieszów Kolonia Modernizacja świetlicy 92109 6050 24 046,35 24 006,87
20. Wierzejki Remont strażnicy OSP 75412 6050 18 108,46 18 108,46
21. Wólka Konopna Budowa świetlicy 92109 6050 14 486,77 14 486,77
22. Wylany Remont strażnicy OSP 75412 4270 13 728,74 13 640,65
23. Zaolszynie Remont świetlicy 92109 4300 18 361,14 17 610,68
24. Zembry Remont drogi gminnej 60016 4270 20 424,66 20 424,66
    Razem     524 176,78 522 979,71