Aktualności

wtorek, 17 Grudnia 2019

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW w ROKU 2020

 

poniedziałek, 16 Grudnia 2019

Szkolenie dla rolników ze stosowania środków ochrony roślin (szkolenie chemizacyjne) dla mieszkańców Gminy Trzebieszów

poniedziałek, 16 Grudnia 2019

Łukowski finał akcji Polacy – Rodakom. Dziękujemy za udział.

Za nami łukowski finał akcji Polacy - Rodakom, którą już od 20 lat organizuje senator Stanisław Gogacz. Jej celem jest obdarowanie Polaków mieszkających na Ukrainie i Białorusi świąteczno-noworocznymi paczkami. Pierwsze paczki z Łukowa zostały właśnie przekazane do okręgu brzeskiego.

W sobotę 14 grudnia odbył się w Łukowie finał akcji Polacy - Rodakom. Zbiórka darów na rzecz Polaków mieszkających za wschodnią granicą, którą organizuje senator Stanisław Gogacz, odbywała się już po raz dwudziesty. Łuków włączył się w nią po raz ósmy, a po raz siódmy przekazanie paczek odbyło się w Łukowie. Przekazano je przedstawicielom konsulatu z Brześcia. Do auta, którym przyjechali goście z Białorusi, zapakowano ponad 70 paczek. Trafią one do polskich rodzin mieszkających w okręgu brzeskim.

Na sobotnim spotkaniu obecni byli m.in. przedstawiciele szkół oraz różnych instytucji i organizacji, którzy zbierali dary, i którzy również osobiście przygotowywali paczki. W każdej z paczek są artykuły spożywcze, zabawki, opłatek i list od senatora.
 
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Gminy Trzebieszów za udział w 20 akcji Polacy Rodakom a szczególnie:
pracownikom Urzędu Gminy Trzebieszów,
pracownikom GOPS Trzebieszów,
pracownikom ZGK
uczniom i nauczycielom gminnych szkół podstawowych
druhom OSP Nurzyna
i właścicielom Zakładu Mięsnego Wierzejki;
 
FOTORELACJA - PODLASIE24.PL
 
 
czwartek, 12 Grudnia 2019

XV Sesja Rady Gminy Trzebieszów

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 19 grudnia 2019r. (czwartek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie, odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

WIĘCEJ: https://portal.posiedzenia.pl/trzebieszow?

Przewidywany jest następujący porządek:

 1. Otwarcie XV Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 1. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (XV/97/19).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok (XV/98/19).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
  na 2020 rok (XV/99/19).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego (XV/100/19).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzebieszów na rok szkolny 2019/2020 (XV/101/19).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (XV/102/19).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Trzebieszów do realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej? -  edycja 2019-2020 realizowanego
  ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (XV/103/19).  
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzebieszów
  na 2020 rok (XV/104/19).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy (XV/105/19).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Trzebieszów (XV/106/19).
 13. Informacje ? wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy Trzebieszów.

                                                                                                 

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów                                    

 /-/

 Andrzej Nurzyński

piątek, 06 Grudnia 2019

Gmina Trzebieszów włączyła się do 20-tej akcji Polacy-Rodakom

W odpowiedzi na zaproszenie Senatora Stanisława Gogacza mieszkańcy Gminy Trzebieszów włączyli się do udziału - już w 20 - tej - edycji Akcji Polacy - Rodakom.

W akcji wzięli udział pracownicy Urzędu Gminy Trzebieszów, Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebieszów przekazując kilkadziesiąt kilogramów pomocy żywnościowej dla Polaków na Wschodzie.

Bardzo nas cieszy także duże zaangażowanie się uczniów naszych szkół, którzy przekazali artykuły spożywcze oraz drobne zabawki dla naszych rodaków. Wiemy też o indywidualnych darowiznach potrzebnych rzeczy.

Serdecznie dziękujemy  za zaangażowanie i pomoc.

W imieniu Pana Senatora  

Serdecznie zapraszamy

na uroczystość oficjalnego przekazania dla Polaków zza Wschodniej Granicy biało - czerwonych paczek świąteczno - noworocznych przygotowanych w ramach 20 - tej Akcji Polacy - Rodakom, która będzie miała miejsce

w Sobotę 07 Grudnia 2019 roku w Lublinie

w Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej im. K. K. Baczyńskiego przy ul. Magnoliowej 8.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 czasu polskiego

(więcej…)

piątek, 06 Grudnia 2019

Nasi dzielnicowi

(więcej…)

czwartek, 05 Grudnia 2019

Mikołajki w Trzebieszowie

czwartek, 05 Grudnia 2019

UWAGA: ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU GMINY TRZEBIESZÓW

środa, 27 Listopada 2019

Zbiórka mebli, łóżek, wykładzin, dywanów i tekstylii w Gminie Trzebieszów (2-6 grudnia 2019))

Informujemy mieszkańców Gminy Trzebieszów o przeprowadzeniu zbiórki:

Mebli, łóżek, wykładzin, dywanów i tekstylii:                         

w dniu 02 grudnia 2019 r. w miejscowościach:

Trzebieszów Pierwszy, Trzebieszów Drugi, Trzebieszów, Karwów.


w dniu 03 grudnia 2019 r. w miejscowościach:

Szaniawy-Poniaty, Szaniawy-Matysy, Dębowica


w dniu 04 grudnia 2019 r. w miejscowościach:

Nurzyna, Świercze, Celiny, Popławy-Rogale.


w dniu 05 grudnia 2019 r. w miejscowościach:

Gołowierzchy, Wólka Konopna, Mikłusy, Płudy, Zaolszynie, Zembry, Wierzejki.


w dniu 06 grudnia 2019 r. w miejscowościach:

Dębowierzchy, Jakusze, Kurów, Leszczanka, Wylany, Trzebieszów-Kolonia.


 Proszę o ich wystawienie do godz. 700 przed własną posesję.

 

czwartek, 21 Listopada 2019

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

środa, 20 Listopada 2019

Przebudowa drogi wojewódzkiej w Trzebieszowie Drugim. Stan na 20 listopada br.

(więcej…)

wtorek, 19 Listopada 2019

Badania mammograficzne

wtorek, 19 Listopada 2019

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych – ODPADY

https://bdo.mos.gov.pl

www.https://bdo.mos.gov.pl


piątek, 15 Listopada 2019

Pośmiertny awans na ppor pierwszego dowódcy ORP “Nurek” chor. Wincentego Tomasiewicza z Nurzyny.

13 listopada w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie odbył się sympozjum naukowe pt. 100-lecie służby nurków w Polskiej Marynarce Wojennej w ramach którego pośmiertny awans na pierwszy stopień oficerski otrzyma pierwszy dowódca ORP "Nurek" chor. Wincenty Tomasiewicz pochodzący z Nurzyny.  w sympozjum brali udział przedstawiciele Wojska Polskiego, władz gminy Trzebieszów, druhowie OSP Nurzyna  oraz rodzina śp. W. Tomasiewicza a także młodzież ze szkół mundurowych. 

Pośmiertny awans na stopień podporucznika chor. mar Wincentego Tomasiewicza odebrała z rak przedstawicieli WP, płk dr Zdzisława Małkowskiego, Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie, Pani Iwona Kubik, wnuczka Wincentego Tomasiewicza. 

(więcej…)

piątek, 15 Listopada 2019

Numeracja nieruchomości. Obowiązki właścicieli