Aktualności

sobota, 07 Lipca 2018

Kapsuła Czasu w Trzebieszowie. Ponowne otwarcie 1 lipca 2118 roku

Świadomi ulotności czasów, w których żyjemy oraz kierując się pragnieniem zachowania pamięci o nas samych, w imieniu mieszkańców Trzebieszowa zwracamy się dzisiaj do potomnych z przekazem będącym próbą utrwalenia w czasie obrazu naszego życia. Zainspirowała nas do tego rocznica 600-lecia istnienia na Ziemi Łukowskiej wsi królewskiej Trzebieszów założonej przez Króla Władysława Jagiełłę, miejscowości która stała się domem wielu pokoleń mieszkańców, wywodzących się z różnych narodów i stron świata.

W kapsule czasy władze samorządowe umieściły:

(więcej…)

piątek, 06 Lipca 2018

Podziękowanie za ufundowanie pomnika 600-lecia

Społeczny Komitet Obchodów 600-leciaTrzebieszowa oraz Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis dziękując wszystkim niżej wymienionym ofiarodawcom , którzy sfinansowali budowę pomnika 600-lecia Trzebieszowa.

Serdecznie dziękujemy:

 • Zarządowi Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie
 • Halinie i Mirosławowi  Szekalis
 •  Janowi Zdanowskiemu, Markowi Zdanowskiemu  - Zakład Mięsny ,,Wierzejki''-
 • Małgorzacie i Jerzemu Kłopotkom
 • Małgorzacie i Jackowi Krzyszczakom
 • Zdzisławowi Mościckiemu
 • Zakład Budowy Maszyn  Elżbiecie i Wojciechowi  Szmulikom
 • Aleksandrze i Sławomirowi Smolakom,
 • Ewie  i Tadeuszowi Szczygielskim,
 • Ewie i Wiesławowi Domańskim
 • Ewie i Arturowi Szczygielskim 
 • Zarządowi Gminnej Spółdzielni ,,SCH" w Trzebieszowie 
 • Jolancie i Jerzemu Płudowskim
 • Edycie i Jarosławowi  Makoszom,
 • Wiesławowi Sulejowi
 • Sylwestrowi Izdebskiemu
 • Elżbiecie Mościckiej
 • Ewie i Andrzejowi Śledziom
 • Adamowi Kurowskiemu
 • Annie Zdunek
 • Andrzejowi Nurzyńskiemu
 • Ryszardowi Wysokińskiemu
 • Annie Mościckiej

FOTOGALERIA

piątek, 06 Lipca 2018

IV Festyn Trzeźwości. Zapraszamy 29 lipca do Trzebieszowa

piątek, 06 Lipca 2018

600 LAT TRZEBIESZOWA – ZASŁUŻONY DLA GMINY TRZEBIESZÓW

Tytuł Zasłużony dla Gminy Trzebieszów jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania za działalność na rzecz Gminy Trzebieszów we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Tytuł nadawany jest osobom fizycznym lub innym podmiotom szczególnie zasłużonym dla Gminy Trzebieszów oraz innym wybitnym osobom i podmiotom, przez Radę Gminy Trzebieszów.

Po raz pierwszy Rada Gminy Trzebieszów swoją uchwała nr XXX/261/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.  tytuł "Zasłużony dla Gminy Trzebieszów" nadała następującym osobom i podmiotom:

_________________________________

- Pan Rober Celiński z Trzebieszowa. Człowiek ogromnej pasji, sportowiec, jeden z niewielu Europejczyków, który wziął udział w najwyżej położnym maratonie górskim w Himalajach. Pan Robert odebrał nagrodę podczas wczorajszych biegów.

__________________________________
Wśród podmiotów z terenu Gminy Trzebieszów tytuł Zasłużony dla Gminy Trzebieszów Rada Gminy  nadała następującym podmiotom

_________________________________

 -Zakład Mięsny "Wierzejki" Jan i Marek Zdanowscy Spółka Jawna. Jest to jedna a niewielu firm rodzinnych, która osiągnęła międzynarodowy sukces biznesowy sprzedając swoje wyroby w Polsce i za granicą m.in. ogromna popularnością cieszą się wędliny na wyspach brytyjskich.  Przede wszystkim dla setek naszych mieszkańców jest to miejsce pracy i za to jesteśmy wdzięczni właścicielom.

Tytuł Zasłużony dla Gminy Trzebieszów odebrał Pan Jan Zdanowski.

_________________________________

- Parafia Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników o której pierwsze wzmianki sięgają roku 1430. Od tamtego czasu nierozerwalnie związana z ta miejscowością. Parafia to przede wszystkim kapłani pracujący tutaj na rzecz mieszkańców Trzebieszowa. Czym jest parafia  i obecność kapłanów w naszym życiu niech będzie myśl, jak by wyglądało nasze życie gdyby nie było tutaj naszego kościoła.

Tytuł Zasłużony dla Gminy Trzebieszów odebrał w imieniu wszystkich kapłanów pracujących w Trzebieszowie na przestrzeni prawie 600 lat Ks. Kanonik Ryszard Kozieł, proboszcz Parafii Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników.

_________________________________

Kolejnym podmiotem , który Rada Gminy chciałaby uhonorować jest Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie.

Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie od wielu lat łączy działalność biznesową z działalnością społeczną włączając się w różnorodne inicjatywy: kulturalne, społeczne i charytatywne - służące szeroko pojętemu rozwojowi lokalnego środowiska.   Zarząd Banku z pełnym zaangażowaniem włącza się w pomoc i partnerstwo osobom i podmiotom potrzebującym lub inicjującym różnorodne działania na rzecz społeczności lokalnej.

Tytuł  Zasłużony dla Gminy Trzebieszów odebrał Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie, Pan Jarosław Trokowicz.

__________________________________

- Szkoła Podstawowa w Trzebieszowie w okresie przedwojennym imienia Józefa Piłsudskiego, w okresie powojennym imienia 5 dywizji WP, zaś od 1 września br. imienia Króla Władysława Jagiełły. Szkoła to miejsca kształtowania naszych charakterów. W swojej historii każdy z mieszkańców Trzebieszowa był częścią historii tej szkoły i był kształtowany  przez kadrę pedagogiczną tej szkoły. Jacy jesteśmy to zasługa nauczycieli pracujących w tej szkole. W dowód wdzięczności Rada Gminy  przyjęła stosowną uchwałę.

Tytuł Zasłużony dla Gminy Trzebieszów odebrał Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 5 Dywizji WP Pan Jarosław Makosz.

___________________________________

- Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieszowie. Od 102 lat chroni nas przed pożarami, kształtuje naszą społeczność lokalną poprzez aktywną działalność członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Wspiera działalność kulturalną, społeczną. Czym była by wieś bez OSP?. Nie potrafię sobie wyobrazić, ale dziękujemy Wam że jesteście z nami i dla nas.

Tytuł Zasłużony dla Gminy Trzebieszów odebrał  Prezes OSP w Trzebieszowie Pan Jacek Krzyszczak.

czwartek, 05 Lipca 2018

5000 zł dla nowych organizacji (max 3 lata) i grup nieformalnych z FIO Lubelskie Lokalne

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów konkursu, tj.  Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, zapraszamy przedstawicieli młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych z terenu powiatu łukowskiego na szkolenie 9 lipca o godz. 13-ej w Biurze LGD (UG Łuków), na którym dowiecie się Państwo jak otrzymać 5000,00 zł dotacji na planowane przez Was działania!

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: od 1 lipca do 31 lipca 2018 r., do godziny 23:59.

Więcej informacji o projekcie

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-3-1164.php

https://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/pl/o-projekcie/aktualnosci,2018,91

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze poinformowanie Biura LGD o planowanej obecności na szkoleniu (zapewniamy obiad

czwartek, 05 Lipca 2018

600-lat Trzebieszowa. JAN RANISZEWSKI HONOROWYM OBYWATELEM GMINY TRZEBIESZÓW

Mając na celu uhonorowanie osób fizycznych i innych podmiotów za zasługi dla Gminy Trzebieszów Rada Gminy Trzebieszów w roku 2017 ustanowiła tytuł Honorowego Obywatela Gminy Trzebieszów. Do tej pory Rada Gminy nadała ten tytuł Panu Konstantemu  Strusowi, którzy położył ogromne zasługi dla upamiętnienia naszej rodzimej historii.

Rada Gminy Trzebieszów uchwałą nr XXX/260/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. tytuł "Honorowego Obywatela Gminy Trzebieszów" nadała  Panu Janowi Raniszewskiemu za działalność społeczną  na terenie Gminy Trzebieszów.  Pan Jan od lat angażuje się w upamiętanie śladów historii naszych przodków.  To dzięki jego pracy mamy pomnik Mitropa w Szaniawach, pomnik żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu w Trzebieszewie czy tez projekt pomnika Ostatniego Żołnierza Wyklętego chor. Antoniego Dołęgi, którego szczątki uroczyście złożyliśmy w listopadzie ubiegłego roku na tutejszym cmentarzu.

Honorowy tytuł wręczyli Panu Janowi Raniszewskiemu Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis i Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów Marek Izdebski.

FOTOGALERIA

 

środa, 04 Lipca 2018

600-lecie Trzebieszowa. Uroczystości jubileuszowe.

W niedzielę 1 lipca po Mszy Świętej Dziękczynnej za 600 lat Trzebieszów ( REALCJA TUTAJ)  na skwerku przy kościele odbyły się główne uroczystości jubileuszowe. Uroczystość prowadził Sekretarz Gminy Sławomir Smolak

Poczet flagowy Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Trzebieszów dokonał uroczystego wciągnięcia flagi państwowej na maszt.

Następnie Wójt Gminy Trzebieszów przywitał zaproszonych gości i mieszkańców Trzebieszowa. 

(więcej…)

środa, 04 Lipca 2018

600-lecie Trzebieszowa. Msza Św. Dziękczynna

W niedzielę 1 lipca, Mszą św. dziękczynną w kościele parafialnym w Trzebieszowie rozpoczęły się jubileuszowe uroczystości związane z 600-leciem Trzebieszowa. Eucharystii przewodniczył Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda.

Biskup zwrócił się do wiernych zebranych w Trzebieszowskim kościele, by tak jak ich  przodkowie pozostali wierni Bogu i Ojczyźnie i nie zatracili swojej tożsamości.
 

(więcej…)

środa, 04 Lipca 2018

600-lecie Trzebieszowa: Sobotnie biegi z Robertem Celińskim

Komitet Organizacyjny Obchodów 600-lecia Trzebieszowa i Klub Sportowy Lesovia pod patronatem Wójta Gminy Trzebieszów Mirosława Szekalis 30 czerwca zorganizował popołudnie pełne sportowych pozytywnych emocji .


Gościem Specjalnym był nasz Mistrz ultramaratończyk Robert Celiński.

Rozpoczęliśmy wspólnym symbolicznym biegiem na 600 m -trzy pokolenia razem ?

(więcej…)

środa, 27 Czerwca 2018

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Trzebieszów Mirosława Szekalis

Rada Gminy Trzebieszów udzieliła jednogłośnie absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2017 Wójtowi Gminy Trzebieszów Mirosławowi Szekalis.

wtorek, 26 Czerwca 2018

INFORMACJA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY

(POWIĘKSZ OBRAZ)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczy usługi w zakresie :

(więcej…)

poniedziałek, 25 Czerwca 2018

600-lecie Trzebieszowa. ZAPRASZAMY 30 czerwca i 1 lipca na uroczystości jubileuszowe

 

piątek, 22 Czerwca 2018

Badania mammograficzne w naszej gminie: 26 lipca

piątek, 22 Czerwca 2018

Wójt Gminy Trzebieszów informuje: Stawki za wodę i ścieki

poniedziałek, 11 Czerwca 2018

Mamy OSY w Gminie TRZEBIESZÓW.

Znamy wyniki naboru pierwszej edycji Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym ? Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Tylko w 2018 roku w całej Polsce powstanie 1 530 stref sportowo-rekreacyjnych.W Gminie Trzebieszów 3 strefy.

(więcej…)