Aktualności

poniedziałek, 05 grudnia 2022

Święty Mikołaj i uroczyste rozświetlenie choinki na placu przy pomniku 600-lecia Trzebieszowa 6 grudnia o 16.00

Wójt Gminy Trzebieszów, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebieszowie, i OSP Trzebieszów zapraszają wszystkie chętne dzieci na uroczyste rozświetlenie choinki na placu przy pomniku 600-lecia Trzebieszowa ?

Zapraszamy 6 grudnia na godzinę 16:00 ?? Gościem specjalnym… Święty Mikołaj! ? Dla wszystkich przygotowaliśmy atrakcje, a także słodkie upominki, do zobaczenia! ?
 
piątek, 02 grudnia 2022

DOSTAWA WĘGLA W GMINIE TRZEBIESZÓW – GRUDZIEŃ 2022

PRZEDSTAWIAMY INFOGRAFIKĘ DOSTAWY WĘGLA W NASZEJ GMINIE !!!
 
Opr. Sławomir Smolak
piątek, 02 grudnia 2022

Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie w Trzebieszowie

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ? to hasło przewodnie kolejnej już debaty społecznej, zorganizowanej przez Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie i Wójta Gminy Trzebieszów. Spotkanie poświęcone było bezpieczeństwu mieszkańców gminy. W dyskusji udział wzięli policjanci oraz przedstawiciele władz samorządowych i lokalnej społeczności.

(więcej…)

piątek, 02 grudnia 2022

UMOWY PODPISANE. WĘGIEL W DRODZE.

Mam przyjemność poinformować, iż mamy już podpisane umowy na dostawę węgla dla mieszkańców naszej gminy do końca grudnia 2022 r. (max. 1,5 tony) i na rok 2023 (max. 1,5 tony).
Umowa z PGE Paliwa Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie na dostawę węgla dla naszej gminy została podpisane 24 listopada. 30 listopada podpisałem umowę z naszymi lokalnymi dostawcami tj.:
Firmą Agrotop Jerzy Płudowski z siedzibą w: 21-404 Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 45. Firma będzie dostarczać węgiel do następujących miejscowości: Dębowierzchy, Jakusze, Kurów, Mikłusy, Płudy, Popławy-Rogale, Trzebieszów, Trzebieszów Pierwszy, Trzebieszów Drugi, Trzebieszów Kolonia, Wierzejki, Wylany, Zaolszynie, Zembry.
– i Firmą Handlowo-Transportowa Wereszczyński Jerzy z siedzibą w Szaniawy-Poniaty 156E. Firma będzie dostarczać węgiel do następujących miejscowości: Celiny, Dębowica, Gołowierzchy, Karwów, Nurzyna, Świercze, Szaniawy-Matysy, Szaniawy-Poniaty, Wólka Konopna.

(więcej…)

piątek, 02 grudnia 2022

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu lub hodowli drobiu

 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu, zlokalizowanej w miejscowości Leszczanka (na dz. ewid. 741 i 742).
 
czwartek, 01 grudnia 2022

Jesteś płatnikiem składek? Załóż konto na PUE ZUS

Przedsiębiorco! Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Do tej pory obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców ? także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.

(więcej…)

środa, 30 listopada 2022

Bezpieczeństwo publiczne w Gminie Trzebieszów. Zapraszamy na debatę 1 grudnia.

Zaproszenie do debaty. Bezpieczeństwo publiczne w gminie Gminie Trzebieszów
1 grudnia o godzinie 12.00 w siedzibie GOK w Trzebieszowie. Zapraszamy.
wtorek, 29 listopada 2022

PODATKI NA 2023 ROK i inne opłaty lokalne

Uchwała nr LIV/304/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Trzebieszów na rok 2023POBIERZ

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2022.5683 Ogłoszony: 24.11.2022


Uchwała nr LIV/305/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie w obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rokPOBIERZ

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2022.5684  Ogłoszony: 24.11.2022


 
Uchwała nr LIV/306/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Trzebieszów na rok 2023POBIERZ

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2022.5685 Ogłoszony: 24.11.2022


Uchwała nr LIV/307/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonejPOBIERZ


Uchwała nr LIV/308/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z transportem nieczystości ciekłychPOBIERZ


Uchwała nr LIV/309/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazduPOBIERZ

 

 

 

 
piątek, 25 listopada 2022

100-lecie Szkoły Podstawowej im. Ks. Biskupa Junoszy Szaniawskiego – materiały video

Przemówienie Wójta Mirosława Szekalis podczas uroczystości 100-lecia SP w Szaniawach-Matysach

Poświęcenie sztandaru Szkoły Podstawowej im. ks. bp. Junoszy Szaniawskiego w Szaniawach-Matysach

(więcej…)

czwartek, 24 listopada 2022

XXIV EDYCJA KONKURSU AMBASADOR WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Ogłaszamy nabór kandydatów do XXIV edycji konkursu Ambasador Województwa Lubelskiego za 2022 rok.

Województwo Lubelskie corocznie honoruje osoby, instytucje i firmy, które mają niekwestionowane osiągnięcia i zasługi w kreowaniu dobrego wizerunku regionu w kraju i za granicą. Prestiżowe tytuły i statuetki przyznawane są od 1999 roku, aktualnie Województwo Lubelskie może poszczycić się 76 Ambasadorami. Obecnie trwa nabór zgłoszeń do 24. edycji konkursu.

(więcej…)
poniedziałek, 21 listopada 2022

Serdeczne życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

poniedziałek, 21 listopada 2022

Zaproszenie na obchody 100-lecia szkoły

piątek, 18 listopada 2022

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebieszów

Uchwała nr LI/296/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przyjęcie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebieszów

Regulamin wchodzi w życie 30.11.2022 r.

piątek, 18 listopada 2022

LIV Sesja Rady Gminy Trzebieszów

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 23 listopada 2022 r.  o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie  odbędzie się LIV Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

(więcej…)

środa, 16 listopada 2022

Dodatek elektryczny. Podstawowe informacje !!!


Szanowni Państwo,
informuję, iż w dniu 18 października 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127).
Zgodnie z art 27 powyższej ustawy odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym będzie przysługiwał dodatek elektryczny, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Wnioski na powyższy dodatek składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Dodatki wypłaca się do dnia 31 marca 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2127

Skip to content