Aktualności

poniedziałek, 16 Listopada 2015

skan

piątek, 06 Listopada 2015

obywatel_slider

 

WWW.OBYWATEL.GOV.PL

środa, 04 Listopada 2015

zaproszenieKARTA ZGŁOSZENIOWA

piątek, 30 Października 2015

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych bezpłatnym usunięciem wyrobów azbestowych do skorzystania z programu Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania poprzez składanie wniosków na ich unieszkodliwienie.

Nabór odbywać się będzie w dniach 02.11.2015 r. – 27.11.2015 r. w Urzędzie Gminy Trzebieszów.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.azbest.lubelskie.pl

azbestWniosek do pobrania tutaj

piątek, 30 Października 2015

harmonogram

czwartek, 22 Października 2015

Ikar

poniedziałek, 19 Października 2015

lista1

piątek, 16 Października 2015

ZAPROSZENIE

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne z udziałem zewnętrznego eksperta, dotyczące wyznaczania celów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2021 LGD RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI, które odbędzie się 20 października 2015 r. w Domu Kultury Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, w godz. od 10.00 do 12.00.

Przebieg spotkania:

1. Przedstawienie analizy SWOT opracowanej w poprzednim etapie partycypacji społecznej oraz wyników spotkania prowadzonego metodą World Cafe;

2. Prezentacja możliwych działań w ramach PROW 2014-2020;

3. Rozpoczęcie dyskusji wśród uczestników prowadzonej przez zaproszonych ekspertów w wyniku, której możliwa będzie identyfikacja celów pozwalających wykorzystać mocne strony i niwelować słabe strony obszaru LGD;

4. Dyskusję zamykają wypowiedzi ekspertów, którzy przedstawią podsumowanie dotychczasowych prac nad celami w oparciu o własne spostrzeżenia i propozycje zmian;

5. Po wypowiedziach ekspertów uczestnicy wyrażają swoją opinię w formie dyskusji;

6. Wyniki spotkania opracowane zostaną w formie ekspertyzy i przedstawione na stronie internetowej w celu konsultacji ze społecznością lokalną obszaru działania LGD.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem LGD w godzinach: od 7.30 do 15.30 do 15.10.2015 r. tel. 25 798 31 94, kom. 510 412 710

Na stronie internetowej www.lgdrazem.pl/prow2014_2020 w zakładce Konsultacje społeczne LSR 2015-2021 znajduje się Karta projektu. Prosimy o jej wypełnienie w celu identyfikacji pomysłów, przedsięwzięć przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców na naszym obszarze. Prosimy o zgłaszanie pomysłów/przedsięwzięć dotyczących zadań inwestycyjnych jak i tzw. miękkich: wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych oraz zadań wspierających rozwój przedsiębiorczości. Wypełnione karty można złożyć osobiście, w Biurze LGD lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lsr@lgdrazem.pl do dnia 30.10.2015 r. Analiza otrzymanych kart umożliwi nam określenie celów i kierunków działań LSR na lata 2015-2021.

Kartę złożyć mogą również osoby fizyczne, przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe z terenu obszaru LGD.

środa, 14 Października 2015

plakat

piątek, 04 Września 2015

plakat