Aktualności

piątek, 10 lipca 2020

Wakacyjne Kino Objazdowe zaprasza

piątek, 10 lipca 2020

Głosujmy bezpiecznie w wyborach Prezydenta RP 2020

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lipca 2020 r. o zmianie zasad obsługi wyborców przez obwodowe komisje wyborcze

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 8 lipca 2020 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym (Dz. U. poz. 1046 i 1207), zgodnie z którą
obwodowa komisja wyborcza w pierwszej kolejności zapewnia obsługę:
osób powyżej 60. roku życia,
kobiet w ciąży, osób z dzieckiem do lat 3,
osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.

Państwowa Komisja Wyborcza zwraca się z apelem do organów władzy i administracji publicznej o jak najszersze rozpowszechnienie powyższej informacji wśród wyborców.

czwartek, 09 lipca 2020

Wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Trzebieszowie.

Gmina Trzebieszów w dniu 8 lipca 2020 r. gościła Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Cieszymy się …

FOTORELACJA – ZOBACZ

Pracownicy Urzędu Gminy i mieszkańcy z Prezydentem RP.
Fot. A. Duda

 

czwartek, 09 lipca 2020

Urząd Marszałkowski: Idź na wybory i wygraj dla swojej wsi na świetlicę lub plac zabaw

 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ogłasza konkurs dla gmin, by upiększyć lokalne ojczyzny??. Wystarczy zmobilizować sąsiadów i zagłosować w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1??2?? lipca???
 
Zasady są bardzo proste:
? Mobilizujemy znajomych i sąsiadów do pójścia na wybory,
?? Bierzemy aktywny udział w wyborach,
?? Urzędy Gmin wysyłają do dnia 31 lipca wnioski do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, w którym podają procentową frekwencję wyborczą oraz krótką charakterystykę świetlicy, placu zabaw lub skweru, które będą dofinansowane.
Dzięki tym działaniom możemy otrzymać nagrodę z łącznej puli 4??8??0?? 0??0??0??,0??0??zł! Wystarczy jedynie zagłosować ? nic prostszego ?

 

środa, 08 lipca 2020

WEŹ UDZIAŁ W WYBORACH

środa, 08 lipca 2020

Wybory Prezydenta RP 12 lipca

piątek, 03 lipca 2020

#gaszynchallenge dla Lenki Wiśniewskiej

Urząd Gminy Trzebieszów, GOPS Trzebieszów i Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli  w Trzebieszowie wziął udział w akcji #gaszynchallenge.

Wspieramy chorą Lenkę Wiśniewską. Świat Lenki Wiśniewskiej – idic 15

Nasza nominacja:
OSP Wierzejki, OSP Karwów i Zakład Mięsny Wierzejki w Płudach

piątek, 03 lipca 2020

Terminy wniosków 500+

czwartek, 02 lipca 2020

Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2020r.

czwartek, 02 lipca 2020

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r.

1.   Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.

2.   Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.

3.   Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu  zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.

Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

środa, 01 lipca 2020

TARCZA DLA SAMORZĄDU

Premier Mateusz Morawiecki: “Te wszystkie inwestycje są po to, żeby tworzyć nowe miejsca pracy, przyciągać biznes i przedsiębiorców do Łukowa, żeby ludzie po pandemii mogli spokojniej patrzeć w przyszłość. My działamy w imieniu Polaków i dla Polski.” Do Trzebieszowa trafi ponad 1 mln zł.

Premier Mateusz Morawiecki we wtorek 30 czerwca, w Łukowie potwierdził wsparcie Gminy Trzebieszów na inwestycje.

Cieszymy się.
#tarczadlasamorzadu

(więcej…)

środa, 01 lipca 2020

Nabór wniosków – Program Priorytetowy Moja Woda na lata 2020-2024

(więcej…)

środa, 01 lipca 2020

8 lipca mammografia w Trzebieszowie

wtorek, 30 czerwca 2020

Dziękuję za udział w wyborach. Mamy najwyższą frekwencję w powiecie Łukowskim.

Serdecznie dziękuję Państwu za najwyższa frekwencję w powiecie łukowskim, w I turze wyborów Prezydenta RP.

Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w II turze wyborów Prezydenta RP w dniu 12 lipca 2020 r.

/-/ Mirosław Szekalis
Wójt Gminy Trzebieszów

Gmina Trzebieszów

POWIAT ŁUKOWSKI

Województwo Lubelskie

 

 

POLSKA

poniedziałek, 29 czerwca 2020

Elektrośmieci – wrzesień 2020