Aktualności

piątek, 14 Lutego 2020

78. Rocznica powstania Armii Krajowej . Cześć i chwała Bohaterom!

14 lutego 1942

Naczelny Wódz, gen. broni Władysław Sikorski, w rozkazie do "Kaliny" - gen. bryg. Stefana Roweckiego zniósł nazwę ZWZ (Związek Walki Zbrojnej) dla konspiracyjnego Wojska Polskiego, ustalając: "wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią <<Armię Krajową>> podległą Panu Generałowi, jako jej dowódcy".

piątek, 14 Lutego 2020

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY TRZEBIESZÓW

ZAPROSZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019r. poz. 506, z późn. zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 20 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie, odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

(więcej…)

czwartek, 13 Lutego 2020

IV Rajd Pamięci Żołnierzy Wyklętych Trzebieszów – Szaniawy

(więcej…)

wtorek, 11 Lutego 2020

11 lutego obchodzimy obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI).

 

 

wtorek, 11 Lutego 2020

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH, PROMOCJI I ZDROWIA (SA.2110.1.2020)

LINK do BIP - WEJDŹ

WIĘCEJ: https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=103&p1=szczegoly&p2=1482911

SA.2110.1.2020

Trzebieszów 11.02.2020 r.

OGŁOSZENIE O  NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

Wójt Gminy Trzebieszów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

1) Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów.

2) Nazwa stanowiska urzędniczego:   DS. FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH, PROMOCJI I ZDROWIA (więcej…)

piątek, 07 Lutego 2020

Kobieta Roku Gminy Trzebieszów 2020′

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie oraz wójt Mirosław Szekalis zapraszają kobiety z terenu gminy Trzebieszów do udziału w plebiscycie ..Kobiety Roku
Gminy Trzebieszów 2020??.

(więcej…)

piątek, 07 Lutego 2020

Ocena jakości wody i ocena higieniczna w wodociągu w Dębowicy

(więcej…)

wtorek, 14 Stycznia 2020

Światłowód w naszej Gminie. Ważne informacje dla mieszkańców gminy !!!

POPC - PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

(więcej…)

wtorek, 14 Stycznia 2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebieszów - działki o nr 225 położonej w miejscowości Dębowica.

wtorek, 14 Stycznia 2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebieszów - działki o nr 226 położonej w miejscowości Dębowica.

czwartek, 09 Stycznia 2020

Ptasia grypa

Ptasia grypa to choroba, na którą zapadają głównie ptaki, jednak w niektórych przypadkach do zakażenia może dojść także u ludzi. Jednak przestrzeganie określonych zasad pozwala uniknąć infekcji. Jakie są przyczyny i objawy ptasiej grypy? Jak można się nią zarazić? Jak uniknąć zakażenia?

(więcej…)

czwartek, 09 Stycznia 2020

Gminny Turniej Wiedzy o Gminie Trzebieszów i Powiecie Łukowskim. ZAPRASZAMY

(więcej…)

środa, 08 Stycznia 2020

ODPADY: INFORMACJA dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

INFORMACJA

dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

 

Informujemy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,  iż odbiór odpadów, będzie prowadzony w innych terminach niż dla nieruchomości zamieszkałych.

Jak otrzymamy informację o dokładnych terminach odbioru  odpadów z nieruchomości niezamieszkałych od Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o., to niezwłocznie poinformujemy wszystkich zainteresowanych w odrębnym komunikacie.

środa, 08 Stycznia 2020

ZAWIADOMIENIE o SESJI RADY GMINY

Trzebieszów, 07.01.2020r.

ZAPROSZENIE - ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 15 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie, odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

 

Przewidywany jest następujący porządek:

 1. Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV i XVI Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Leszczance (XVII/108/20).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/40/19 z dnia 27 lutego 2019r.
  w sprawie  przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Trzebieszowie Drugim w Przedszkole w Trzebieszowie Drugim i utworzenia się Zespołu Szkolno -Przedszkolnego (XVII/109/20).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Gminnego Przedszkola w Trzebieszowie
  do Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Trzebieszowie Drugim (XVII/110/20).
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Gminnego Przedszkola
  w Trzebieszowie (XVII/111/20).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej (XVII/112/20).
 10. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy za 2019 rok, tj.: a) Komisji Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej,
  b) Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych,
  c) Komisji Samorządu Prawa i Porządku Publicznego,
  d) Komisji Rewizyjnej,
  e) Komisji Skarg wniosków i Petycji.
 11. Informacje ? wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy Trzebieszów.

 

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów
                  /-/

 Andrzej Nurzyński

piątek, 20 Grudnia 2019

Życzenia świąteczne