Aktualności

poniedziałek, 17 Czerwca 2019

Bezpieczne wakacje na wsi –

WEJDŹ DO GRY

czwartek, 13 Czerwca 2019

Ostrzeżenie o upale / burze z gradem

 

Upał/ stopień: 2
prawdopodobieństwo: 90%

Przebieg:
Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C, tylko w piątek 14.06 od 26°C do 30°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 21°C.

Uwagi: Przedłużenie ważności ostrzeżenia.

Ostrzeżenie 60/2019

Ważne:  
Od: godz. 14:45 dnia 12.06.2019
Do: godz. 20:00 dnia 16.06.2019

synoptyk IMGW-PIB: Anna Woźniak
Czas wydania: 2019-06-12 14:46
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie


 

Burze z gradem/ stopień: 2
prawdopodobieństwo: 85%

Przebieg:
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 115 km/h. Miejscami grad.

Uwagi: brak

Ostrzeżenie 61/2019

Ważne:  
Od: godz. 14:00 dnia 13.06.2019
Do: godz. 06:00 dnia 14.06.2019

synoptyk IMGW-PIB: Małgorzata Tomczak
Czas wydania: 2019-06-12 08:52
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie

czwartek, 13 Czerwca 2019

INFORMACJA O ZGŁASZANIU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W ŁUKOWIE NA KADENCJĘ 2020-2023

             W związku z upływem z końcem 2019 roku kadencji dotychczasowych ławników Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie zwrócił się do Rady Gminy Trzebieszów o dokonanie naboru kandydatów na ławników i wybranie do Sądu Rejonowego w Łukowie 1 ławnika,    w tym 0 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy.

W związku z powyższym w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Łukowie na kadencję 2020 ? 2023.

KARTA ZGŁOSZENIA - POBIERZ

Zasady wyboru ławników regulują przepisy ustawy ,z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121 poz. 693)

(więcej…)

środa, 12 Czerwca 2019

Czas pracy w czwartek 13 czerwca w Urzędzie Gminy Trzebieszów

środa, 12 Czerwca 2019

Bociany z Trzebieszowa Drugiego 89.

FOTOGALERIA

środa, 12 Czerwca 2019

VIII Sesja Rady Gminy Trzebieszów (ABSOLUTORYJNA)

SA.0002.8.2019                                                                                 Trzebieszów, 04.06.2019r.

ZAPROSZENIE  ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 18 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie, odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Trzebieszów. Przed sesją w Kościele pw. Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników w Trzebieszowie o godz. 9.00 odbędzie się Msza Św. w intencji Samorządu Terytorialnego Gminy Trzebieszów.

(więcej…)

środa, 12 Czerwca 2019

Zmiana czasu pracy Urzędu Gminy w dniu 12 czerwca (ŚRODA)

wtorek, 11 Czerwca 2019

KONFERENCJA pn. PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU – JAK SKUTECZNIE BUDOWAĆ PARTNERSTWA LOKALNE?

 

Wójt Gminy Trzebieszów zaprasza org. pozarządowe, członków OSP i KGW do udziału w konferencji. 

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? zaprasza do Centrum Społeczno-Kulturalnego w Starych Kobiałkach w dniu 18 czerwca 2019 w godz. 10.00 - 14.00 na konferencję PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU ? JAK SKUTECZNIE BUDOWAĆ PARTNERSTWA LOKALNE?.

Gościem konferencji będzie Pani Karolina Suska zajmująca się zarządzaniem wiejską instytucją kultury, animacją (nie tylko kultury), rozkręcaniem lokalnej współpracy oraz udowadnianiem, że u nas/u was też można. Ze względów organizacyjnych prosimy o przysyłanie formularzy zgłoszeniowych na konferencję do 12 czerwca 2019 r. na adres mailowy: poczta@lgdrazem.pl

Program konferencji >>>

Formularz zgłoszeniowy >>>

Jednocześnie przypominamy, iż LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI - ogłosiła konkurs na najciekawszą inicjatywę Ziemi Łukowskiej? (w ostatnich 3 latach, tj. od 18.03.2016 r., finansowaną z różnych środków, nie tylko PROW). Celem konkursu jest aktywizacja społeczności lokalnej oraz promocja najbardziej aktywnych podmiotów, które podejmują działania na rzecz społeczności lokalnej. Skierowany jest do organizacji pozarządowych, klubów seniora, sołectw, a także grup nieformalnych mających siedzibę na obszarze LGD RAZEM. Przewidziane nagrody pieniężne! Szczegóły na stronie www.lgdrazem.pl, zakładka aktualności. Na formularze zgłoszeniowe na konkurs czekamy tylko do 7 czerwca 2019 r.

poniedziałek, 10 Czerwca 2019

Jakość wody w Gminie Trzebieszów . Informacja ZGK

Trzebieszów, dnia 10.06.2019r.

I N F O R M A C J A

Informujemy mieszkańców Gminy Trzebieszów, że woda w sieci ma dobrą jakość i nie wymaga przegotowania przed spożyciem. W ostatnich tygodniach sieć była intensywnie płukana i chlorowana, a jednocześnie stale wykonywane były badania jej jakości. Podjęte działania przyniosły oczekiwany efekt i woda ma już dobrą jakość. Mając na uwadze, że skażenie pojawiło się w studni głębinowej Nr 2 w sposób nagły i nieoczekiwany, woda profilaktycznie nadal jest chlorowana, ale jedynie w dawce ok. 30% dopuszczalnego stężenia. Taka ilość jest niemal niewyczuwalna w smaku i zapachu, a mimo to przyczynia się do dezynfekcji wody - do jej stabilności w zakresie mikrobiologii.

                                                                                  Dyrektor

                                                              /-/ Andrzej Szyszko-Celiński

czwartek, 06 Czerwca 2019

Srebrny Krzyż Zasługi dla naszych samorządowców.

Dwoje naszych samorządowców zostało odznaczonych przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.

W dniu 28 maja br. Wojewoda Przemysław Czarnek wręczył odznaczenia państwowe i resortowe zasłużonym mieszkańcom województwa lubelskiego.

Wśród odznaczonych znalazło się dwoje naszych samorządowców:

Pani Ewa Szczygielska - Skarbnik Gminy Trzebieszów, która od 1980 roku pracuje w lokalnym samorządzie, zaś od 2000 roku pełni funkcję Skarbnika Gminy Trzebieszów. 

Pan Krzysztof Jasiński - sołtys wsi Zembry, który blisko od ćwierćwiecza związany jest z lokalnym samorządem pełniąc naprzemiennie funkcję radnego Gminy Trzebieszów (w latach 1994-2002) a od 2003 r.  funkcję sołtysa wsi Zembry, gmina Trzebieszów. 


 
- Chcę złożyć serdeczne gratulacje wszystkim państwu, którym za chwilę będę miał zaszczyt i honor przekazać nadane przez Prezydenta RP najwyższe odznaczenia państwowe oraz nadane przez poszczególnych ministrów wysokie odznaczenia resortowe. Te państwowe odznaczenia to jest dowód uznania dla państwa wkładu w budowę dobra wspólnego, w szczególności w budowę i rozwój województwa lubelskiego - powiedział wojewoda Przemysław Czarnek
 
Na sali są ludzie, na których opiera się Lubelszczyzna. Medali nie dostaje się za nic. Medale dostaje się za wybitne zasługi i wkład w rozwój naszej społeczności. To państwo stanowicie trzon tego województwa, jesteście również gwarantem tego, że wasze zaangażowanie przyczyniać się będzie do budowy i rozwoju naszego województwa. Są wśród nas również ludzie na co dzień nie mieszkający w województwie lubelskim, ale są szczególnie z nim związane i działają na jego rzecz - dodał wojewoda Czarnek.
 
Cieszymy się mając tak doświadczonych samorządowców w swoim gronie i dziękujemy  Państwu za  Waszą pracę na rzecz naszej gminy. 

Wójt Gminy Trzebieszow

/-/

Mirosław Szekalis

czwartek, 06 Czerwca 2019

Dzień Dziecka w Trzebieszowie

Dzień Dziecka, to święto obchodzone niemal na całym świecie. W naszej gminie obchodziliśmy go 2 czerwca, na placu przy Szkole Podstawowej w Trzebieszowie. Impreza została zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie, Klub Sportowy Lesovia i Szkołę Podstawową w Trzebieszowie.

(więcej…)

piątek, 31 Maja 2019

Ech życie …

(więcej…)

piątek, 31 Maja 2019

Badania rolne 2019 – Wójt Gminy Informuje

czwartek, 30 Maja 2019

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ DZIECKA do Trzebieszowa

czwartek, 30 Maja 2019

Podziękowanie za udział w wyborach do PE