Aktualności

wtorek, 31 stycznia 2023

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

W związku z zamiarem przystąpienia Gminy Trzebieszów do programu: ?Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej? ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane na terenie Gminy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Gminy Trzebieszów (można także drogą elektroniczną)
lub do sołtysów w terminie do 24 lutego 2023 roku.

 

Wzór ankiety dostępny jest poniżej w dokumentach do pobrania oraz w Urzędzie Gminy.

POBIERZ ANKIETĘ

(więcej…)

piątek, 27 stycznia 2023

Zawiadomienie o LVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów.

 

Materiały sesyjne dostępne na portalu www.posiedzenia.pl/trzebieszow

 

wtorek, 17 stycznia 2023

OGŁOSZENIA ZUS

piątek, 13 stycznia 2023

ZAKUP WĘGLA OD STYCZNIA 2023 r. Aktualizacja zasad.

 

Szanowni Państwo.

W związku z niedostarczeniem do naszej gminy zamówionego węgla w roku 2022 przez spółki Skarbu Państwa  zwracamy się z prośbą o ponowne złożenie jeszcze raz wniosku. Wynika to z przepisów, które wprowadził Sejm i ich nowelizacji w grudniu 2022 roku.  Nie mamy na to wpływu.

Wnioski na zakup węgla po preferencyjnej cenie na sezon 2022/23 można składać do 15 kwietnia.
Uwaga! Wnioski złożone w 2022 roku tracą ważność, nawet jeśli ktoś jeszcze węgla nie kupił.

Wnioski o zakup 0,5-3 ton groszku (8-25mm), orzecha (+25mm) po preferencyjnej cenie można składać w Urzędzie Gminy w Trzebieszowie. Przypominamy, że uprawnione do takiego zakupu są gospodarstwa domowe, które

 • spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, czyli posiadają kocioł wpisany do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (po złożeniu wniosków będą to sprawdzali urzędnicy),
 • nie kupiły wcześniej przynajmniej 3 ton węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2 tys. zł za tonę, niezależnie od miejsca jego zakupu (np. PGG, PGE, Węglokoks, skład węglowy).

Jak będzie wyglądać procedura zakupu węgla?

 1. Złożenie wniosku o zakup węgla do 15 kwietnia 2023 roku.

Uwaga! Jeśli ktoś złożył już taki wniosek w 2022 roku, ale węgla nie kupił, powinien wniosek złożyć ponownie. Może wtedy wnioskować o maksymalnie 3 tony. Wniosek w 2023 roku można złożyć tylko raz!

 1. Weryfikacja wniosku i sprawdzenie poprawności złożonych dokumentów przez Urząd Gminy.
 2. Po pozytywnej weryfikacji, gdy już węgiel będzie na składzie, wykonywany zostanie telefon do każdej osoby indywidualnie z informacją o 3 dniowym okresie rezerwacji węgla. Należy wtedy w określonym terminie odebrać wypełniony przez pracownika druk do opłacenia w banku oraz opłacić zamówiony węgiel. Po upływie 3 dni następuje, wykreślenie osoby z listy rezerwacyjnej i przesunięcie jej na koniec listy.
 3. Po opłaceniu i zaksięgowaniu się płatności pracownik urzędu w dniu następnym przesyła listę osób na skład, który bez pobierania opłat rozwozi węgiel do mieszkańców.

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć osoba fizyczna mieszkająca w gospodarstwie domowym w Gminie Trzebieszów, na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla. Osoba ta musi być uprawniona do otrzymania dodatku węglowego i musi oświadczyć, że nie dokonała dotychczas zakupu przynajmniej 3 ton węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2 tys. zł.

Jak i gdzie pobrać wniosek?

Wnioski można pobrać na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzebieszów (www.trzebieszow.gmina.pl), odebrać w Urzędzie Gminy Trzebieszów.

Jak i gdzie dostarczyć wypełniony wniosek?

Wniosek można:

 • uzupełnić i złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Trzebieszów  od poniedziałku do piątku w godzinach7.30-15.30,
 • przesłać poprzez ePUAP na adres skrytki e-PUAP Urzędu Gminy w Trzebieszowie: /485k8ityjf/skrytka


Wniosku nie można:

 • złożyć telefonicznie,
 • wysłać mailem.


Co będzie się działo po złożeniu wniosku?

Wnioski będą weryfikowane według kolejności wpływu. Urzędnicy sprawdzą, czy są tam wszystkie potrzebne informacje, czy nie ma błędów i czy wnioskodawca jest uprawniony do otrzymania dodatku węglowego, czyli posiada kocioł wpisany do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W przypadku błędów we wniosku pracownik UG kontaktuje się z wnioskodawcą, by je poprawił. Dzwoni na numer telefonu podany we wniosku. Dlatego ważne jest, by we wniosku podać numer telefony, na który urzędnik będzie mógł zadzwonić i przekazać informacje.

Jeśli z wniosku będzie wynikać, że wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zakupu preferencyjnego węgla, pracownik UG przekaże mu taką informację telefonicznie, mailem lub listownie.


Jakie opłaty ponosi wnioskodawca?

Koszt węgla to 2000 zł brutto za tonę.
UWAGA! Ta cena obejmuje koszt transportu węgla ze składu wskazanego przez gminę do gospodarstwa domowego.

Pliki do pobrania (BIP) – POBIERZ WNIOSEK WORD/PDF

 

czwartek, 12 stycznia 2023

Prośba o pomoc

czwartek, 05 stycznia 2023

Ostrzeżenia meteorologiczne

wtorek, 03 stycznia 2023

HARMONOGRAM ODPADÓW NA I KWARTAŁ WG MIEJSCOWOŚCI

Harmonogram odpadów na I kwartał 2023 r. dla osób fizycznych wg miejscowości
Harmonogram odpadów na I kwartał 2023 r. dla FIRM,


(więcej…)

poniedziałek, 02 stycznia 2023

HARMONOGRAM OGÓLNY NA I KWARTAŁ 2023 r.

czwartek, 29 grudnia 2022

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze. Zapraszamy

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze.

Urząd Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów

Tel. 25 796 03 55 wew. 202

Parter, pokój nr 1

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 15 (lub po wcześniejszym uzgodnieniu w innych dogodnych godzinach, także w domu u mieszkańca)

 

Na dzień 30 grudnia 2022 r.

 • Liczba złożonych wniosków : 188
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć : 97
 • Kwota wypłaconych dotacji : 2 689 936,23

Informacje o programie i jego korzyściach:

https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2023/01/189_-nowa-broszura-Czyste-Powietrze_drukarka.pdf

(więcej…)

czwartek, 29 grudnia 2022

Lubelska kuźnia talentów II ? nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów klas pierwszych szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Lubelska kuźnia talentów II ? nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów klas pierwszych szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Program ?Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II? skierowany jest do uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2022/2023 w formie dziennej. Projekt zakłada przyznanie ponad 70 stypendiów najzdolniejszym uczniom, spełniających wymagane regulaminem kryteria, którzy uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Stypendium przyznane będzie na okres 10 miesięcy, od 1 stycznia 2023 r. do 31 października 2023 r. Łączna kwota wsparcia stypendialnego wyniesie 3 500 zł, tj. 350 zł miesięcznie. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), spełniający szczegółowe warunki określone w regulaminie.

Wnioski o przyznanie stypendium w ramach programu stypendialnego ?Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II? można składać w terminie od 2 do 17 stycznia 2023 r.

(więcej…)

wtorek, 27 grudnia 2022

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szanowni Państwo.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach Wójt Gminy Trzebieszów zawiadamia, w związku z podjęciem w dniu 23 listopada
2022 roku uchwały nr LIV/307/2022 Rady Gminy Trzebieszów w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty
oraz określenia stawki opłaty podwyższonej, że od dnia 1 stycznia 2023 roku wprowadzona została nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, wynosi 29,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W sytuacji stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata będzie naliczana z zastosowaniem stawki podwyższonej, tj. 116,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Jeśli są kompostowane odpady, stawka jest pomniejszona o 10 zł/osoba/miesiąc, czyli oplata wyniesie wówczas 19,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Zgodnie z treścią ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w dotychczasowej deklaracji.
W związku ze zmianą stawki opłaty właściciele nieruchomości nie muszą składać nowych deklaracji.

poniedziałek, 26 grudnia 2022

DOSTAWA WĘGLA W GMINIE TRZEBIESZÓW – STYCZEŃ – KWIECIEŃ 2023

piątek, 23 grudnia 2022

LVII Sesja Rady Gminy Trzebieszów w dniu 28 grudnia 2022 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 28 grudnia 2022r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie  odbędzie się LVII Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

 1. Otwarcie LVII Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LV (55) Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzebieszów
  na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzebieszów na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mikłusy w Gminie Trzebieszów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Informacje ? wolne wnioski.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów

Andrzej Nurzyński

Załączniki na Sesję LVII  Rady Gminy Trzebieszów w dniu 28 grudnia   ze względu na rozmiary plików  (150 MB): 

 1. znajdują się na BIP:

https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=92&p1=szczegoly&p2=1828624

2. są do pobrania z portalu www.posiedzenia.pl/trzebieszow

 

piątek, 23 grudnia 2022

Życzenia Świąteczne

czwartek, 22 grudnia 2022

Finał konkursu ” Jestem bezpieczny bo słucham Komisarza Misia”

Wartościowe nagrody trafiły do zwycięzców konkursu plastycznego zorganizowanego przez łukowskich policjantów na terenie gminy Trzebieszów. W konkursie uczestniczyły dzieci z najmłodszych klas szkół podstawowych. Komendant Powiatowy Policji w Łukowie podinspektor Leszek Misiak wraz z Wójtem Gminy Trzebieszów Mirosławem Szekalis wręczyli zwycięzcom i uczestnikom nagrody i gratulacje.

(więcej…)

Skip to content