CAŁOŚĆ OBWIESZCZENIA: BIP

Rozdział 165.
Wybory do Rady Gminy Trzebieszów

Oddział 1.
Dane ogólne

 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
 2. Wybory przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.
 3. Głosowanie przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.
 4. Uprawnionych do głosowania było 5701.
 5. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 3674 osobom.
 6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3674 osób, to jest 64,44% uprawnionych do głosowania.
 7. Głosów ważnych oddano 3615, to jest 98,39% ogólnej liczby głosów oddanych.
 8. Głosów nieważnych oddano 59, to jest 1,61% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 10, to jest 16,95% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 49, to jest 83,05% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

 1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 427;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 243 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 243;

6) głosów ważnych oddano 240;

7) radną została wybrana:

― OKRASA Ewa,

z listy nr 17          KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ.

 

 1. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 362;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 246 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 246;

6) głosów ważnych oddano 241;

7) radnym został wybrany:

― ŚLEDŹ Marcin,

z listy nr 18          KWW „SILNA GMINA”.

 

 1. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 371;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 247 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 246;

6) głosów ważnych oddano 242;

7) radnym został wybrany:

― ZDANOWSKI Wiesław,

z listy nr 17          KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ.

 

 1. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 326;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 202 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 202;

6) głosów ważnych oddano 201;

7) radnym został wybrany:

― GRODZICKI Wiesław Piotr,

z listy nr 16          KWW ANDRZEJA NURZYŃSKIEGO.

 

 1. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 348;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 221 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 221;

6) głosów ważnych oddano 219;

7) radnym został wybrany:

― GROCHOWSKI Grzegorz,

z listy nr 16          KWW ANDRZEJA NURZYŃSKIEGO.

 

 1. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 492;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 308 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 308;

6) głosów ważnych oddano 307;

7) radnym został wybrany:

― CELIŃSKI Mariusz,

z listy nr 16          KWW ANDRZEJA NURZYŃSKIEGO.

 

 1. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 227;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 153 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153;

6) głosów ważnych oddano 150;

7) radnym został wybrany:

― TURSKI Tomasz,

z listy nr 16          KWW ANDRZEJA NURZYŃSKIEGO.

 

 1. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 418;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 278 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 278;

6) głosów ważnych oddano 277;

7) radnym został wybrany:

― SULEJ Wiesław Szczepan,

z listy nr 20          KWW BLISKO LUDZI-WIESŁAW SULEJ.

 

 1. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 341;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 225 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 225;

6) głosów ważnych oddano 220;

7) radnym został wybrany:

― MOŚCICKI Jan Waldemar,

z listy nr 17          KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ.

 

 1. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 325;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 200 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200;

6) głosów ważnych oddano 198;

7) radnym został wybrany:

― ŁONIEWSKI Grzegorz,

z listy nr 17          KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ.

 

 1. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 348;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 250 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251;

6) głosów ważnych oddano 248;

7) radnym został wybrany:

― KOWALCZYK Piotr,

z listy nr 18          KWW „SILNA GMINA”.

 

 1. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 437;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 273 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 273;

6) głosów ważnych oddano 268;

7) radnym został wybrany:

― SULEJ Jarosław,

z listy nr 20          KWW BLISKO LUDZI-WIESŁAW SULEJ.

 

 1. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 347;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 223 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 223;

6) głosów ważnych oddano 215;

7) radnym został wybrany:

― NURZYŃSKI Andrzej,

z listy nr 16          KWW ANDRZEJA NURZYŃSKIEGO.

 

 1. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 487;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 314 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 314;

6) głosów ważnych oddano 304;

7) radnym został wybrany:

― ZARZYCKI Mateusz,

z listy nr 16          KWW ANDRZEJA NURZYŃSKIEGO.

 

 1. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 445;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 291 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 291;

6) głosów ważnych oddano 285;

7) radnym został wybrany:

― WIERZEJSKI Paweł Artur,

z listy nr 19          KWW RAZEM PONAD PODZIAŁAMI.