Aktualności

piątek, 20 maja 2022

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – złóż deklarację do końca czerwca !!!

piątek, 20 maja 2022

Chroń owady zapylające!

Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis przypomina o prawidłowych sposobach stosowania środków ochrony roślin tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla owadów zapylających.
 
Nieprawidłowo wykonywane zabiegi chemicznej ochrony roślin, zwłaszcza przy użyciu insektycydów, niosą niezwykle duże zagrożenie dla pszczół i innych zapylaczy.
 

(więcej…)

środa, 18 maja 2022

Nabór wniosków nr 3/2022/G

(więcej…)

wtorek, 17 maja 2022

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tzw. płatność ONW) – 2022

Obszary ONW w Gminie Trzebieszów od roku 2019

CELINY – ONW_5
DĘBOWIERZCHY – ONW_7
GOŁOWIERZCHY – ONW_5
KURÓW – ONW_5
LESZCZANKA – ONW_6
PŁUDY – ONW_5
ROGALE – ONW_5
SZANIAWY-PONIATY – ONW_7
TRZEBIESZÓW – ONW_5
TRZEBIESZÓW KOLONIA – ONW_5
WYLANY – ONW_5
ZEMBRY – ONW_5

  • ONW_5 – ONW z ograniczeniami naturalnymi strefa I
  • ONW_6 – ONW z ograniczeniami naturalnymi strefa II
  • ONW_7 – ONW typ specyficzny strefa I (niekorzystne warunki o walorach przyrodniczo ? turystycznych)
  • ONW_8 – ONW typ specyficzny strefa II
  • ONW_9 – ONW typ górski

(więcej…)

poniedziałek, 16 maja 2022

Nabór wniosków o dofinansowanie do nawozów wydłużony

Do 31 maja 2022 r. został wydłużony termin naboru wniosków o dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Pozostałe warunki otrzymania pomocy pozostają bez zmian.

źródło

piątek, 13 maja 2022

PRACA PRACA PRACA

Spotkanie dotyczące pracy w firmie WIPASZ odbędzie się w Urzędzie Pracy w Łukowie, w dniu 23 maja (poniedziałek) o godzinie 10.00

wtorek, 10 maja 2022

Ułatwienia w budowie domów do 70 m kw.

Od 3 stycznia 2022 r. każdy, kto ma działkę budowlaną, może wybudować na niej ? w uproszczonej procedurze ? dom do 70 m kw. zabudowy do celów mieszkaniowych lub rekreacyjnych.
 

www.dombezformalnosci.gov.pl

(więcej…)

wtorek, 10 maja 2022

ZWYCIĘSTWO I AWANS W OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

Informacja ze Szkoły Podstawowej w Celinach

29 kwietnia 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Łukowie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ?Młodzież Zapobiega Pożarom?.  Do eliminacji przystąpiło 35 osób w trzech grupach wiekowych.  Organizatorem turnieju był Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łukowie przy współpracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży w Łukowie.

Spośród uczniów szkół podstawowych  w grupie klas III – IV wyłoniono najlepszych, którzy walczyli o zwycięstwo i awans do etapu wojewódzkiego. 

Miło nam poinformować, że uczennice z klasy III Szkoły Podstawowej w Celinach zaprezentowały się bardzo dobrze. Zwyciężyła Aleksandra Turska uzyskując 29/30 punktów  a II miejsce zajęła Maja Karwowska .

Nagrody laureatom konkursu wręczyli Wicestarosta Łukowski Pan Janusz KOZIOŁ oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie Pan bryg. Paweł WYSOKIŃSKI.

Aleksandrze gratulujemy awansu do etapu wojewódzkiego i trzymamy kciuki .

poniedziałek, 09 maja 2022

Kolejne środki na budowę i modernizację dróg do gruntów rolnych w naszej gminie.

poniedziałek, 09 maja 2022

Powiatowe obchody Dnia Strażaka.

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek.
8 maja odbyły się obchody Powiatowego Dnia Strażaka w Łukowie.
Zawodowi strażacy z łukowskiej komendy oraz druhowie z ochotniczych straży pożarnych z terenu całego powiatu łukowskiego spotkali się najpierw na Mszy Świętej w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Eucharystii przewodniczył kapelan powiatowy strażaków ksiądz proboszcz Andrzej Kieliszek. Po Mszy odbył się przemarsz pocztów sztandarowych oraz uczestników uroczystości na cmentarz Świętego Rocha. Tam złożono kwiaty przy symbolicznym grobie strażaków. Następnie odbył się uroczysty apel na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
 
Podczas apelu  druh Jarosław Modrzewski z OSP Wierzejki otrzymał Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Podczas tej uroczystości odbyło się także przekazanie dwóch wozów bojowych. JRG Łuków wzbogacił się o średni wóz marki Renault, a OSP Karwów Mercedes. Kluczyki do wozu z rąk Komendanta KP PSP Łuków odebrał druh Sylwester Izdebski, Prezes OSP Karwów. Warto nadmienić, że jako najmłodsza jednostka w gminie Trzebieszów, OSP Karwów od 11 listopada 2020 roku znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG).

Na koniec uroczystości Komendant KP PSP na ręce Sekretarza Gminy Trzebieszów Sławomira Smolaka przekazał podziękowania  Wójtowi Gminy Trzebieszów Mirosławowi Szekalis, za pomoc i wsparcie działań przeciwpożarowych realizowanych przez Komendę  Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie.

Wszystkim strażakom życzymy bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

(więcej…)

piątek, 06 maja 2022

Ostrzeżenia meteorologiczne

OSTRZEŻENIE ODWOŁANE

(więcej…)

czwartek, 05 maja 2022

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Trzebieszów

INFORMACJA WÓJTA GMINY TRZEBIESZÓW

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), informuję, że

w dniach od 05.05.2022 r. do 27.05.2022 r.

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzebieszów, w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka urzędowe tablice ogłoszeń) oraz na stronie internetowej Gminy Trzebieszów

został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Świercze.

Wykaz można pobrać tutaj

                                                                                 Wójt Gminy Trzebieszów

                                                                                       /-/ Mirosław Szekalis

środa, 04 maja 2022

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

4 maja obchodzimy dzień św. Floriana  patrona Strażaków. Z tej okazji  Druhom i Druhnom wszystkich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Trzebieszów składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech dopisuje Wam zdrowie, nie opuszcza szczęście, a życie osobiste i zawodowe dostarcza powody do dumy i zadowolenia.

Dziękujemy za Wasz trud i poświęcenie w ratowaniu życia i mienia ludzkiego, za Waszą nieustanną gotowość do niesienia pomocy i zaangażowanie w funkcjonowanie Waszych jednostek oraz życie lokalnej społeczności. Życzymy Wam opieki patrona strażaków  św. Floriana, bezpiecznych powrotów z akcji, a przede wszystkim wytrwałości i satysfakcji z pełnienia strażackiej służby.

Ze strażackim pozdrowieniem 

                          Mirosław Szekalis                                Andrzej Nurzyński

                         Wójt Gminy Trzebieszów              Przewodniczący Rady Gminy

poniedziałek, 02 maja 2022

Święto Narodowe Trzeciego Maja – odezwa

Mieszkańcy Lublina i Województwa Lubelskiego! Rodacy!

W tym roku obchodzimy 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja ? wielkiego dzieła Sejmu Czteroletniego lat 1788-1792. Reformy Sejmu Wielkiego  miały przerwać pasmo klęsk   i niepowodzeń, jakie nawiedzały Rzeczpospolitą w XVIII wieku. Sąsiednie mocarstwa: Rosja, Austria i Prusy wykorzystywały wewnętrzną słabość Polski, prywatę magnaterii i wypaczoną zasadę liberum veto, doprowadzając do pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. Przed Sejmem Czteroletnim armia Rzeczypospolitej była nieliczna i w żadnym stopniu nie przypominała zwycięskiej armii polsko-litewskiej, jaką znaliśmy z pól bitewnych Kircholmu, Kłuszyna, Chocimia i Wiednia. Rzeczypospolitej potrzebny był akt prawny, który niezwłocznie uzdrowiłby ustrój państwa. Opracowaniem dokumentu zajęli się wybitni reformatorzy, tacy jak Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski, Adam Stanisław Krasiński, Stanisław Kostka Potocki, korzystający ze wsparcia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wykorzystując sprzyjającą sytuację międzynarodową, Sejm Walny po burzliwych obradach uchwalił Konstytucję, będącą fundamentem niezbędnych reform w Rzeczypospolitej. Ustawa zasadnicza Rzeczypospolitej  Obojga  Narodów,  przyjęta   3  Maja  1791  roku  na  Zamku  Królewskim   w Warszawie przewidywała m.in.:  wprowadzenie  monarchii  dziedzicznej,  utworzenie  silnej i nowoczesnej armii, częściowe zrównanie praw osobistych szlachty i mieszczaństwa, opiekę państwa nad chłopami, znosiła liberum veto, tworzyła nowoczesny rząd ? Straż Praw.

Nasza  Ustawa  Rządowa  budziła  podziw  i  uznanie  nie   tylko   w   Europie   zachodniej, lecz również w Stanach Zjednoczonych, które 2 lata wcześniej stały się wzorem dla narodów miłujących wolność, przyjmując pierwszą Konstytucję w dziejach Świata. Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów stała się przykładem dla innych konstytucji europejskich. W odróżnieniu od przyjętej we wrześniu 1791 r. Konstytucji francuskiej, Ustawa Rządowa 3 Maja została przyjęta w sposób bezkrwawy.

 

Niestety, jak okazało się kilka lat później, Konstytucja 3 Maja została przyjęta zbyt późno. Zamiast stać się fundamentem reform Rzeczypospolitej, Konstytucja okazała się być ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny. Już 4 lata po jej uchwaleniu Rzeczpospolita Obojga Narodów    przestała    istnieć.    Drapieżni    sąsiedzi    Rzeczypospolitej    dokonali    drugiego i trzeciego rozbioru Polski. Rzeczpospolita upadła w wyniku postępującego rozkładu państwa oraz zdrady części szlachty i magnaterii, zabiegającej jedynie o własną pomyślność. Dlatego nie zapominajmy, że zawsze istnieje interes ogólnonarodowy, który trzeba przedkładać nad własne ambicje polityczne czy ekonomiczne. Konfederacja targowicka, która doprowadziła, do obalenia Konstytucji 3 Maja jest dobitnym przykładem przedkładania partykularnych interesów nad dobro wspólne. Wyciągajmy wnioski z tej lekcji historii. Niech dobro Ojczyzny będzie dla nas wartością nadrzędną, tak jak było dla twórców i zwolenników Konstytucji 3 Maja.

Rocznica uchwalenia najważniejszego aktu prawnego w historii Rzeczypospolitej przypada na bardzo trudny czas. Po pandemii nadeszła  agresja  hybrydowa  na  granicy  polsko-białoruskiej. 24 lutego 2022 r. reformująca i wzmacniająca swoją państwowość Ukraina została barbarzyńsko napadnięta przez Rosję, która nie wyrzekła się wojny jako narzędzia politycznego.     Wydarzenia     za     naszą     wschodnią      granicą      przypominają      nam, że nie ma wolności danej raz na zawsze. Wobec  tego każdy z nas powinien przyczyniać się    do wzmacniania państwa polskiego. W XVIII wieku w pojęcie narodu wpisywała się jedynie szlachta, a dziś my wszyscy dzierżymy odpowiedzialność za naszą Ojczyznę.

Rosyjska agresja zmusiła miliony ludzi, przede wszystkim kobiet i dzieci, do ucieczki przed piekłem  wojny.  Polska,  a  w  tym  szczególnie  województwo  lubelskie,  stało  się  ostoją   dla uchodźców z Ukrainy. Nie ma żadnych wątpliwości, że w chwili próby, mieszkańcy naszego regionu stanęli na wysokości zadania. W obliczu tragedii wojny, społeczność Lubelszczyzny okazała Ukraińcom dobroć, ofiarność i gościnność, za co w imieniu Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja w Województwie Lubelskim, serdecznie dziękuję! Ofiarność Polaków została dostrzeżona i wyakcentowana przez światową opinię publiczną. Jesteśmy przekonani, że postawa naszego Narodu walnie przyczyni się do zbudowania nowych, braterskich relacji polsko-ukraińskich.

W przededniu Święta Narodowego Trzeciego Maja apelujemy do wszystkich mieszkańców województwa  lubelskiego,  do wszystkich  grup  społecznych,  zawodowych  i  politycznych,  o liczny udział w uroczystych obchodach Święta 3 Maja. Wspominając uchwalenie Konstytucji 1791    roku,    z    radością    i    dumą    przyjmijmy    to    wielkie    dziedzictwo,    któremu   na imię Polska. Zatroszczmy się o odświętny wygląd naszych miast, miasteczek i wsi. Niech flagi    w    narodowych    barwach    załopoczą     nad budynkami     urzędów     państwowych  i samorządowych, nad instytucjami i przedsiębiorstwami, nad szkołami i każdym polskim domem.  Niech  3  maja  2022  roku,  w każdym  z  nas   mocniej  zabije  serce   z   miłości     do Ojczyzny. Świętujmy w poczuciu dumy z pięknych kart naszej przeszłości, odpowiedzialności za teraźniejszość i troski o przyszłość naszego Państwa.

W imieniu Komitetu Honorowego

Przewodniczący Lech Sprawka

Wojewoda Lubelski

Lublin, maj 2022 roku

środa, 27 kwietnia 2022

Bezpłatne zabiegi kastracji psa lub kota od 2 maja do 31 października br.

Skip to content