Aktualności

piątek, 16 października 2020

SPIS ROLNY 2020

czwartek, 15 października 2020

POWIAT ŁUKOWSKI W CZERWONEJ STREFIE – COVID-19

WÓJT GMINY TRZEBIESZÓW INFORMUJE:

Nowe powiaty w strefie czerwonej
Od soboty, 17 października, POWIAT  ŁUKOWSKI ZNAJDZIE SIĘ W CZERWONEJ STREFIE.

Od soboty, 17 października, w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem są ograniczenia dotyczące wesel i innych uroczystości rodzinnych ? one zaczną obowiązywać od 19 października.


Strefa czerwona:

(więcej…)

środa, 14 października 2020

Konkurs Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej.

Wójt Gminy Trzebieszów informuje:
Lokalna Grupa Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI zaprasza lokalne organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich), kluby seniora, sołectwa oraz grupy nieformalne mające siedzibę na obszarze LGD ?RAZEM? do udziału w II edycji konkursu Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej. Do konkursu może być zgłoszona jedna inicjatywa zrealizowana na terenie obszaru LGD ?RAZEM? w ostatnich 3 latach, tj. od 06.10.2017 r.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

  1. inicjatywa polegająca na realizacji zadania inwestycyjnego, tj. infrastruktura turystyczna i rekreacyjna,
  2. inicjatywa związana z realizacją zadania nieinwestycyjnego, tj. organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze patriotycznym, edukacyjnym, sportowym lub artystycznym.

(więcej…)

środa, 14 października 2020

GOPS informuje: pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie zamierza przystąpić do współpracy  z Lubelskim Oddziałem Okręgowym PCK w celu pozyskania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD). 

Pomoc skierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji,  spełniających kryterium zawarte w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz, których dochód miesięczny nie przekracza:

  • 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1056 zł dla osoby w rodzinie.

W związku z koniecznością ustalenia liczby osób kwalifikujących się do tej formy pomocy, zainteresowanych prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod nr tel. (25) 796 05 73 lub 510 242 792 do 30 października 2020 r.

 

środa, 14 października 2020

Postępowanie z azbestem

środa, 14 października 2020

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej  2020

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
Dyrekcji, Nauczycielom  i wszystkim Pracownikom Oświaty składamy serdeczne życzenia przede wszystkim zdrowia , dalszych sukcesów i osiągnięć zawodowych, satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą oraz pomyślności w życiu osobistym.

Dziękujemy Państwu za trud i poświęcenie włożone w edukację, szczególnie w obecnym tak trudnym czasie  oraz wychowanie młodzieży szkolnej, za przewodnictwo w drodze do zdobywania wiedzy, odkrywania prawdy i kształtowania postaw.

Życzymy zadowolenia z pracy pedagogicznej, poczucia ważności wykonywanego zawodu oraz wdzięczności uczniów, z którymi dzielicie się swoją wiedzą, doświadczeniem i dla których jesteście największym autorytetem.

 

 Z wyrazami szacunku.

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów

Andrzej Nurzyński

Wójt Gminy Trzebieszów

Mirosław Szekalis

 

poniedziałek, 12 października 2020

Kondolencje

W imieniu Rady Gminy Trzebieszów, oraz pracowników UG i jednostek organizacyjnych Gminy Trzebieszów składamy kondolencje oraz wyrazy szczerego i głębokiego współczucia

Panu Adamowi Kurowskiemu
Radnemu Rady Gminy Trzebieszów

z powodu śmierci OJCA.

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów Wójt Gminy Trzebieszów

 

Andrzej Nurzyński

 

Mirosław Szekalis

 

poniedziałek, 12 października 2020

Kontrola ODPADY 2020

piątek, 09 października 2020

Samospis rolny w Urzędzie Gminy

Wójt Gminy Trzebieszów informuje:

Osoby, które chcą się spisać w Gminnym Biurze Spisowym przy Urzędzie Gminy proszone są o kontakt z Sekretarzem Gminy Panem Sławomirem Smolakiem pod numerem telefonu 798998485 celem ustalenia terminu lub sposobu spisu. 

piątek, 09 października 2020

Spis rolny 2020 Jak się spisać?

 
Spis rolny przeprowadzany będzie na terytorium RP w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmie zasięgiem równocześnie cały kraj. Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą i według stanu na ten dzień.
 
Powszechny Spis Rolny będzie prowadzany metodami:

(więcej…)

piątek, 09 października 2020

Strefa ŻÓŁTA także u nas

Wójt Gminy Trzebieszów przypomina o zasadach jakie będą nas obowiązywały od soboty 10 października 2020 r. 

piątek, 09 października 2020

Wójt Gminy Trzebieszów informuje

piątek, 09 października 2020

Czy już sprawdziłeś/aś przeznaczenie swojego budynku ?

Wójt Gminy Trzebieszów  przypomina

WAŻNA INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI BUDYKÓW

Starosta  Łukowski  zawiadamia, że w dniach od dnia 5 października 2020r. do dnia 23 października 2020r. trwa wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego związanego z przeprowadzaną modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla gminy Trzebieszów (poza obrębami: Dębowierzchy, Gołowierzchy, Jakusze, Wylany) .

          Wyłożenie to odbywa się w budynku Starostwa Powiatowego w Łukowie przy ulicy Piłsudskiego 17, sala konferencyjna, parter.

Jednocześnie informujemy, że w trakcie prac modernizacyjnych wykonano aktualizację w zakresie oznaczenia użytków gruntowych, wynikającą z ustalonej przez Wykonawcę funkcji budynków znajdujących się na działce.

          W związku z powyższym mając na uwadze konieczność zweryfikowania poprawności ujawnionych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego informacji dotyczących sposobu wykorzystania budynków oraz oznaczenia użytku gruntowego wynikającego z ich funkcji, zwracamy się z prośbą o jak najliczniejsze przybycie do Starostwa Powiatowego w Łukowie w celu sprawdzenia poprawności ujawnionych danych.

Udział Państwa w procedurze wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego jest o tyle istotny, że ewentualne wprowadzone zmiany mogą mieć wpływ na wysokość płaconych podatków od nieruchomości.

piątek, 09 października 2020

Plan polowań

piątek, 09 października 2020

Zamknięcie drogi

Skip to content