Aktualności

poniedziałek, 08 listopada 2021

Kolejne pieniądze dla Gminy Trzebieszów – na inwestycje wodno-kanalizacyjne

Premier Mateusz Morawiecki poinformował o przekazaniu 4 mld zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Rząd przeznaczy 4 mld zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Gmina Trzebieszów spośród 1714 gmin otrzyma dodatkowe fundusze. Pieniądze zostaną przekazane jeszcze w tym roku. Rządowy Program Polski Ład zmienia oblicze Polski. To kolejne środki z budżetu państwa, które poprawią komfort życia Polaków. Podniesienie standardów życia Polaków w praktyce, to jedno z głównych działań w ramach Polskiego Ład. Cieszymy się.

Gmina Trzebieszów otrzyma 3.247.266 zł

Gminy Powiatu Łukowskiego łącznie otrzymają prawie 2??8?? mln zł
?? Gmina Adamów 1.776.667 zł
?? Gmina Krzywda 3.278.661 zł
?? Gmina Łuków 5.186.000 zł
?? Gmina Serokomla 300.000 zł + 1.325.725 zł
?? Gmina Stanin 583.224 zł + 5.186.000 zł
?? Gmina Stoczek Łukowski 2.240.325 zł
?? Gmina Trzebieszów 3.247.266 zł
?? Gmina Wojcieszków 372.659 zł + 2.728.130 zł
?? Gmina Wola Mysłowska 300.000 zł + 1.207.175 zł

Serdeczne podziękowania składamy na ręce Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, Senatora RP Stanisława Gogacza, Posła na Sejm RP Sławomira Skwarka i Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego  Ryszarda Szczygła.  Owocna współpraca na każdym polu przynosi efekty.

(więcej…)

sobota, 06 listopada 2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUKÓW z dnia 2 listopada 2021r.

(więcej…)

piątek, 05 listopada 2021

Apel do mieszkańców Powiatu Łukowskiego w sprawie szczepienia się przeciwko chorobie COVID-19

(więcej…)

czwartek, 04 listopada 2021

W sobotę, 6 listopada br. ograniczenia działania USC i ewidencji dowodów osobistych w Urzędzie Gminy

(więcej…)

czwartek, 04 listopada 2021

Wręczenie promesy na kwotę 9 405 000 zł dla Gminy Trzebieszów w ramach Polskiego Ładu

3 listopada br. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łukowie odbyło się wręczenie promes przedstawicielom samorządów Powiatu Łukowskiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Pozyskane pieniądze lokalne samorządy przeznaczą na realizacje potrzebnych inwestycji.

 

Symboliczne czek z rąk senatora Stanisława Gogacza, posła na Sejm RP Sławomira Skwarka, radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszarda Szczygła oraz Starosty Łukowskiego Dariusza Szustka  odebrali Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis i Jacek Krzyszczak Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego. 

Wysokość dofinansowania:

  • Powiat Łukowski  14 250 000 zł
  • Gmina Stanin  9 920 510 zł
  • Gmina Trzebieszów  9 405 000 zł

(więcej…)

wtorek, 02 listopada 2021

UWAGA: Wydawanie dowodów osobistych w dniu 5 listopada !!!

(więcej…)

wtorek, 02 listopada 2021

UWAGA: ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU GMINY TRZEBIESZÓW W LISTOPADZIE

(więcej…)

poniedziałek, 25 października 2021

POLSKI ŁAD w GMINIE TRZEBIESZÓW

Ogromna radość dla naszej wspólnoty samorządowej. Blisko 10 mln zł w ramach programu Polski Ład dla naszej Gminy.
Serdeczne podziękowania dla Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki oraz naszego ambasadora w Lublinie: Radnego Sejmiku Woj. Lubelskiego Ryszarda Szczygła.
poniedziałek, 25 października 2021

Ofensywa drogowa 2021 w Gminie Trzebieszów i targ w Trzebieszowie Drugim.

poniedziałek, 25 października 2021

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZEBIESZÓW

Zainteresowani mogą składać wnioski do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebieszów oraz prognozy oddziaływania na  środowisko w terminie do dnia 26 listopada 2021 r. w jednej z następujących form:

  • na piśmie w Urzędzie Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów,
  • drogą pocztową na ww. adres urzędu,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP Urzędu Gminy Trzebieszów lub na adres poczty elektronicznej sekretariat@trzebieszow.gmina.pl (bez konieczności opatrywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wzór wniosku stanowi załącznik do obwieszczenia.

POBIERZ WNIOSEK

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Trzebieszów.

poniedziałek, 25 października 2021

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH KOŁO ŁOWIECKIE “CIS” SEZON 2021/2022

poniedziałek, 25 października 2021

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH KOŁO ŁOWIECKIE “JARZĄBEK” ŁUKÓW SEZON 2021/2022

 

piątek, 22 października 2021

Pasowanie na pierwszoklasistów w Dębowicy

22 października odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia pierwszoklasistów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębowicy .
Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytując wierszyki i śpiewając piosenki. Pierwszoklasiści udowodnili również znajomość przepisów ruchu drogowego. Pięknie zaprezentowany program były dowodem, że dzieci są gotowe, aby przyjąć je do grona społeczności szkolnej.
Wprowadzeniem Sztandaru szkoły i odśpiewaniem Hymnu Państwowego rozpoczęły się oficjalne uroczystości ślubowania Pierwszaków. Po złożeniu ślubowania Pan dyrektor Krzysztof Kazana dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. Pasuję Cię na ucznia mówił dotykając piórem – jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych.
Serdeczne życzenia i gratulację pełnoprawnym uczniom złożył Wójt Gminy Trzebieszów Pan Mirosław Szekalis. Pan Wójt wręczył dzieciom upominki w postaci gry pamięciowej związanej z naszym regionem.
Następnie koleżanki i koledzy ze starszych klas życzyli pierwszoklasistom sukcesów w nauce oraz zapewnili o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią. Do życzeń dołączyli się również rodzice, którzy obdarowali swoje pociechy prezentami.
Poniżej link do galerii
pasowanie pierwszoklasistów Dębowica 2021
piątek, 22 października 2021

ĆWICZENIA ZGRYWAJĄCE OSP

W dniu 21 października 2021 roku w miejscowości Leszczanka, odbyły się ćwiczenia zgrywające z udziałem jednostek OSP z terenu gminy Trzebieszów.

            Miejscem działań był teren lasku na drodze Leszczanka-Jakusze. W ćwiczeniach udział wzięli strażacy Państwowej Straży Pożarnej z Łukowa, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Łukowie, strażacy ochotnicy z OSP Celiny, OSP Karwów, OSP Kurów, OSP Nurzyna, OSP Popławy-Rogale, OSP Szaniawy-Matysy, OSP Szaniawy-Poniaty, OSP Trzebieszów, OSP Wierzejki, OSP Wylany, OSP Zembry.    

(więcej…)

piątek, 22 października 2021

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebieszów

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiam:

1) o podjęciu przez Radę Gminy Trzebieszów uchwały nr XIX/129/20 z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebieszów. Opracowywane studium obejmuje cały obszar Gminy Trzebieszów,

2) o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. studium.

Zainteresowani mogą składać wnioski do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebieszów oraz prognozy oddziaływania na  środowisko w terminie do dnia 26 listopada 2021 r. w jednej z następujących form:

– na piśmie w Urzędzie Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów,

– drogą pocztową na ww. adres urzędu,

– drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP Urzędu Gminy Trzebieszów lub na adres poczty elektronicznej sekretariat@trzebieszow.gmina.pl (bez konieczności opatrywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym),

– ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.  

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Trzebieszów.

 

Wniosek do pobrania

                                                                                      Wójt Gminy Trzebieszów

                                                                                         /-/ Mirosław Szekalis

 

Skip to content