spacer
Gmina Trzbieszówr
 
Aktualności

Z życia Gminy

Wójt Gminy Trzebieszów serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w spotkaniu organizowanym we współpracy z LGD Razem ku Lepszej Przyszłości dotyczącym diagnozy potrzeb i oczekiwań mieszkańców naszej gminy. Na spotkaniu zostaną przedstawione aktualne informacje z zakresu możliwości pozyskania dofinansowania przez rolników, przedsiębiorców i mieszkańców ze środków unijnych oraz zebrane Państwa oczekiwania co do wydatkowania środków na terenie Gminy Trzebieszów. Spotkanie odbędzie się dnia 29 kwietnia 2015 roku (środa) godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie|23-04-2015|

* Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych |16-02-2015|
NINIEJSZYM INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 5 MARCA 2015 ROKU (CZWARTEK) O GODZINIE 10.00 W URZĘDZIE GMINY TRZEBIESZÓW NA SALI KONFERENCYJNEJ (II PIĘTRO) ODBĘDZIE SIĘ BEZPŁATNE SZKOLENIE ODNOŚNIE WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE I PŁATNOŚCI PROW NA LATA 2014-2020. SERDECZNIE ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH ROLNIKÓW.|26-01-2015|

WÓJT GMINY TRZEBIESZÓW INFORMUJE, ŻE DZIEŃ 10 LISTOPADA 2014 ROKU (PONIEDZIAŁEK) JEST W URZĘDZIE GMINY TRZEBIESZÓW DNIEM WOLNYM OD PRACY.|05-10-2014|
* Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydaniu decyzji zmianie pozwolenia na budowę nr 18/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r. |31-10-2014|

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych bezpłatnym usunięciem wyrobów azbestowych do skorzystania z programu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania„ poprzez składanie wniosków na ich unieszkodliwienie.
Nabór odbywać się będzie od 3 listopada 2014 roku - do 28 listopada 2014 roku w Urzędzie Gminy Trzebieszów, pokój numer 7.
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.azbest.lubelskie.pl |28-10-2014|

* We wrześniu 2014 r. zakończyło doradztwo zawodowe i wsparcie psychologiczne dla 6 uczestników projektu systemowego „Aktywny rozwój gwarancją sukcesu” |22-10-2014|

* ZAPRASZAMY NA KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY) w dniu: 20.10.2014r. w Ośrodku Zdrowia w Trzebieszowie Drugim 32 w godzinach od 13:00 do 15:00 |14-10-2014|

Jak ożywić świetlice wiejskie w gminie Trzebieszów
Zarząd Lokalnej Grupy Działania zaprasza na 3-dniowe szkolenie skierowane dla lokalnych liderów z obszaru Lokalnej Grupy Działania "RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI" z terenu gminy Trzebieszów.
Szkolenie odbędzie się w dniach 07, 08 i 10 października września 2014 r. w godz. 9.00-16.00 w miejscowości Trzebieszów gm. Trzebieszów w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie.
Temat szkolenia: "Aktywizowanie mieszkańców przy wykorzystaniu świetlic wiejskich".
* Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu (pobierz)
* Program szkolenia (pobierz)
Planowana liczba uczestników szkolenia - 20 osób. O uczestnictwie w szkoleniu będzie decydować kolejność zgłoszeń.
Prosimy o zgłaszanie udziału w szkoleniu dostarczając "Kartę zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu" najpóźniej w dniu 03.10.2014 r. do godz. 12.00 za pośrednictwem e-maila, osobiście, pocztą lub faxem na nr 25 798 2439. |24-09-2014|

* W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu. Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów. W dniu 26.09.2014 r., konsultant będzie do dyspozycji mieszkańców gminy Trzebieszów od godziny 09.00 - 11.00, w siedzibie Urzędu Gminy w Trzebieszowie.Osoby zainteresowane funduszami europejskimi będą mogły skorzystać z ich wiedzy. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy |17-09-2014|

* ZAWIADOMIENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZAMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZEBIESZÓW |09-09-2014|

* ZAPRASZAMY NA GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY TRZEBIESZÓW KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 10 SIERPNIA 2014 ROKU OD GODZ. 12.00 NA HYDROARENIE |04-08-2014|

* Statystyczny Atlas Województwa Lubelskiego 2012 |24-07-2014|

* Zwrot podatku akcyzowego dla rolników |23-07-2014|

* PLANOWANE IMPREZY w 2014 roku.|02-07-2014|

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie informuje, że od dnia 16.06.2014 r. będą przyjmowane wnioski w sprawie wydania Karty Dużej Rodziny. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w GOPS Trzebieszów u Pani Magdaleny Czerwonogrodzkiej Pyra pod nr telefonu 25 796-05-73|13-06-2014|

* SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA III GMINNE ŚWIĘTO MLEKA KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 15 CZERWCA 2014 ROKU NA PLACU PRZY REMIZIE STRAŻACKIEJ W POPŁAWACH-ROGALACH|09-06-2014|

* SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA FESTYN RODZINNY KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ DNIA 1 CZERWCA 2014 ROKU NA PLACU SZKOLNYM W DĘBOWICY. ATRAKCJE: BEZPŁATNY PLAC ZABAW DLA DZIECI ORAZ BEZPŁATNY POCZĘSTUNEK DLA WSZYTSKICH|22-05-2014|

* Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie realizuje projekt systemowy pt. „Aktywny rozwój gwarancją sukcesu” |20-05-2014|

* GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ „ORLIK - LIGA 2014” O PUCHAR WÓJTA GMINY TRZEBIESZÓW I EDYCJA – WIOSNA 2014|30-04-2014|

WÓJT GMINY TRZEBIESZÓW INFORMUJE, ŻE DZIEŃ 2 MAJA 2014 ROKU (PIĄTEK) JEST W URZĘDZIE GMINY TRZEBIESZÓW DNIEM WOLNYM OD PRACY. W tym dniu w godzinach 8.00-15.00 pełniony będzie dyżur, w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

* OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O ZATWIERDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO I UDZIELENIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ DLA: BUDOWY, PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY LINII KOLEJOWEJ NR 2 NA ODCINKU ŁUKÓW-MIĘDZYRZEC PODLASKI OD KM 123,700 DO KM 148,060 |22-04-2014|

INFORMUJEMY ŻE WSZELKĄ SŁUŻBOWĄ KORESPONDENCJĘ MAILOWĄ PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:
* LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” OGŁASZA KONKURS NA PAMIĄTKĘ TURYSTYCZNĄ OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” - klikając w ten link plakat_pamiątka|03-04-2014|

* LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” OGŁASZA KONKURS NA HASŁO PROMOCYJNE OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” - klikając w ten link plakat_hasło|03-04-2014|

* ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA ZDJĘĆ Z ODBIORU KŁADKI DLA PIESZYCH NA KANALE MACIEJOWICKIM W M. MIKŁUSY I ZAOLSZYNIE. |27-03-2014|

* Ogłoszenie o naborze LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” na wolne stanowisko pracy specjalista ds. rozwoju turystyki (wymiar etatu: pełny etat) na podstawie umowy o pracę na czas określony do 30 czerwca 2015 r. |04-03-2014|

* PERSPETYWA BUDŻETOWA NA 2014 ROK DLA GMINY TRZEBIESZÓW. ZAPRASZAMY DO PRZECZYTANIA ARTYKUŁU PRASOWEGO. |19-02-2014|

* FIRMA CEERES Z WARSZAWY CHCE WYBUDOWAĆ BIOGAZOWNIĘ W DĘBOWICY. INWESTYCJA SZACOWANA JEST NA OKOŁO 18 MLN ZŁ. OBECNIE REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE PROWADZI POSTĘPOWANIE ZMIERZAJĄCE DO WYDANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ W TEJ SPRAWIE. FIRMA ZAPEWNIA ŻE JEST TO INWESTYCJA BEZPIECZNA DLA ŚRODOWISKA. „TROCHĘ” INNE ZDANIE WYRAŻAJĄ MIESZKAŃCY DĘBOWICY. ZEBRANYCH ZOSTAŁO PONAD 800 PODPISÓW POD PETYCJĄ PRZEKAZANĄ DO RDOŚ, POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ŁUKOWIE ORAZ WÓJTA GMINY TRZEBIESZÓW. W CELU PRZYBLIŻENIA MIESZKAŃCOM INFORMACJI O TYM ZAMIERZENIU W DNIU 22 STYCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DĘBOWICY ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI INWESTORA, WÓJTEM GMINY TRZEBIESZÓW I OCZYWIŚCIE MIESZKAŃCAMI DĘBOWICY, JAK RÓWNIEŻ OKOLICZNYCH MIEJSCOWOŚCI. SPOTKANIE BYŁO BURZLIWE. ŻADNE ARGUMNETY INWESTORA NIE ZDOŁAŁY PRZEKONAĆ MIESZKAŃCÓW. Z RESZTĄ ZOBACZCIE SAMI, WIDEO ZE SPOTKANIA TUTAJ. |19-02-2014|

* OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 3 stycznia 2014 roku odnośnie wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Farma wiatrowa Trzebieszów z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną", do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. |03-01-2014|

Gimnazjum w Trzebieszowie będzie realizowało program „Na Własne Konto". Jest to program korzystający ze wsparcia finansowego Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”. Program „Na Własne Konto" to program edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
W ramach Programu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. W trakcie jednego tygodnia ferii zimowych, poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy programu poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie.
Podczas II semestru uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę konkursową -młodzieżową gazetkę ekonomiczną skierowaną do społeczności lokalnej oraz mini biznes plan jej wydania.
Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na finał konkursu do Warszawy, gdzie będą rywalizować o roczne stypendia edukacyjne.
Celem programu „Na Własne Konto" jest:
poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów,
kształtowanie podstaw przedsiębiorczości,
przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej,
zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich.
Program „Na Własne Konto" jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000" im. M. Rataja.
|10-12-2013|

* OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TRZEBIESZÓW O WYDANIU POSTANOWIENIA STWIERDZAJĄCEGO OBOWIĄZEK PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA PN."FARMA WIATROWA TRZEBIESZÓW Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I KOMUNIKACYJNĄ"|02-12-2013|

* Bezpłatne usuwanie wyrobów azbestowych - nabór wniosków|19-11-2013|

W dniu 14 listopada 2013 r. w godzinach od 10 do 16 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łukowie będzie możliwość otrzymania danych dostępowych do systemu Zintegrowany Informator Pacjenta bez konieczności wyjazdu do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Osoby chętne powinny mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport.|08-11-2013|

* Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości 100-lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Mikłusach, 30-lecia oddania do użytku obecnego budynku szkolnego i 5 rocznicy nadania tej placówce oświatowej sztandaru oraz imienia Księdza Tadeusza Adama Leszczyńskiego połączonych z otwarciem placu zabaw|17-10-2013|

* Gminne Dożynki Celiny 2013|02-10-2013|

Od dnia 1 lipca 2013 r. Narodowy Fundusz Zdrowia umożliwia wszystkim chętnym osobom pełnoletnim zarejestrowanie się i zostanie użytkownikiem ZINTEGROWANEGO INFORMATORA PACJENTA (ZIP). ZIP to ogólnopolski serwis internetowy udostępniający zarejestrowanym w nim użytkownikom ważne informacje o udzielonych im świadczeniach i ich kosztach sfinansowanych przez NFZ od 2008 r. W związku z tym w dniu 16 października 2013 r. w godzinach od 9 do 15 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łukowie będzie możliwość zarejestrowania się w systemie i otrzymania danych dostępowych bez konieczności wyjazdu do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. osoby chętne powinny mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport.|01-10-2013|

* Przegląd wydarzeń w Gminie Trzebieszów, między innymi: akademie w szkołach, zawody strażackie, powódź w naszej gminie, festyn w Karwowie.|08-08-2013|

* MEDICA ZAPRASZA NA BEZPŁATNĄ MAMMOGRAFIĘ, KOBIETY W WIEKU 50-69 LAT, KTÓRE W CIĄGU OSTATNICH DWÓCH LAT NIE KORZYSTAŁY Z PROFILAKTYKI W TYM ZAKRESIE.
Badania odbędą się w: Trzebieszowie, w dniu 26 lipca 2013 r. (piątek), przy Gminnym Ośrodku Kultury. ZAPISY 42 254 64 10 lub 517 544 004.
Medica Nowoczesna Diagnostyka Obrazowa jest świadczeniodawcą z ramienia NFZ i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia realizuje Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych w zakresie mammografii. Bezpłatne badania mammograficzne skierowane są do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia (w roku 2012 objęte są roczniki od 1943 do 1962), które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały z bezpłatnej profilaktyki. Programem nie mogą być objęte kobiety, u których wcześniej w piersiach zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym.
Kobiety w wieku od 40 lat, mogą skorzystać z badania płatnego, przy czym w tym przypadku konieczne jest skierowanie od lekarza.
Badanie mammograficzne należy powtarzać co 2 lata, w przypadku braku wykazania zmian złośliwych.
Medica wykonuje badania w nowoczesnej technologii cyfrowej, której zaletą jest:
zmniejszenie dawki napromieniowania, wysoka jakość zdjęć, możliwość sprawdzenia przez technika poprawności wykonania zdjęć na monitorze w trakcie badania, w celu wyeliminowania powtórnych wezwań, archiwizacja badań w systemie informatycznym, pozwalająca na porównanie wyników badań i tym samym prowadzenie dokładnej dokumentacji każdej pacjentki w sposób ciągły.
Posiadamy Certyfikat ISO EN PN 9001-2009 oraz certyfikat jakości potwierdzający wymagany sprzęt i bezpieczeństwo badań „Pracownia ze sprawdzoną jakością”. * Więcej informacji na stronie: www.salvemedica.pl lub tutaj |01-07-2013|

* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie informuje, iż kontynuowany jest pilotażowy program Aktywny Samorząd |29-05-2013|

* Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebieszów w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Farma wiatrowa TRZEBIESZÓW z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną" |24-05-2013|

* Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebieszów o wystąpieniu o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz opinii, co do zakresu raportu oddziaływania na środowisko, w przypadku stwierdzenia takiej konieczności dla przedsięwzięcia pod nazwą "Farma wiatrowa TRZEBIESZÓW z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną" |24-05-2013|

INFORMUJEMY, ŻE ZOSTAŁ OPRACOWANY PROJEKT „PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY LUBELSKIEJ”. PROJEKT PROGRAMU ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WWW.LUBELSKIE.PL (ZAKŁADKA EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA, OCHRONA POWIETRZA). UWAGI I WNIOSKI DO PROGRAMU MOŻNA SKŁADAĆ DO 5 CZERWCA 2013 R. NA ADRES MAILOWY: LUB PISEMNIE NA ADRES: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO, DEPARTAMENT ROLNICTWA I ŚRODOWISKA, UL. SPOKOJNA 4, 20-074 LUBLIN. |23-05-2013|

Lokalna Grupa Działania RAZEM informuje o organizowanym wyjeździe studyjnym w dniu 05.06.2013 r. na teren powiatu bialskiego. Wyjazd przeznaczony jest dla lokalnych liderów. Poniżej zamieszczamy: zaproszenie, program oraz kartę zgłoszenia |17-05-2013|

INFORMUJEMY, ŻE LIMIT ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK NA DOFINANSOWANIE BUDOWY KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH ZOSTAŁ WYCZERPANY. PONADTO INFORMUJEMY, ŻE ISTNIEJE JESZCZE MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.|17-04-2013|
* OGŁOSZENIE O DEKLARACJACH NA ODPADY KOMUNALNE|29-01-2013|

* DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI|29-01-2013|

* Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebieszów.|23-01-2013|

* PODSUMOWANIE PÓŁMETKA KADENCJI WÓJTA – CZYTAJ TUTAJ|22-01-2013|

* NAJTAŃSZE ŚMIECI W TREZEBIESZOWIE – ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ARTUKUŁEM|22-01-2013|

* HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW na I półrocze 2013 - GMINA TRZEBIESZÓW|20-12-2012|

* OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi oraz SIWZ |07-12-2012|

* Informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi prowadzi działania na rzecz poprawy zgłaszalności kobiet na profilaktyczne badania mammograficzne. Dlatego też, zachęcamy wszystkie Panie do zgłaszania się na badania profilaktyczne. Więcej informacji tutaj.|19-11-2012|

* Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebieszów |25-10-2012|

* Nocna i świąteczna opieka zdrowotna na terenie Powiatu Łukowskiego |18-10-2012|

Szanowni Państwo
Urząd Komunikacji Elektronicznej, aby zapobiec cyfrowemu wykluczeniu mieszkańców i ułatwić im dostęp do telefonii stacjonarnej oraz internetu, opracował tzw. „mapy popytu”. Mapy te pokazują, jakie jest rzeczywiste zapotrzebowanie mieszkańców na usługi telefonii stacjonarnej, szerokopasmowego internetu oraz bezpłatne lub tanie hotspoty i gdzie te usługi są niedostępne. Dane te są bardzo cenne zarówno dla większych operatorów, jak i dla lokalnych przedsiębiorców. Mapy pozwolą dotrzeć im do miejsc, gdzie takich usług brakuje, dzięki czemu mieszkańcy zyskają długo oczekiwany dostęp do telefonu czy internetu. Mapy popytu opracowane zostały w roku 2009 i wymagają aktualizacji. W związku z tym przekazujemy Państwu prośbę Urzędu Komunikacji Elektronicznej o aktualizację map. Ankietę dotyczącą dostępności do usługi powszechnej (telefonu stacjonarnego) można wypełnić na stronie: http://www.bsa.uke.gov.pl/ankieta/ankieta1.php Natomiast ankieta dotycząca dostępności internetu szerokopasmowego do wypełnienia w formie elektronicznej znajduje się na stronie http://www.bsa.uke.gov.pl/ankieta/ankieta2.php Wypełnione ankiety można też przesyłać pocztą elektroniczną na adres: lub listownie na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa. Link do ankiety w wersji papierowej znajduje się tutaj.|08-10-2012|

* Energia ze słońca|24-08-2012|

* Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebieszów|07-08-2012|

* OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi oraz SIWZ |12-07-2012|

* Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebieszów.|11-07-2012|

* Wójt Gminy Trzebieszów ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów szkół|27-06-2012|

85-lecie OSP Nurzyna

W czerwcu 2012 roku strażacy z Nurzyny obchodzili 85-lecie swojego istnienia. Oto zdjęcia:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. |25-06-2012|


INFORMACJA Informujemy, że został wyczerpany limit środków budżetowych na 2012 rok na dofinansowanie budowy kolektorów słonecznych. Ponadto informujemy, że istnieje jeszcze możliwość dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz usuwania materiałów zawierających azbest. |11-06-2012|

* Wbudowanie kamienia węgielnego pod nowy Kościół w Zembrach|31-05-2012|

* Majówka: Trzebieszów 2012|30-05-2012|

* Finał krajowy konkursu Twój pomysł, Twoja inicjatywa, zorganizowany w ramach 12 edycji programu Renault Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich|20-04-2012|

INFORMUJEMY ŻE OD DNIA 26.03.2012 R. ZMIENIA SIĘ ADRES MAILOWY URZĘDU GMINY TRZEBIESZÓW. NOWY ADRES TO: ZAŚ DOTYCHCZASOWY BĘDZIE ZLIKWIDOWANY. W ZWIĄZKU Z TYM WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ PROSIMY KIEROWAĆ NA NOWY ADRES.|23-03-2012|
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOTACJI CELOWEJ NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
Informujemy o możliwości uzyskania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska. Dotację mogą uzyskać osoby fizyczne na następujące przedsięwzięcia:
1) usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i pozostałych – kwota dotacji 500 zł za usunięcie 1 tony.
2) budowę kolektorów słonecznych przy wykorzystaniu źródeł z energii odnawialnych – kwota dotacji 1.500 zł.
3) budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, na terenach gdzie brak jest kanalizacji sanitarnej – kwota dotacji 2.000 zł.
Szczegółowe informację odnośnie zasad przyznawania dotacji określa uchwała Rady Gminy Trzebieszów nr IX/59/11 z dnia 14.11.2011 r. Z uchwałą można zapoznać się tutaj.|16-01-2012|

* Akademia rozwoju kompetencji zawodowych branży budowlanej II|24-01-2012|

* Projekt Indywidualizacja nauczania w klasach I -III Gmina Trzebieszów|10-01-2012|
* Harmonogram zajęć -Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Gmina Trzebieszów|10-01-2012|

Poprawa funkcjonowania systemu bezpieczeństwa na terenie Powiatu Łukowskiego w zakresie lokalizacji, ograniczenia i likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych
W dniu 10 października br. w Lublinie została zawarta umowa pomiędzy Województwem Lubelskim a Powiatem Łukowskim o dofinansowanie projektu ,,Poprawa funkcjonowania systemu bezpieczeństwa na terenie Powiatu Łukowskiego w zakresie lokalizacji, ograniczenia i likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych" w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria III Bezpieczeństwo ekologiczne.

Projekt realizowany jest przez Powiat Łukowski, Gminę Adamów, Gminę Stoczek Łukowski oraz Gminę Trzebieszów.

Celem projektu jest zakup 4 samochodów ratowniczo gaśniczych:
- samochód ciężki dla Komendy Powiatowej PSP w Łukowie,
- trzy samochody średnie dla: OSP Adamów, OSP Jedlanka, OSP Trzebieszów
oraz 10 szt. geolokalizatrów (7 dla KP PSP Łuków oraz po jednym dla OSP).

Wartość projektu 4 002 826,93 zł., w tym 85% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.


DOŻYNKI GMINNE - CELINY 2011

W dniu 11 września 2011 roku we wsi Celiny odbyły się dożynki gminne połączone z oddaniem do użytku nowej remizy strażackiej. Oto zdjęcia:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, , 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.


ZAWODY STRAŻACKIE -WIERZEJKI

Poniżej prezentujemy zdjęcia z zawodów strażackich - Wierzejki 2011: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

W miesiącach letnich 2011 roku wieś Gołowierzchy nawiedziła potężna wichura. Poniżej prezentujemy zdjęcia po przejściu żywiołu


Od początku

spacer
 

 
OSTRZEŻENIE POGODOWE

DETEKTOR BURZOWY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Witamy w Elektronicznej Skrzynce Podawczej. Serwis ten pozwala interesantom dysponującym własnym podpisem kwalifikowanym na składanie dokumentów za pośrednictwem internetu. Dostęp jest możliwy po założeniu konta.

http://epuap.pl 

Imieniny
28 Kwietnia 2015
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Arystarch, Maria,
Paweł, Przybyczest,
Waleria, Witalis
Do końca roku zostało 248 dni.
Pogoda


DZIELNICOWI KPP ŁUKÓW - GMINA TRZEBIESZÓW


  Urzad Gminy Trzebieszów
spacer