Aktualności

czwartek, 09 Lutego 2017

Ostrzeżenie o silnym mrozie

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie, dyżurny synoptyk Jakub Gawron informuje o silnym mrozie (stopień zagrożenia 1) od godz. 00.00 dnia 10.02.2017 r. do godz. 10:00 dnia 10.02.2017 r. Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16 C lokalnie na wschodzie województwa do -12 C na zachodzie. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%.

Prognoza jest informacją orientacyjną.

wtorek, 07 Lutego 2017

70 rocznica akcji MITROPA. 2 października 2016r. Rajd rowerowy Szlakiem Żołnierzy AK WiN Obwód Łuków.

70 rocznica akcji MITROPA. 2 października 2016r. Rajd rowerowy Szlakiem Żołnierzy AK WiN Obwód Łuków. Odsłonięcie pomnika żołnierzy AK WiN w Szaniawach.

WIĘCEJ

poniedziałek, 06 Lutego 2017

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – PAMIĘTAMY

I RAJD PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
4 MARCA 2017


Szaanowni Państwo,

Po raz szósty, w dniu 1 marca br., obchodzić będziemy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
W ostatnich latach ich bohaterska i tragiczna zarazem historia coraz częściej staje się przedmiotem zainteresowania, także wśród przedstawicieli młodego pokolenia. Z roku na rok przybywa działań zarówno organizowanych przez instytucje państwowe (na czele z IPN), jak i inicjowanych przez różnego rodzaju organizacje społeczne. Wzrost zainteresowania dziejami Żołnierzy Wyklętych nie wynika jedynie z faktu, że były one przez wiele lat zakłamywane lub przemilczane. Historia całych oddziałów i pojedynczych żołnierzy powojennego podziemia pomaga kształtować patriotyczną postawę, inspiruje do działania na rzecz wspólnego dobra.

Z Inicjatywy Wójta Gminy Trzebieszów  Pana Mirosława Szekalisa zorganizowany zostanie

I RAJD PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
4 MARCA 2017

CEL RAJDU.
Pamięć o Bohaterach wciąż żyje... Celem rajdu jest przekazania młodemu pokoleniu śladów przeszłości naszego regionu. Chcemy propagować pamięć o Żołnierzach Wyklętych - tych, którzy bez reszty poświęcali się dla naszej Ojczyzny. Wyraźmy im, w ten sposób, naszą wdzięczność i pamięć. Pamięci tych, którzy nigdy nie zgodzili się na podporządkowanie Polski totalitarnemu imperium sowieckiemu i swoją ofiarnością, męstwem oraz poświęceniem życia przyczynili się do tego, że żyjemy w Polsce wolnej i demokratycznej.

W roku 2016 odsłonięty został w miejscowości Szaniawy-Poniaty pomnik MITROPA - pomnik upamiętniający AKCJE MITROPA. 71 lat temu oddział AK-WIN po dowództwem porucznika Tadeusza Marczuka ps. Kurzawa zatrzymał Mitropę czyli wojskowo-dyplomatyczny pociąg radziecki. Bez rozlewu krwi rozbrojono ponad 200 żołnierzy Armii Czerwonej. Bez jednego wystrzału żołnierza AK-WIN rozbroili i pozbawili mundurów ponad 200 czerwonoarmistów, w tym pięciu generałów i kilku wysokich rangą funkcjonariuszy NKWD jadących na naradę wojskową do Warszawy. Akcja odbiła się szerokim echem w kraju, opisywały ją również agencje światowe.

To miejsce ma łączyć i krzewić pamięć o tych Polakach, którzy nie mogąc pogodzić się z powojenną rzeczywistością nawet za cenę własnego życia, chcieli przywrócić Polsce wolność.

Chcemy wokół tego miejsca stworzyć inicjatywy upamiętniające także ?Żołnierzy Wyklętych? , którzy walczyli za nasza WOLNĄ POLSKĘ.

Warto pamiętać, że w naszej gminie ukrywał się do roku 1982 Antoni Dołęga ? jeden z ostatnich ?Żołnierzy Wyklętych?. Sprawa Antoniego Dołęgi rzuca nowe światło na historię Żołnierzy Wyklętych, którzy po zakończeniu II Wojny Światowej przez wiele lat z bronią w ręku, oraz w inny sposób przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Zniesławieni przez ?czerwoną? propagandę cierpieli niezasłużone poniżenie ? oczerniani, wyłapywani po lasach, mordowani w straszliwych katuszach Polscy Bohaterowie. Nasze pokolenie musi dołożyć wszelkich starań, aby przywrócić im utraconą godność i otoczyć powszechną czcią całego narodu. Antoni Dołęga ukrywał się przed aparatem represji przez 37 lat. Do 1982 roku ?smakował? powojenną wolność w ukryciu i osamotnieniu licząc na pomoc ludzi dobrej woli. Do dzisiaj nie udało się odkryć miejsca jego pochówku.

Rajd ma odkryć karty naszej historii i propagować pamięć o naszych bohaterach.

WIĘCEJ INFORMACJI JUŻ WKRÓTCE

poniedziałek, 06 Lutego 2017

Konkursy dla organizacji pozarządowych – ZESTAWIENIE

edukacja, dzieci i młodzież

 
polityka społeczna, rynek pracy, ekonomia społeczna

(więcej…)

poniedziałek, 30 Stycznia 2017

WFOŚiGW: Oferta dla osób fizycznych – w ramach projektu pn. EKODOM

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza kolejny nabór wniosków dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM w formie preferencyjnej pożyczki z możliwością umorzenia jej części (w 25 lub 30%). Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

termin składania dokumentów: 1 lutego - 31 marca

(więcej…)

piątek, 27 Stycznia 2017

Wójt Gminy Trzebieszów Informuje: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2017

WIĘCEJ

wtorek, 24 Stycznia 2017

W związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków Wójt Gminy Trzebieszów informuje:

INFORMACJA WÓJTA GMINY TRZEBIESZÓW

W związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków przypominam, że od dnia 28 grudnia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 r. poz. 2091).

Wprowadza ono m. in. nakaz przetrzymywania drobiu w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Nieprzestrzeganie ww. nakazu może skutkować nałożeniem kary pieniężnej wymierzonej w drodze decyzji administracyjnej.

Nakłada również na właścicieli drobiu obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest on utrzymywany.

Zgłoszenia miejsc utrzymywania drobiu, z wyjątkiem ptaków utrzymywanych na stałe w pomieszczeniach mieszkalnych, można dokonać również za pośrednictwem sołtysa lub Urzędu Gminy Trzebieszów (pokój nr 13, I piętro).

Wystąpienie ww. choroby pociąga za sobą skutki zabicia i utylizacji zwierząt chorych oraz ograniczenia w hodowli, handlu i przemieszczaniu drobiu i innych ptaków.

W związku z tym proszę o zastosowanie się do powyższych regulacji.

 

                                                        Wójt Gminy Trzebieszów

                                                           /-/ Mirosław Szekalis

 

poniedziałek, 23 Stycznia 2017

Jakość wody dla ujęcia w Dębowicy. Stan na koniec roku 2016

Badania wody dla ujęcia w Dębowicy dokonano 21 grudnia 2016 r.

Ocena organoleptyczna: Barwa: brak. Mętność: brak, zapach: brak. Poszczególne parametry badanej wody znajdują się w granicach ustalonych przepisami prawa. Więcej można odczytać analizując wyniki wody. Zapraszamy do lektury 🙂 (więcej…)

poniedziałek, 23 Stycznia 2017

Ranking Gmin 2017: Gmina Trzebieszów najwyżej sklasyfikowana wśród gmin wiejskich w powiecie łukowskim

W serwisie samorządowym Polskiej Agencji Prasowej pojawił się ranking Gmin 2017. Jego podstawą są wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin, publikowane przez Ministerstwo Finansów. Które miejsce zajęły samorządy w powiecie łukowskim?

(więcej…)

poniedziałek, 16 Stycznia 2017

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Trzebieszów

poniedziałek, 16 Stycznia 2017

Ferie Zimowe w Trzebieszowie

środa, 11 Stycznia 2017

Zaproszenie na I Gminną Biesiadę Karnawałową do Celin

poniedziałek, 09 Stycznia 2017

Konkurs – Organizacja Pozarządowa Roku 2016?

Wojewoda Lubelski ogłasza konkurs Organizacja Pozarządowa Roku 2016, skierowany do organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego.

Celem konkursu jest: wyróżnienie organizacji pozarządowych, które przez swoje działania aktywizują i integrują środowisko lokalne, kształtują zasady współżycia społecznego oraz poprawiają jakość życia społeczności lokalnej, a także wzmocnienie wizerunku organizacji pozarządowych oraz identyfikacja i promocja dobrych praktyk.
 
Tytuły Laureata ?Organizacja Pozarządowa Roku 2016? oraz wyróżnienia będą przyznane
w kategoriach:
1.         Bezpieczeństwo.
2.         Polityka społeczna.
3.         Edukacja.
4.         Sport i rekreacja.
5.         Kultura i dziedzictwo narodowe.
6.         Profilaktyka i ochrona zdrowia.
 
 
Termin składania zgłoszeń trwa od 5 stycznia do 3 lutego 2017 roku. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonać organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacja ubiegająca się o tytuł laureata Konkursu.
 
Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w określonym powyżej terminie określonym w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w Punkcie Obsługi Klienta, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin lub przesłać pocztą na adres: Biuro Wojewody,  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, z dopiskiem na kopercie Konkurs ?Organizacja Pozarządowa Roku 2016"- obszar:.............."

Załączniki

  REGULAMIN KONKURSU.doc 66 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zarządzenie konkurs 2016.doc 70 KB (doc) szczegóły pobierz
  Uzasadnienie do zarządzenia.doc 23,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz zgłoszeniowy.doc 73,5 KB (doc) szczegóły pobierz
poniedziałek, 09 Stycznia 2017

DO 100 TYS. ZŁ NA INNOWACYJNE POMYSŁY Z POGRANICZA EDUKACJI I RYNKU PRACY

Jeśli masz pomysł, który może poprawić sytuację osób młodych wchodzących na rynek pracy zgłoś się do konkursu ogłoszonego w ramach projektu ?Mikro innowacje ? makro korzyści?. Grant w wysokości do 100 tys. zł może być przyznany zarówno na rozwiązania, które można wprowadzić na etapie ostatnich lat edukacji jak również na wszelkie nowatorskie usprawnienia poprawiające sytuację absolwentów na rynku pracy.

(więcej…)

czwartek, 05 Stycznia 2017

OSTRZEŻENIE O SILNYM MROZIE

ostrzezenie