Aktualności

wtorek, 19 Listopada 2019

Badania mammograficzne

wtorek, 19 Listopada 2019

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych – ODPADY

https://bdo.mos.gov.pl

www.https://bdo.mos.gov.pl


piątek, 15 Listopada 2019

Pośmiertny awans na ppor pierwszego dowódcy ORP “Nurek” chor. Wincentego Tomasiewicza z Nurzyny.

13 listopada w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie odbył się sympozjum naukowe pt. 100-lecie służby nurków w Polskiej Marynarce Wojennej w ramach którego pośmiertny awans na pierwszy stopień oficerski otrzyma pierwszy dowódca ORP "Nurek" chor. Wincenty Tomasiewicz pochodzący z Nurzyny.  w sympozjum brali udział przedstawiciele Wojska Polskiego, władz gminy Trzebieszów, druhowie OSP Nurzyna  oraz rodzina śp. W. Tomasiewicza a także młodzież ze szkół mundurowych. 

Pośmiertny awans na stopień podporucznika chor. mar Wincentego Tomasiewicza odebrała z rak przedstawicieli WP, płk dr Zdzisława Małkowskiego, Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie, Pani Iwona Kubik, wnuczka Wincentego Tomasiewicza. 

(więcej…)

piątek, 15 Listopada 2019

Numeracja nieruchomości. Obowiązki właścicieli

piątek, 15 Listopada 2019

Ogłoszenia o naborze nr 5/2019 i 6/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? na operacje z zakresu Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej i Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny. Szczegóły na stronie internetowej www.lgdrazem.pl/, w zakładce Nabory.

piątek, 15 Listopada 2019

Uroczystości 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w naszej gminie.

11 listopada 2019 roku uroczyście uczciliśmy 101 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny.

(więcej…)

czwartek, 14 Listopada 2019

Tenis stołowy: Sukces Mateusza z Dębowicy

Mateusz Celiński z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dębowicy jako jedyny reprezentant powiatu łukowskiego stanął na podium podczas finału rejonu Biała Podlaska w Indywidualnym Tenisie Stołowym. Był niepokonany.

(więcej…)

czwartek, 14 Listopada 2019

XIV Sesja Rady Gminy Trzebieszów – Zaproszenie

Trzebieszów, 13.11.2019r. 

ZAPROSZENIE - ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 21 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie, odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

(więcej…)

wtorek, 12 Listopada 2019

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI Gminy Trzebieszów z podziałem na rejony odśnieżania 2019/2020

 

(więcej…)

piątek, 08 Listopada 2019

INFORMACJA O NABORZE DEKLARACJI W RAMACH INWENTARYZACJI FOLII ROLNICZYCH INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Uprzejmie informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.  Gmina Trzebieszów wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem, aby jednak ustalić możliwości wzięcia w nim udziału konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji.

 W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

W związku z powyższym, prowadzący gospodarstwo rolne, zainteresowani przedmiotowym tematem na terenie Gminy Trzebieszów winni złożyć informację o rodzajach i  ilości posiadanych odpadów na moment złożenia deklaracji. Druk formularza informacyjnego znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzebieszów (w załączeniu) oraz u Sołtysów.

Sposób składania informacji:  Urząd Gminy w Trzebieszowie Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów, pocztą na wskazany wyżej adres lub u sołtysa.

Termin składania informacji:   do dnia 29.11.2019 r.

(więcej…)

środa, 06 Listopada 2019

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dębowicy.

POBIERZ

środa, 06 Listopada 2019

ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS: Owocna współpraca z Samorządem Województwa Lubelskiego

Zmieniamy siedla Was

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

Zarząd Dróg Wojewódzkich w partnerstwie z Gminą Trzebieszów  rozpoczął przebudowę drogi wojewódzkiej nr 806 Łuków -Miedzyrzec-Podlaski w zakresie budowy chodnika z zajezdniami, cieku i zatok autobusowych oraz częściową korekta jezdni w miejscowości Trzebieszów Drugi na odcinku  520 metrów. Wszystko po to, aby było bezpieczniej, ponieważ, przy remontowanym odcinku znajduje się Urząd Gminy Trzebieszów, Gminne Przedszkole Publiczne oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny.

(więcej…)

poniedziałek, 04 Listopada 2019

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebieszów

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki o nr 226 położonej w miejscowości Dębowica.

poniedziałek, 04 Listopada 2019

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebieszów

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż działki o nr 225 położonej w miejscowości Dębowica.

poniedziałek, 04 Listopada 2019

ZAPRASZAMY NA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI