Aktualności

czwartek, 24 listopada 2022

XXIV EDYCJA KONKURSU AMBASADOR WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Ogłaszamy nabór kandydatów do XXIV edycji konkursu Ambasador Województwa Lubelskiego za 2022 rok.

Województwo Lubelskie corocznie honoruje osoby, instytucje i firmy, które mają niekwestionowane osiągnięcia i zasługi w kreowaniu dobrego wizerunku regionu w kraju i za granicą. Prestiżowe tytuły i statuetki przyznawane są od 1999 roku, aktualnie Województwo Lubelskie może poszczycić się 76 Ambasadorami. Obecnie trwa nabór zgłoszeń do 24. edycji konkursu.

(więcej…)
poniedziałek, 21 listopada 2022

Serdeczne życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

poniedziałek, 21 listopada 2022

Zaproszenie na obchody 100-lecia szkoły

piątek, 18 listopada 2022

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebieszów

Uchwała nr LI/296/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przyjęcie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebieszów

Regulamin wchodzi w życie 30.11.2022 r.

piątek, 18 listopada 2022

LIV Sesja Rady Gminy Trzebieszów

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 23 listopada 2022 r.  o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie  odbędzie się LIV Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

(więcej…)

środa, 16 listopada 2022

Dodatek elektryczny. Podstawowe informacje !!!


Szanowni Państwo,
informuję, iż w dniu 18 października 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127).
Zgodnie z art 27 powyższej ustawy odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym będzie przysługiwał dodatek elektryczny, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Wnioski na powyższy dodatek składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Dodatki wypłaca się do dnia 31 marca 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2127

środa, 16 listopada 2022

ARiMR informuje: Pomoc klęskowa dla rodzin?

Pomoc klęskowa dla rodzin

15.11.2022

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZMIANAMI W PROGRAMIE POMOCY DLA RODZIN.

ZMIANY W PROGRAMIE POMOCY DLA RODZIN
1.    Termin składania wniosków został wydłużony do 23 listopada 2022 r.
2.    Wszyscy wnioskodawcy, również ci którzy już złożyli wnioski o pomoc, są zobowiązani do dołączenia do wniosku kopii faktur, które wykażą sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa rolnego od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto.

Kopie faktur należy złożyć najpóźniej do 23 listopada. 

(więcej…)

wtorek, 15 listopada 2022

UWAGA: Oświadczenie o zamrożenie cen energii elektrycznej trzeba złożyć do 30 listopada 2022 r.

Oświadczenie o zamrożenie cen energii elektrycznej trzeba złożyć do 30 listopada 2022 r.
To konieczne, aby korzystać z maksymalnej ceny prądu 785 zł/MWh od 1 grudnia 2022 r.

UWAGA: Przedsiębiorcy muszą do 30 listopada 2022 r. złożyć oświadczenie o tanim prądzie [79 groszy/kWh]

 
Druk składają jednoosobowi przedsiębiorcy oraz firmy zatrudniające do 250 osób, którzy mają podpisane umowy na dostawę energii, jako przedsiębiorcy i którzy posiadają firmowy punkt poboru energii (PPE), czyli licznik przypisany do firmy.
 
Oświadczenia NIE składają właściciele jednoosobowych firm z CEIDG, które prowadzą działalność gospodarczą w swoim mieszkaniu/ domu i umowy na prąd mają podpisane jako osoby fizyczne albo są najemcą biura, a licznik należy do właściciela biura.
Druk jest uniwersalny; taki sam dla każdego dostawcy energii.
??Można go pobrać pod adresem w BIP Gminy Trzebieszów: 
 
 
?Niższa cena będzie obowiązywała od 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 
W oświadczeniu należy podać dane firmy oraz dane kontaktowe. Trzeba także wskazać kategorię odbiorcy: np. mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, miejsce instalacji licznika oraz wskazać przewidywane zużycie energii elektrycznej w okresie 1 grudnia 2022 r. ? 31 grudnia 2023 r.
Cena gwarantowana 785 zł/MWh nie zawiera podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
Oświadczenie należy złożyć w formie:
? papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem, składanej osobiście w oddziale, lub rejonie energetycznym albo w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej,
? elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu).?
poniedziałek, 14 listopada 2022

11 listopada “Pod Biało Czerwoną” 104. rocznica Odzyskania Niepodległości.

W piątek 11 listopada w naszej gminie świętowaliśmy 104. Rocznicę Odzyskania Niepodległości oraz uroczyste – pierwsze podniesienie flagi narodowej na nowy maszt, który stanął na skwerku przy kościele. Wybudowaliśmy go,  jako samorząd Gminy Trzebieszów w ramach projektu “Pod Biało ? czerwoną? z środków przyznanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej pod Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

(więcej…)

piątek, 11 listopada 2022

11 listopada

Wielkie święto Polski!

 
Cieszmy się narodową wolnością – pomimo trudnej sytuacji, w jakiej wszyscy ostatnio jesteśmy.
Drodzy Mieszkańcy. Wywieście biało-czerwone flagi wszędzie tam, gdzie jesteście, upamiętnijmy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Oj­czy­zna moja ? to ta zie­mia dro­ga,
Gdziem uj­rzał słoń­ce i gdziem po­znał Boga,
Gdzie oj­ciec, bra­cia i gdzie mat­ka miła
W pol­skiej mnie mo­wie pa­cie­rza uczy­ła.

(więcej…)

poniedziałek, 07 listopada 2022

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA  STAŁEGO

WNIOSEK DO POBRANIA NA BIP: https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=333&p1=szczegoly&p2=1810487


UWAGA: Mając na uwadze ilość gmin, które będą w tym samym czasie składać zamówienia na zakup węgla wnioski, które będą złożone do dnia 10 listopada będą rozpatrzone w I turze zamówień.

Wnioski można składać w okienku kasowym lub w sekretariacie (I piętro pok. 110)

poniedziałek, 07 listopada 2022

Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości. ZAPROSZENIE

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebieszowie oraz Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis zapraszają do udziału w Gminnych Obchodach Narodowego Święta Niepodległości 

(więcej…)

piątek, 04 listopada 2022

INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU GMINY TRZEBIESZÓW DO ZAKUPU PALIWA STAŁEGO DO DNIA 31 GRUDNIA 2022 R.

UWAGA: Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy, poprzez naszą stronę i BIP od 7 listopada. Czas wypełnienia ok 2 minut. Nie będą potrzebne żadne dokumenty.

środa, 02 listopada 2022

Wymiana w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest – AZBEST ARiMR

PRZYPOMINAMY !!!

W terminie od dnia 17 października 2022 r. do dnia 15 listopada 2022 r. będzie można składać wnioski
o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach inwestycji A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu ? z zakresu wymiany w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest.

Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/

(więcej…)

sobota, 29 października 2022

LIII (53) Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Trzebieszów.

SA.0002.11.2022                                                                               Trzebieszów, 28.10.2022r.

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 31 października 2022 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w trybie hybrydowym odbędzie się LIII (53) Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Trzebieszów.

Państwo Radni Rady Gminy Trzebieszów będą mogli brać udział w sesji przebywając w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzebieszów, jak również w zdalnym trybie obradowania.

Przewidywany jest następujący porządek:

  1. Otwarcie LIII (53) Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  5. Analiza oświadczeń majątkowych Radnych Rady Gminy.
  6. Analiza oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta.
  7. Zamknięcie obrad LIII (53) Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów.

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów                                      

Andrzej Nurzyński

W załączeniu:

Projekty uchwał na LII Sesję Rady Gminy Trzebieszów na stronie www.posiedzenia.pl/trzebieszów

Skip to content