Aktualności

środa, 24 Kwietnia 2019

Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 r.

 

czwartek, 18 Kwietnia 2019

Życzenia Wielkanocne

środa, 17 Kwietnia 2019

Będzie nowy grobowiec Ostatniego Żołnierza Wyklętego. Cieszymy się …

Po dwóch latach starań będzie nowy grób chorążego Antoniego Dołęgi Ostatniego Żołnierza Wyklętego. Staraniem Wójta Gminy Trzebieszów grób Ostatniego Żołnierza Wyklętego, chorążego Antoniego Dołęgi został wpisany przez Instytut Pamięci Narodowej do EWIDENCJI GROBÓW WETERANÓW WALK O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI, pod numerem 1.
Dzięki przyjętej ustawie z dnia 22 listopada 2018 r.
o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski IPN także sfinansuje jego budowę. O terminie uroczystości będziemy informować w późniejszym terminie.

środa, 17 Kwietnia 2019

Wojewoda Lubelski w Trzebieszowie

14 kwietnia, w Niedziele Palmową z wizytą gościł w Trzebieszowie Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, który spotkał się z mieszkańcami naszej gminy. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego w osobach Ryszarda Szczygła  Radnego sejmiku województwa Lubelskiego, Małgorzaty Bogusz  kierownika Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, Starosty Łukowskiego Dariusza Szustka, Wójta Gminy Trzebieszów Mirosława Szekalis  oraz Andrzeja Nurzyńskiego Przewodniczącego Rady Gminy Trzebieszów.

Na spotkaniu poruszane były następujące tematy: realizacja programów rządowych w kraju a w szczególności w Województwie Lubelskim, fundusz dróg samorządowych i bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania Województwa Lubelskiego.
wtorek, 16 Kwietnia 2019

NABÓR LGD: Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? OGŁASZA DRUGI NABÓR WNIOSKÓW NA ROK 2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, na operacje z zakresu:

Działanie 3.1.3. Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji ? limit środków            713 725,82 złotych

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? (Dz. U. 2017 poz. 772
z późn. zm) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 25.04.2019 r. do 09.05.2019 r.

Biuro Lokalnej Grupy Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI, ul. Świderska 12, 21-400  Łuków (Budynek UG  Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, od 7.30 do 15.30.

Ogłoszenie o naborze orz wzory dokumentów związanych z naborem wniosków dostępne są w zakładce http://lgdrazem.pl/nabory/

wtorek, 16 Kwietnia 2019

W czwartek 18 kwietnia zmiana godzin pracy Urzędu

wtorek, 16 Kwietnia 2019

Wizyta Wicemarszałka Województwa Lubelskiego w Trzebieszowie

5 kwietnia na zaproszenie Wójta Gminy Trzebieszów gościł z wizytą roboczą Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław SZWED, odpowiedzialny w naszym województwie za drogi. Tematem spotkania były droga wojewódzka 806 przebiegająca przez nasza gminę. Jaka jest droga z Łukowa przez Trzebieszów do Międzyrzeca Podlaskiego nie trzeba tłumaczyć. Pan  Marszałek mógł się przekonać na własne oczy  co do konieczności remontu nawierzchni i chodników na całej trasie drogi 806. Cieszy nas zainteresowanie obecnych władz samorządowych Woj. Lubelskiego i powiatu łukowskiego naszymi problemami.

piątek, 12 Kwietnia 2019

Zaproszenie na spotkanie z Wojewodą Lubelskim

Wójt Gminy Trzebieszów zaprasza na spotkanie z Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem w dn. 14.04.2019r. (niedziela palmowa) o godz. 11.15 w GOKiW w Trzebieszowie.
Na spotkaniu poruszone będą tematy:

  • odnawialne źródła energii
  • realizacja programów rządowych w województwie lubelskim,
  • fundusz dróg samorządowych,
  • wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich oraz organizacji pozarządowych
  • bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania województwa lubelskiego.
piątek, 12 Kwietnia 2019

Prawidłowa segregacja śmieci w Gminie Trzebieszów

INFORMACJA

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW w ROKU 2019

WYSTAWIANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH  PRZED POSESJĄ
DO GODZINY 7.00

POBIERZ

 

POWIĘKSZ

środa, 10 Kwietnia 2019

Atlas szerokopasmowego dostępu do internetu

Przygotowany przesz UKE atlas pozwala znaleźć zainteresowanym podmiotom informacje o infrastrukturze szerokopasmowej ? już istniejącej i tej, która powstanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dane zawarte w Atlasie szerokopasmowego dostępu do internetu obejmują wszystkie gminy w Polsce. (więcej…)

środa, 10 Kwietnia 2019

ZAPROSZENIE na spotkanie w ramach “Nowej Piątki” w Gminie Trzebieszów

Wójt Gminy Trzebieszów zaprasza mieszkańców  gminy na spotkanie z przedstawicielami Wojewody Lubelskiego oraz Marszałka Woj. Lubelskiego w ramach inauguracji nowego planu rządu, tzw. Nowej Piątki.

Celem spotkania jest konsultacja z mieszkańcami oraz wyboru najlepszych rozwiązań dla planowanych przez rząd działań.

Wizyta Bus-a Nowa Piątka w Gminie Trzebieszów zaplanowana jest w  czwartek 11 kwietnia 2019 r. przed Urzędem Gminy w Trzebieszowie ok. godziny 14.00

 

piątek, 05 Kwietnia 2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie zaprasza producentów owoców i warzyw z terenu powiatu łukowskiego, na szkolenie,

Zaproszenie !

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie zaprasza producentów owoców i warzyw z terenu powiatu łukowskiego,  na szkolenie, które odbędzie się w dniu

29.04.2019 r, w godzinach  10:15 ? 12:00

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łukowie.

Tematy szkolenia to: ?Obowiązki producentów produkcji pierwotnej i prowadzących skupy owoców i warzyw w świetle obowiązującego prawa? oraz ?Zawiadomienie Komisji Europejskiej w sprawie wytycznych dotyczących ograniczania ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny?.

Szkolenie bezpłatne!

 

   PAŃSTWOWY POWIATOWY

                                                               INSPEKTOR SANITARNY

                                                              w Łukowie

                                                                             Elżbieta Poddębniak

środa, 03 Kwietnia 2019

ZAWODY OSP – ZAPROSZENIE

środa, 03 Kwietnia 2019

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej ustawa UCPG (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli oraz użytkowników nieruchomości na terenie Gminy Trzebieszów o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie osobiście lub pocztą elektroniczną                        do siedziby Urzędu Gminy Trzebieszów lub do sołtysa wsi w terminie do 30 kwietnia 2019 roku.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Trzebieszów, u sołtysów wsi lub na stronie internetowej: http://www.trzebieszow.gmina.pl.

POBIERZ -DRUK -ZGŁOSZENIA

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

wtorek, 02 Kwietnia 2019

Regionalny System Ostrzegania

Logo RSO

Co to jest RSO ?

RSO to usługa, która umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach, zarówno na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach regionalnych: w standardzie HbbTV, w telegazecie, z wykorzystaniem napisów DVB, a także w aplikacji na telefon. Od 1 lipca 2015 ostrzeżenia przed najważniejszymi zagrożeniami otrzymujemy również poprzez SMS. Poprzez RSO rozpowszechniane są także poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.

(więcej…)