Aktualności

czwartek, 19 Września 2019

SZKOLENIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY 25.10.2019 ZAPRASZAMY

wtorek, 17 Września 2019

17 września 1939 r. Pamiętajmy

(więcej…)

wtorek, 17 Września 2019

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 13 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania

czwartek, 12 Września 2019

13 września 2019 r. (piątek) praca Urzędu Gminy Trzebieszów

(więcej…)

czwartek, 12 Września 2019

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Trzebieszów

ZOBACZ PROJEKTY UCHWAŁ - POBIERZ

środa, 11 Września 2019

Wojewoda Lubelski przekazał  Gminie Trzebieszów dotację na drogi.  

10 września br. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczył samorządom umowy dotacji udzielonej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W spotkaniu, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Łukowie, uczestniczyli Senator RP Stanisław Gogacz, posłowie na Sejm RP Krzysztof Głuchowski i Sławomir Skwarek,  radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszard Szczygieł, Z-ca Dyrektora Biura Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Małgorzata Bogusz, Starosta Łukowski Dariusz Szustek, Wicestarosta Janusz Kozioł, członkowie Zarządu, radni Powiatu Łukowskiego z Przewodniczącym Rady Karolem Ciołkiem na czele, wójtowie gmin i burmistrz Miasta Stoczek Łukowski.

Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis  przy udziale Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Nurzyńskiego, Skarbnika Gminy Ewy Szczygielskiej oraz Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego Jacka Krzyszczaka -Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łukowskiego otrzymali od Wojewody Lubelskiego PRzemysława Czarnka promesę na kwotę 1 117 889 zł. na budowę dróg w Gminie Trzebieszów.

(więcej…)

środa, 11 Września 2019

Zmiana terminu odbioru elektrośmieci z dnia 11 września n 12 września !!!

 

INFORMACJA

W związku z awarią samochodu zbiórka elektrośmieci zaplanowana na 11 września 2019 r. w miejscowościach:

Karwów , Szaniawy-Matysy , Szaniawy-Poniaty, Trzebieszów, Trzebieszów Drugi, Trzebieszów Pierwszy
odbędzie się w dniu 12 września 2019 r. (czwartek)
 
wtorek, 10 Września 2019

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 

(więcej…)

wtorek, 10 Września 2019

Opisy techniczne instalacji solarnych i fotowoltaicznych do projektu.

w skrócie:

Instalacje fotowoltaiczne: - instalacja, która służy do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230 V AC i wytworzona energia może być przeznaczona tylko i wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego (nie gospodarstwa rolnego), czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. pralka, lodówka, zamrażarka, telewizor, podgrzewacz CWU itp.

Zestaw kolektorów słonecznych

Dobrano  2 kolektory płaskie o minimalnej mocy 3,2 kW przy Tm-Ta=30K wymaganych parametrach minimalnych:

 • powierzchnia czynna (apertury) pojedynczego kolektora - nie większa niż 2,5 m2,
 • sprawność optyczna odniesiona do powierzchni apertury - nie mniejsza niż 82%,
 • współczynnik strat a1 do powierzchni apertury - nie większy niż 3,7 W/(m?K),
 • współczynnik strat a2 do powierzchni apertury - nie większy niż 0,023 W/(m?K2),
 • moc kolektora przy G= 1000 W/m2 i Tm-Ta=30K - nie mniejsza niż 1600 W

(więcej…)

wtorek, 10 Września 2019

Dożynki gminno-parafialne w Karwowie – VIDEORELACJA

Korowód dożynkowy. 


Powitanie
Przemówienie Wójta Gminy Trzebieszów Mirosława Szekalis
Przemówienie Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Nurzyńskiego
Starostowie dożynek. Przekazanie plonów i podzielenie się chlebem ...
 
 
 

 

wtorek, 10 Września 2019

Dożynki gminno-parafialne w Karwowie – fotorelacja

Dożynki w skrócie - fotogaleria

Tegoroczne dożynki gminno - parafialne w Gminie Trzebieszów, odbyły się 8 września 2019 roku w Karwowie.  Rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w kościele parafialnym w Trzebieszowie, którą odprawił ksiądz kanonik Ryszard Kozieł, dziękując  za trud pracy na roli oraz tegoroczne plony.

(więcej…)

sobota, 07 Września 2019

WYNIKI LOSOWANIA instalacji fotowoltaicznych do projektu “Energia ze Słońca w Gminie Trzebieszów”

Prosimy o pilne stawienie się celem podpisania umowy w Urzędzie Gminy. Potrzebne będą:  akt notarialny, stawienie się wszystkich (współ)właścicieli i dowody osobiste.

LISTA WYLOSOWANYCH OSÓB:

(więcej…)

piątek, 06 Września 2019

LGD RAZEM nabory wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI ogłosiła dwa nabory wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie nr 1.1.1) - termin przyjmowania wniosków: od 23 września 2019 r. do 7 października 2019 r.

(więcej…)

czwartek, 05 Września 2019

ENERGIA ZE SŁOŃCA W GMINIE TRZEBIESZÓW – INFORMACJE OGÓLNE

INSTALACJE SOLARNE
zakwalifikowane w 100 % zgłoszonych ankiet

 

1. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU  (EDYCJA 2019)
[ OSOBY Z LISTY REZERWOWEJ Z EDYCJI 2016  ] - POBIERZ


2. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU  (EDYCJA 2019) - POBIERZ

UWAGA: Podpisywanie   umów użyczenia

 1. Wszystkie osoby, które złożyły ankiety dotyczące instalacji solarnych w roku 2019 prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Trzebieszowie, w terminie od 6.09.2019 r. do 18.09.2019 r.  celem podpisania umowy  użyczenia. W losowych przypadkach w innym terminie ustalonym z pracownikiem Urzędu Gminy.
  Do popisania umowy niezbędne będzie: 
  - stawienie się wszystkich współwłaściciela/li działki (jeśli dotyczy),
  -posiadanie ważnego dowodu osobistego,
  -okazanie aktu notarialnego działki, na której będzie umieszczona instalacja solarna. 

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

3. LISTA OSÓB DO PROJEKTU  (EDYCJA 2019)
LOSOWANIE OSÓB Z EDYCJI 2016 ] - POBIERZ


4. LISTA OSÓB ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W PROJEKCIE (EDYCJA 2019) / LISTA REZERWOWA 2019

UWAGA: W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE BĘDĄ LOSOWANE OSOBY,  KTÓRE ZŁOŻYŁY ANKIETY W ROKU 2016 !!!


LOSOWANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Regulamin wyboru lokalizacji instalacji fotowoltaicznych przeznaczonych do umieszczenia w projekcie "Energia ze Słońca w Gminie Trzebieszów"

 1. "Wybór ww instalacji zostanie przeprowadzony w drodze losowania.
 2. Losowanie odbędzie się w dniu 6 września 2019 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
 3. Do losowania będą dopuszczone wszystkie złożone ankiety z roku 2016 i opcjonalnie, jeśli będą wolne miejsca, z roku 2019.
 4. Losowanie dokonywane będzie przez wyznaczone przez Wójta Gminy osoby.
 5. Losowanie będzie odbywało się w obecności wszystkich zainteresowanych osób.
 6. Spośród ankiet zostanie wylosowanych 100 instalacji fotowoltaicznych, które zostaną umieszczone w projekcie pod warunkiem podpisania umowy użyczenia w terminie od 7.09.2019 r. do 18.09.2019 r. lub w losowych przypadkach w innym terminie ustalonym z pracownikiem Urzędu Gminy.
  Do popisania umowy niezbędne będzie: 
  - stawienie się wszystkich współwłaściciela/li działki (jeśli dotyczy),
  -posiadanie ważnego dowodu osobistego,
  -okazanie aktu notarialnego działki, na której będzie umieszczona instalacja fotowoltaiczna. 
 7. Dla pozostałych ankiet zostanie utworzona lista rezerwowa.
 8. W przypadku zwolnienia miejsca na liście podstawowej w projekcie zostanie umieszczona pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 9. W przypadku możliwości dodania do projektu kolejnych instalacji (powyżej 100 szt.) będą one dodawane zgodnie z kolejnością z listy rezerwowej.

(więcej…)

środa, 04 Września 2019

Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego na 2020 rok

(więcej…)