Aktualności

piątek, 08 Listopada 2019

INFORMACJA O NABORZE DEKLARACJI W RAMACH INWENTARYZACJI FOLII ROLNICZYCH INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Uprzejmie informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.  Gmina Trzebieszów wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem, aby jednak ustalić możliwości wzięcia w nim udziału konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji.

 W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

W związku z powyższym, prowadzący gospodarstwo rolne, zainteresowani przedmiotowym tematem na terenie Gminy Trzebieszów winni złożyć informację o rodzajach i  ilości posiadanych odpadów na moment złożenia deklaracji. Druk formularza informacyjnego znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzebieszów (w załączeniu) oraz u Sołtysów.

Sposób składania informacji:  Urząd Gminy w Trzebieszowie Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów, pocztą na wskazany wyżej adres lub u sołtysa.

Termin składania informacji:   do dnia 29.11.2019 r.

(więcej…)

środa, 06 Listopada 2019

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dębowicy.

POBIERZ

środa, 06 Listopada 2019

ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS: Owocna współpraca z Samorządem Województwa Lubelskiego

Zmieniamy siedla Was

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

Zarząd Dróg Wojewódzkich w partnerstwie z Gminą Trzebieszów  rozpoczął przebudowę drogi wojewódzkiej nr 806 Łuków -Miedzyrzec-Podlaski w zakresie budowy chodnika z zajezdniami, cieku i zatok autobusowych oraz częściową korekta jezdni w miejscowości Trzebieszów Drugi na odcinku  520 metrów. Wszystko po to, aby było bezpieczniej, ponieważ, przy remontowanym odcinku znajduje się Urząd Gminy Trzebieszów, Gminne Przedszkole Publiczne oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny.

(więcej…)

poniedziałek, 04 Listopada 2019

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebieszów

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki o nr 226 położonej w miejscowości Dębowica.

poniedziałek, 04 Listopada 2019

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebieszów

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż działki o nr 225 położonej w miejscowości Dębowica.

poniedziałek, 04 Listopada 2019

ZAPRASZAMY NA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

czwartek, 31 Października 2019

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)

W dniu: 04.11.2019 w Ośrodku Zdrowia w Trzebieszowie II 92 w godzinach od 10:00 do 13:00 odbędą się  Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gmin Trzebieszówy.

(więcej…)

poniedziałek, 28 Października 2019

Obwieszczenia Marszałka Woj. Lubelskiego w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie.

poniedziałek, 28 Października 2019

Nabór 2019 AGROENERGIA

OGŁOSZENIE O NABORZE

Informacji o nowym programie Agroenergia udzielają Doradcy Energetyczni Projektu ?Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE?

(więcej…)

piątek, 25 Października 2019

Zawnioskuj online o dofinansowanie w ramach programu MÓJ PRĄD

Miliard złotych - to budżet programu MÓJ PRĄD. Do tej pory wnioski o dofinansowanie w jego ramach można było składać jedynie w formie papierowej. Teraz można to zrobić online -  na portalu GOV.pl

(więcej…)

piątek, 25 Października 2019

IV Gminny Dzień Seniora

Kolejna inicjatywa lokalna zakończona sukcesem. Od 4 lata z inicjatywy Wójta Gminy Trzebieszów Mirosława Szekalis mieszkańcy gminy mogą aktywizować się w swoich pasjach. Grupa mieszkańców zainicjowała gminne dni seniora. Był to strzał w 10. Corocznie ok. 200 seniorów bawi się na wspólnej zabawie integracyjnej z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Jest to ważna inicjatywa w naszej społeczności lokalnej, która organizuje grupa nieformalna Klub Aktywnych Mieszkańców Gminy Trzebieszów

(więcej…)

czwartek, 24 Października 2019

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej.

 W dniu 17 października 2019 r. w Sali OSP Nurzyna odbyły się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej.

(więcej…)

czwartek, 24 Października 2019

Święto w naszej gminie.

W środę, 23 października 2019 r. pary obchodzące jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego odebrały z rąk Wójta Gminy Trzebieszów Pana Mirosława Szekalis okolicznościowe medale Prezydenta RP nadane  postanowieniem z dnia 19 września br. 

(więcej…)

czwartek, 24 Października 2019

Szkolenia LGD dla początkujących serowarów za nami.

Lokalna Grupa Działania RAZEM szkoliła nasze panie na warsztatach dla początkujących serowarów.  Szkolenie było organizowane w ramach projektu ?KGW - KOBIETY GOTOWE WESPRZEĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARZE LGD RAZEM?.

(więcej…)

czwartek, 24 Października 2019

Ćwiczenia OSP w Gminie Trzebieszów

W dniach 21-23 października 2019 roku w miejscowości Płudy, odbyły się ćwiczenia z udziałem jednostek OSP z terenu Gminy Trzebieszów na terenie ZM Wierzejki. Gospodarzem ćwiczeń był Jan Zdanowski ? współwłaściciel Zakładu Mięsnego ?Wierzejki? jednocześnie Wiceprezes OSP Wierzejki.

(więcej…)