Aktualności

środa, 17 Października 2018

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. ?System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 17.10.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

(więcej…)

wtorek, 16 Października 2018

We współpracy siła !! Siłownia w Trzebieszowie i boiska w Karwowie

Gratulujemy Klubowi Sportowemu LESOVIA TRZEBIESZÓW, który w sierpniu 2018 r. zakończył realizację projektu pn.: Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Trzebieszów Drugi i Karwów w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI. Projekt ten został złożony we współpracy z władzami Gminy Trzebieszów.

W wyniku realizacji projektu na terenie Gminy Trzebieszów utworzono jedną siłownię napowietrzną w Trzebieszowie Drugim oraz dwa boiska treningowe w miejscowości Karwów.

(więcej…)

wtorek, 16 Października 2018

Zmiany w spisach. Wnioski o dopisanie do spisu – do wtorku

Zmiany w spisach. Wnioski o dopisanie do spisu - do wtorku

Wtorek (16 października br. ) jest ostatnim dniem, w którym można złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania. Dotyczy to w szczególności osób, które na stałe mieszkają pod innym adresem niż są zameldowane oraz wyborców niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z możliwości głosowania w lokalu dla nich przystosowanym.

Wniosek powinien być złożony na piśmie, w urzędzie gminy.

(więcej…)

poniedziałek, 15 Października 2018

Nowy sprzet ratowniczy dla gminnych jednostek OSP

9 października br.   Wójt gminy Trzebieszów  przekazał  gminnym drużynom OSP sprzęt ratowniczy pochodzący z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ? Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości z udziałem jednostek OSP z terenu Gminy Trzebieszów.

Sprzęt otrzymały wszystkie 12 jednostek z terenu Gminy Trzebieszów to  2 defibrylatory dla jednostek KSRG, 3 torby ratownicze, 7 toreb ratowniczych, 7 noszy typu deska ortopedyczna ze stabilizacją głowy i kompletem pasów, 12 noży do pasów bezpieczeństwa, 7 zbijaków do szyb hartowanych. 

OSP Gminy Trzebieszów są coraz lepiej wyposażone a to jest ważne dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

FOTOGALERIA

Ochotnicze Straże Pożarne to także podstawa aktywności społeczno-kulturalnej w poszczególnych miejscowościach i często jedyna organizacja aktywnie działająca w danej miejscowości.

We współpracy z Gminą  OSP w Trzebieszowie, Zembrach i Wylanach otrzymały wsparcie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na remonty strażnic. Wartość wsparcia to łącznie 68 000 zł.

wtorek, 09 Października 2018

Szkoła stulatka. Jubileusz podstawówki w Celinach

Szkoła Podstawowa w Celinach w gminie Trzebieszów obchodzi setną rocznicę założenia. Podczas uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową nawiązującą do setnej rocznicy odzyskania niepodległości, a uczestnicy uroczystości mogli poznać wyjątkową historię związaną z tą placówką.

Szkoła - jak wiele innych placówek w kraju - powstała dokładnie w tym samym roku, w którym Polska odzyskała niepodległość. Nowe szkoły były wszędzie potrzebne, zwłaszcza na wschodzie kraju.

Stulatka ma się całkiem dobrze, bo w szkole dzieci zamiast ubywać, przybywa. W Celinach wszyscy mają nadzieję, że przez kolejne sto lat ich nie zabraknie.

RELACJA  TVP 3 LUBLIN:

https://lublin.tvp.pl/39362109/szkola-stulatka-jubileusz-podstawowki-w-celinach

 

wtorek, 09 Października 2018

Złote, diamentowe, żelazne i kamienne gody w Trzebieszowie

W czwartek, 4 października 2018 r. pary obchodzące jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego odebrały z rąk Wójta Gminy Trzebieszów Pana Mirosława Szekalis okolicznościowe medale Prezydenta RP nadane  postanowieniem z dnia 30 czerwca br. 

Wzruszająca i podniosła uroczystość odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury i wypoczynku w Trzebieszowie. 

Gospodarz spotkania, które zostało zorganizowane przez USC w Trzebieszowie w osobie Wójta Mirosława Szekalisa powitał wszystkich zebranych oraz wyraził wdzięczność za wkład, jaki dostojni jubilaci wnieśli w rozwój Gminy Trzebieszów.  Po inauguracyjnych przemówieniach nastąpiła ceremonia wręczenia okolicznościowych medali nadanych przez Prezydenta RP, której dokonali Wójt Gminy Trzebieszów oraz Kierownik USC w Trzebieszowie Pani Renata Nowik.

(więcej…)

wtorek, 09 Października 2018

Zmiana imienia Szkoły Podstawowej w Trzebieszowie

W dniu 1 marca 2018 roku na wniosek szkoły i lokalnej społeczności Rada Gminy Trzebieszów podjęła uchwałę o zmianie imienia Szkoły Podstawowej im. 5 dywizji WP.
Od 1 września 2018 roku Szkoła Podstawowa w Trzebieszowie nosi imię Króla Władysława Jagiełły. Uroczystość związana z nadaniem nowego imienia odbyła się 27 września 2018 roku.


Wśród gości przybyłych na uroczystość znaleźli się: Lubelski Wicekurator Oświaty Pan Eugeniusz Pelak, Wójt Gminy Trzebieszów Pan Mirosław Szekalis, ks. kan. Ryszard Kozieł proboszcz tutejszej parafii, Pani Ewa Domańska dyrektor Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli a także emerytowani nauczyciele i dyrektorzy szkół z rejonu gminy Trzebieszów.

(więcej…)

piątek, 05 Października 2018

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebieszowie z dnia 1 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Trzebieszów bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebieszowie

z dnia 1 października 2018 r.

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Trzebieszów

 bez głosowania
w okręgu wyborczym nr
1

 

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Trzebieszowie podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

  1. W okręgu wyborczym nr 1 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Trzebieszów obejmującym 1 mandat, Gminna Komisja Wyborcza w Trzebieszowie zarejestrowała 1 kandydata na radnego.
  2. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym nr 1 głosowania w wyborach do Rady Gminy Trzebieszów nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:

 

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 

1)    MOŚCICKA Anna

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebieszowie

/-/

Elżbieta Ługowska

 

piątek, 05 Października 2018

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebieszowie z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Trzebieszów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Korekta obwieszczenia w związku z rezygnacja jednego z kandydatów do Rady Gminy

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebieszowie
z dnia 5 października 2018 r.

 

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Trzebieszów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

  (więcej…)

wtorek, 02 Października 2018

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 5 w Trzebieszowie

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 2a oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Lublinie IV postanawia, co następuje:

  • 1.Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 5 w Trzebieszowie, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. niżej wymienionego członka, z powodu pokrewieństwa z kandydatem:

1.

Daniel Kurowski, zgłoszony przez KWW KUKIZ'15, zam. Szaniawy-Matysy

  • 2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Lublinie IV

 /-/

Krzysztof Marek Niezgoda

(więcej…)

wtorek, 02 Października 2018

72. rocznica akcji “Mitropa” w Trzebieszowie W TVP i RADIO PODLASIE

Bez rozlewu krwi żołnierze rozbroili i pozbawili mundurów ponad 200 czerwonoarmistów, w tym pięciu generałów i kilku wysokich rangą oficerów. Wydarzenia sprzed 72 lat upamiętnili mieszkańcy gminy Trzebieszów. To właśnie tam 3 października 1946 roku miała miejsce akcja "Mitropa".

OBEJRZYJ MATERIAŁ FILMOWY TVP


OBEJRZYJ FOTORELACJĘ


FOTORELACJA w OBRAZIE ZARZYCKI FOTO

https://www.facebook.com/zarzyckiphoto/


FOTORELACJA w OBRAZIE MARCINA MOŚCICKIEGO
w przygotowaniu

poniedziałek, 01 Października 2018

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebieszowie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Trzebieszów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebieszowie

z dnia 1 października 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 w wyborach do Rady Gminy Trzebieszów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

(więcej…)

poniedziałek, 01 Października 2018

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Trzebieszów

POBIERZ

 

POSTANOWIENIE

 Komisarza Wyborczego w Lublinie IV

z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Trzebieszów

(więcej…)

piątek, 28 Września 2018

ekoDOPŁATY na wymianę pieca i termomodernizację. SPOTKANIE INFORMACYJNE

 

POBIERZ ULOTKĘ

wtorek, 25 Września 2018

POMOC SUSZOWA – przedłużenie składania wniosków do ARiMR dla rolników którzy posiadają protokoły z oszacowania strat