Aktualności

czwartek, 27 Czerwca 2019

Jak przetrwać upały

czwartek, 27 Czerwca 2019

WYBORY do IZBY ROLNICZEJ 28 lipca 2019 – Okręg Wyborczy nr 127 w Trzebieszowie Drugim

DOKUMENTY DLA KANDYDATÓW- POBIERZ

Lubelska Izba Rolna

poniedziałek, 24 Czerwca 2019

Nowy Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego z Gminy Trzebieszów

Pan Jacek Krzyszczak, Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Trzebieszów został nowym Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Łukowskiego.
Gratulujemy.

https://www.youtube.com/watch?v=4QR_UYfaMcQ

środa, 19 Czerwca 2019

OSP KARWÓW NAJLEPSZY W POWIECIE – X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

W dniu 16 czerwca 2019 roku na stadionie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krzywdzie rozegrano X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu łukowskiego. Zawody rozegrano zgodnie z obowiązującym od dnia 10 lutego 2011 roku ?Regulaminem zawodów sportowo-pożarniczych ochotniczych straży pożarnych?.

 

fotogaleria -TUTAJ

(więcej…)

środa, 19 Czerwca 2019

Burze z gradem

 

Burze z gradem/ stopień: 1
prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg:
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami opady gradu do około 2 cm.

Uwagi: Brak.

Ostrzeżenie 40/2019

Ważne:  
Od: godz. 12:00 dnia 19.06.2019
Do: godz. 24:00 dnia 19.06.2019

synoptyk IMGW-PIB: Piotr Ojrzyński
Czas wydania: 2019-06-19 09:21
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

środa, 19 Czerwca 2019

Rodzina 500 plus. Wójt Gminy przypomina

Program "Rodzina 500+" jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin, wzmocnił je i nadał należny priorytet. W 2015 roku łączne wydatki budżetu państwa na rzecz rodzin wyniosły 1,78 proc. Produktu Krajowego Brutto. W 2017 roku wyniosły one już 3,11 proc. PKB. Jest to wzrost o 75 proc.

(więcej…)

wtorek, 18 Czerwca 2019

Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Trzebieszów Mirosława Szekalis

Na VIII Sesji Rady Gminy Rada Gminy Trzebieszów  po raz pierwszy rozpatrywała raport o stanie Gminy Trzebieszów za rok 2018. Raport radni przyjęli większością głosów przy jednym głosie sprzeciwu (Radny J. Mościcki) : więcej: https://portal.posiedzenia.pl/trzebieszow

Rada Uchwała nr VIII/54/19 udzieliła wotum zaufania Wójtowi Gminy Trzebieszów Mirosławowi Szekalis. 

Radni przyjęli jednogłośnie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok i udzielili  Wójtowi Absolutorium za rok 2018r.  Za absolutorium głosowało 13 radnych,  jeden był przeciw. Więcej: https://portal.posiedzenia.pl/trzebieszow


 Gratulujemy. 

RELACJA VIDEO:

poniedziałek, 17 Czerwca 2019

Bezpieczne wakacje na wsi –

WEJDŹ DO GRY

czwartek, 13 Czerwca 2019

INFORMACJA O ZGŁASZANIU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W ŁUKOWIE NA KADENCJĘ 2020-2023

             W związku z upływem z końcem 2019 roku kadencji dotychczasowych ławników Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie zwrócił się do Rady Gminy Trzebieszów o dokonanie naboru kandydatów na ławników i wybranie do Sądu Rejonowego w Łukowie 1 ławnika,    w tym 0 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy.

W związku z powyższym w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Łukowie na kadencję 2020 ? 2023.

KARTA ZGŁOSZENIA - POBIERZ

Zasady wyboru ławników regulują przepisy ustawy ,z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121 poz. 693)

(więcej…)

środa, 12 Czerwca 2019

Bociany z Trzebieszowa Drugiego 89.

FOTOGALERIA

środa, 12 Czerwca 2019

VIII Sesja Rady Gminy Trzebieszów (ABSOLUTORYJNA)

SA.0002.8.2019                                                                                 Trzebieszów, 04.06.2019r.

ZAPROSZENIE  ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 18 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie, odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Trzebieszów. Przed sesją w Kościele pw. Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników w Trzebieszowie o godz. 9.00 odbędzie się Msza Św. w intencji Samorządu Terytorialnego Gminy Trzebieszów.

(więcej…)

wtorek, 11 Czerwca 2019

KONFERENCJA pn. PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU – JAK SKUTECZNIE BUDOWAĆ PARTNERSTWA LOKALNE?

 

Wójt Gminy Trzebieszów zaprasza org. pozarządowe, członków OSP i KGW do udziału w konferencji. 

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? zaprasza do Centrum Społeczno-Kulturalnego w Starych Kobiałkach w dniu 18 czerwca 2019 w godz. 10.00 - 14.00 na konferencję PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU ? JAK SKUTECZNIE BUDOWAĆ PARTNERSTWA LOKALNE?.

Gościem konferencji będzie Pani Karolina Suska zajmująca się zarządzaniem wiejską instytucją kultury, animacją (nie tylko kultury), rozkręcaniem lokalnej współpracy oraz udowadnianiem, że u nas/u was też można. Ze względów organizacyjnych prosimy o przysyłanie formularzy zgłoszeniowych na konferencję do 12 czerwca 2019 r. na adres mailowy: poczta@lgdrazem.pl

Program konferencji >>>

Formularz zgłoszeniowy >>>

Jednocześnie przypominamy, iż LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI - ogłosiła konkurs na najciekawszą inicjatywę Ziemi Łukowskiej? (w ostatnich 3 latach, tj. od 18.03.2016 r., finansowaną z różnych środków, nie tylko PROW). Celem konkursu jest aktywizacja społeczności lokalnej oraz promocja najbardziej aktywnych podmiotów, które podejmują działania na rzecz społeczności lokalnej. Skierowany jest do organizacji pozarządowych, klubów seniora, sołectw, a także grup nieformalnych mających siedzibę na obszarze LGD RAZEM. Przewidziane nagrody pieniężne! Szczegóły na stronie www.lgdrazem.pl, zakładka aktualności. Na formularze zgłoszeniowe na konkurs czekamy tylko do 7 czerwca 2019 r.

poniedziałek, 10 Czerwca 2019

Jakość wody w Gminie Trzebieszów . Informacja ZGK

Trzebieszów, dnia 10.06.2019r.

I N F O R M A C J A

Informujemy mieszkańców Gminy Trzebieszów, że woda w sieci ma dobrą jakość i nie wymaga przegotowania przed spożyciem. W ostatnich tygodniach sieć była intensywnie płukana i chlorowana, a jednocześnie stale wykonywane były badania jej jakości. Podjęte działania przyniosły oczekiwany efekt i woda ma już dobrą jakość. Mając na uwadze, że skażenie pojawiło się w studni głębinowej Nr 2 w sposób nagły i nieoczekiwany, woda profilaktycznie nadal jest chlorowana, ale jedynie w dawce ok. 30% dopuszczalnego stężenia. Taka ilość jest niemal niewyczuwalna w smaku i zapachu, a mimo to przyczynia się do dezynfekcji wody - do jej stabilności w zakresie mikrobiologii.

                                                                                  Dyrektor

                                                              /-/ Andrzej Szyszko-Celiński

czwartek, 06 Czerwca 2019

Srebrny Krzyż Zasługi dla naszych samorządowców.

Dwoje naszych samorządowców zostało odznaczonych przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.

W dniu 28 maja br. Wojewoda Przemysław Czarnek wręczył odznaczenia państwowe i resortowe zasłużonym mieszkańcom województwa lubelskiego.

Wśród odznaczonych znalazło się dwoje naszych samorządowców:

Pani Ewa Szczygielska - Skarbnik Gminy Trzebieszów, która od 1980 roku pracuje w lokalnym samorządzie, zaś od 2000 roku pełni funkcję Skarbnika Gminy Trzebieszów. 

Pan Krzysztof Jasiński - sołtys wsi Zembry, który blisko od ćwierćwiecza związany jest z lokalnym samorządem pełniąc naprzemiennie funkcję radnego Gminy Trzebieszów (w latach 1994-2002) a od 2003 r.  funkcję sołtysa wsi Zembry, gmina Trzebieszów. 


 
- Chcę złożyć serdeczne gratulacje wszystkim państwu, którym za chwilę będę miał zaszczyt i honor przekazać nadane przez Prezydenta RP najwyższe odznaczenia państwowe oraz nadane przez poszczególnych ministrów wysokie odznaczenia resortowe. Te państwowe odznaczenia to jest dowód uznania dla państwa wkładu w budowę dobra wspólnego, w szczególności w budowę i rozwój województwa lubelskiego - powiedział wojewoda Przemysław Czarnek
 
Na sali są ludzie, na których opiera się Lubelszczyzna. Medali nie dostaje się za nic. Medale dostaje się za wybitne zasługi i wkład w rozwój naszej społeczności. To państwo stanowicie trzon tego województwa, jesteście również gwarantem tego, że wasze zaangażowanie przyczyniać się będzie do budowy i rozwoju naszego województwa. Są wśród nas również ludzie na co dzień nie mieszkający w województwie lubelskim, ale są szczególnie z nim związane i działają na jego rzecz - dodał wojewoda Czarnek.
 
Cieszymy się mając tak doświadczonych samorządowców w swoim gronie i dziękujemy  Państwu za  Waszą pracę na rzecz naszej gminy. 

Wójt Gminy Trzebieszow

/-/

Mirosław Szekalis

czwartek, 06 Czerwca 2019

Dzień Dziecka w Trzebieszowie

Dzień Dziecka, to święto obchodzone niemal na całym świecie. W naszej gminie obchodziliśmy go 2 czerwca, na placu przy Szkole Podstawowej w Trzebieszowie. Impreza została zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie, Klub Sportowy Lesovia i Szkołę Podstawową w Trzebieszowie.

(więcej…)