Aktualności

piątek, 05 czerwca 2020

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ? przywrócenie bezpośredniej obsługi beneficjentów od dnia 1 czerwca 2020 r.

Starostwo Powiatowe w Łukowie informuje, iż na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878 ze zm.), przywraca się bezpośrednią obsługę beneficjentów nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnych porad obywatelskich na terenie Powiatu Łukowskiego.

(więcej…)

czwartek, 04 czerwca 2020

Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 – AKTUALNOŚCI

 

Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

(więcej…)

czwartek, 04 czerwca 2020

XXII Sesja Rady Gminy Trzebieszów – zawiadomienie

SA.0002.6.2020 

Trzebieszów, 02.06.2019r.

                                                                              ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 10 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie (dla radnych) oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  w Trzebieszowie (transmisja na żywo dla sołtysów oraz zaproszonych gości), odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Trzebieszów. (więcej…)

środa, 03 czerwca 2020

Lubelska e-spiżarnia

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli uruchamia na swojej stronie  internetowej  Lubelską e-spiżarnię.

Lubelska e-spiżarnia to inicjatywa Dyrektora LODR Wiesława Orzędowskiego. Celem Lubelskiej e-spiżarni jest bezpłatne umożliwienie promocji oferty lubelskich rolników i producentów żywności tradycyjnej i lokalnej wytwarzanej w ramach Dostaw bezpośrednich, Sprzedaży bezpośredniej, Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD), Działalności Marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO) z terenu Województwa Lubelskiego.

Zgłoszenia udziału w Lubelskiej e-spiżarni przyjmowane są poprzez przesłanie wypełnionego formularza wraz z jednym dobrej jakości zdjęciem produktu lub produktów na adres e-mail: sfigiel@wodr.konskowola.pl.

Informacji w sprawie Lubelskiej e-spiżarni udziela Pani Sylwia Figiel ? pracownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich ? starszy specjalista ds. przetwórstwa na poziomie gospodarstwa i bezpieczeństwa żywności, e-mail: sfigiel@wodr.konskowola.pl, nr tel: 693 901 081, 81 889 06 16.

Pismo Dyrektora Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli ?PDF

środa, 03 czerwca 2020

WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020

WYBORY PREZYDENTA RP

ZARZĄDZONO

NA 28 CZERWCA 2020

środa, 03 czerwca 2020

Susza – podstawowe informacje

SUSZA 
rodzaje, przyczyny, sposoby przeciwdziałania

(więcej…)

środa, 03 czerwca 2020

Nowy program Moja Woda 100 milionów złotych na 20 tysięcy przydomowych retencji

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu Moja Woda. To kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu.

Chciałbym, aby powstawało jak najwięcej małych zbiorników wodnych. Z programu Moja Woda będzie można uzyskać do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe – podkreślił Prezydent RP Andrzej Duda.

Jak zaznaczył minister Michał Kurtyka, zmiany klimatu dodatkowo negatywnie wpływają na dostępność wody i pogłębiają jej deficyt w Polsce.

Program Moja Woda pozwoli sfinansować aż 20 tys. instalacji przydomowej retencji. Szacujemy, że przydomowe inwestycje spowodują zatrzymanie 1 mln metrów sześciennych rocznie w miejscu opadu wody, a więc na prywatnych działkach. To oznacza, że milion metrów sześciennych bardzo cennej wody odciąży kanalizację i zmniejszy ryzyko podtopień w wyniku deszczów nawalnych?  poinformował minister klimatu.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże pieniądze do szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które są bliżej beneficjentów. To one będą przyjmowały od początku lipca 2020 r. wnioski właścicieli domów jednorodzinnych na przydomowe mikroinstalacje wodne.

Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Program Moja Woda realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r.

Równolegle Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracują nad trzema innymi działaniami dotyczącymi retencji na wsi i w miastach. Programy będą skierowane do samorządów. Mowa o kolejnych 210 milionach zł, które będzie można przeznaczyć na inwestycje z zakresu zatrzymywania i retencjonowania wody.

Resort klimatu i podlegający mu NFOŚiGW przypominają, że do 17 sierpnia br. można składać wnioski o finansowanie ?wodnych? projektów w ramach środków norweskich, gdzie zarezerwowano pieniądze m.in. na realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach. Budżet działania wynosi 100 milionów zł.

Kolejne 60 milionów zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zostało przeznaczone dla samorządów miejskich na zmniejszenie problemu suszy i zminimalizowanie ryzyka podtopień podczas opadów nawalnych. 29 maja 2020 r. Narodowy Fundusz ogłosił nabór wniosków dla gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Dostępne będą dotacje do 85% kosztów kwalifikowanych.

Dodatkowo, 50 milionów zł ze środków krajowych w ramach zmodyfikowanego programu priorytetowego NFOŚiGW Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska  zarezerwowano dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zdań z zakresu retencjonowania wody na terenach wiejskich. W tym przypadku dostępne będą dotacje do 70% kosztów kwalifikowanych. Narodowy Fundusz będzie wkrótce informował o tym naborze wniosków.

wtorek, 02 czerwca 2020

Fundusz Dróg Samorządowych w Celinach. Zmieniamy się dla Was.

Dobra współpraca władz gminy z Wojewodą Lubelskim.
Wartość robót 1.4 mln zł z czego dotacja z FDS 1.1 mln zł
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Cieszymy się z nowoczesnej sieci drogowej w naszej gminie i za chwilowe utrudnienia przepraszamy.
 
poniedziałek, 01 czerwca 2020

ZDALNA SZKOŁA W GMINIE TRZEBIESZÓW

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 ? 2020
Oś I  Powszechny dostęp do szybkiego internetu
Działania 1.1  Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości  dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

ZDALNA SZKOŁA

GMINA TRZEBIESZÓW  po złożeniu Wniosku otrzymała grant w wysokości 59.500,00 zł jako dotację z Ministerstwa Cyfryzacji.

Za otrzymane środki zostaną zakupione laptopy  z oprogramowaniem na potrzeby nauczania w ilości  17 sztuk. Sprzęt zostanie przekazany do szkół:

  • Szkoła Podstawowa im. Heleny Mniszkówny w Celinach;
  • Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Jakuszach;
  • Szkoła Podstawowa im. ks. biskupa Junoszy Szaniawskiego w Szaniawach Matysach.
  • Szkoła Podstawowa w Leszczance

W przyszłości laptopy będą przeznaczone do wykorzystania w pracowniach poszczególnych szkół

poniedziałek, 01 czerwca 2020

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – wyjaśnienia MRPiPS

Prawo do pobierania zasiłku będzie przedłużone do końca roku szkolnego, z mocą wsteczną od początku tego tygodnia; nie można pobierać zasiłku, jeśli drugi rodzic dziecka może się nim zająć, ale można pobierać zasiłek, wrócić do pracy, a potem ponownie wrócić na zasiłek; nie ma limitu dni dla tego zasiłku – wyjaśnia MRPiPS w odpowiedzi na wątpliwości zgłaszane przez odbiorców zasiłku do RPO.

WIĘCEJ

poniedziałek, 01 czerwca 2020

Wójt gminy informuje: Aktualne nabory ARiMR

 
Nie zwlekaj, skorzystaj z dofinansowania!
poniedziałek, 01 czerwca 2020

Pamiętaj: ZASŁOŃ USTA I NOS WCHODZĄC DO URZĘDU GMINY

poniedziałek, 01 czerwca 2020

Dzień Dziecka – święto wszystkich dzieci

poniedziałek, 01 czerwca 2020

Otwarcie Izby Pamięci w Nurzynie

W Nurzynie koło Trzebieszowa powstała Izba Pamięci poświęcona wydarzeniom II wojny światowej oraz czasom powojennym ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy wyklętych. 29 maja nastąpiło jej otwarcie.

OSP Nurzyna podpisała  umowę o wzajemnej współpracy z Muzeum Regionalnym w Łukowie. Wcześniej druhowie podpisali umowy partnerskie o współpracy z władzami Gminy Trzebieszów i Adamów oraz Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej. Izba Pamięci mieści się w zaadoptowanym poddaszu budynku miejscowej jednostki OSP. Naszym głównym celem jest zapoznać młodzież i dorosłych z  lokalną historią. Chcemy nawiązać współpracę z dyrektorami szkół z muzeami z naszego powiatu i wzajemnie wymieniać się eksponatami  – mówi  Piotr Mączyński członek Zarządu OPS w Nurzynie. Oprócz  pamiątek z przeszłości w Izbie Pamięci w Nurzynie będą też gromadzone wspomnienia mieszkańców. 
 

OSP  Nurzyna na utworzenie Izby Pamięci  poświęconej wydarzeniom II wojny światowej otrzymała dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach grantu lokalnej grupy działania Razem Ku Lepszej Przyszłości w wysokości 29 tys. złotych.

 

(więcej…)

środa, 27 maja 2020

Nowe zasady zasłaniania nosa i ust, otwarte kina i siłownie ? wchodzimy w kolejny etap odmrażania

Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni ? ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach, autobusach czy tramwajach. Oprócz tego ? otwieramy kina, teatry, siłownie i salony masażu, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. Umożliwiamy także organizację wesel do 150 osób. Mimo że odchodzimy od wielu obostrzeń, jedna zasada pozostanie aktualna nadal. Wciąż będziemy musieli zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi.

ZOBACZ ZMIANY

(więcej…)