Wykonanie środków stanowiących Funduszu Sołecki, za 2022 r.

 

Lp. Sołectwo Nazwa zadania do realizacji Rozdział Plan wydatków Wykonanie 2022
1. Celiny Budowa wodociągu w miejscowości Celiny w kierunku Krynki (850 mb) 01043 45 283,89 zł  45 282,98 zł
2. Dębowica Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej 92109 20 014,06 zł 20 014,06 zł
Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne (zakup i wymiana lamp) 90015 19 748,70 zł 19 689,80 zł
3. Dębowierzchy Modernizacja oświetlenia ulicznego – zakup i wymiana lamp 90015 21 925,26 zł 21 685,04 zł
4. Gołowierzchy Remont/utwardzenie drogi dojazdowej do posesji nr 76 60016 25 429,06 zł 10 000,00 zł
zakup i montaż 3 klimatyzatorów i okapu kuchennego z funkcją wyciągu 75412 15 429,06 zł
5. Jakusze Remont drogi gminnej nr 214/3 – wysypanie drogi tłuczniem 60016 19 748,66 zł 19 687,00 zł
6. Karwów Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP 75412 2 000,00 zł 2 000,00 zł
Zakup zamiatarki do oczyszczania drogi gminnej 60016 21 657,67 zł 21 657,67 zł
Zakup i wymiana 23 lamp – oświetlenie uliczne 90015 10 000,00 zł 9 733,77 zł
7. Kurów Remont dróg dojazdowych do pól 60016 20 332,63 zł 20 300,00 zł
8. Leszczanka Modernizacja (remont) drogi nr 49 60016 24 682,18 zł 24 600,00 zł
Wysypanie tłuczniem dróg dojazdowych do pól – drogi 598, 628, 644 60016 216,00 zł 216,00 zł
9. Mikłusy Wykończenie świetlicy wiejskiej 92109 20 651,15 zł 18 493,65 zł
10. Nurzyna Wykonanie oświetlenia, zakup i wymiana lamp 90015 30 313,13 zł 30 300,00 zł
11. Płudy Budowa świetlicy wiejskiej 92109 13 112,69 zł 12 714,85 zł
12. Popławy-Rogale Remont dróg gminnych
1) do lasu „zembrowskiego”
2) do lasu „płudowskiego”
60016 28 030,36 zł 28 030,00 zł
13. Szaniawy Matysy Modernizacja/remont dróg gminnych na terenie sołectwa 60016 33 179,88 zł 33 100,00 zł
14. Szaniawy Poniaty Modernizacja/remont dróg gminnych na terenie sołectwa 60016 44 115,96 zł 44 100,00 zł
15. Świercze Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego – zakup energii 90015 500,00 zł 500,00 zł
Budowa infrastruktury technicznej na placu rekreacyjnym w miejscowości Świercze 70005 14 152,23 zł 14 151,39 zł
16. Trzebieszów Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 230 90015 39 000,00 zł 38 943,96 zł
Zakup i wymiana lamp – oświetlenie uliczne 2 249,22 zł 2 060,52 zł
17. Trzebieszów Drugi Wytyczenie drogi gminnej nr 222 60016 22 000,00 zł 22 000,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej tj.: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej piekarni na świetlicę wiejską” 92109 13 728,09 zł 13 727,99 zł
18. Trzebieszów Pierwszy Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia do świetlicy 92109 24 473,48 zł 24 351,82 zł
19. Trzebieszów Kolonia zakup gazu do ogrzewania świetlicy 92109 1 000,00 zł 1 000,00 zł
zakup i wymiana lamp – oświetlenie uliczne 90015 29 525,49 zł 29 234,51 zł
20. Wierzejki Remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP 75412 22 933,93 zł 22 933,03 zł
21. Wólka Konopna Zakup, montaż i serwis klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej 92109 18 102,94 zł 18 102,94 zł
22. Wylany Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP 75412 17 200,45 zł 17 198,67 zł
23. Zaolszynie Remont drogi do lasu i na kolonię od strony Plewek 60016 10 011,28 zł 10 000,02 zł
Remont świetlicy wiejskiej 92109 13 135,00 zł 13 135,00 zł
24. Zembry Wykonanie boiska 70005 25 429,06 zł 2 670,00 zł
RAZEM   653 882,45 zł 627 043,73 zł