Aktualności

czwartek, 01 Lutego 2018

Wójt Gminy Trzebieszów Informuje: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2018

WIĘCEJ

czwartek, 25 Stycznia 2018

Podpisanie umowy na Dostawę i montaż instalacji solarnych w Gminie Trzebieszów

W poniedziałek 22 stycznia 2018 roku Gmina Trzebieszów podpisała umowę na dostawę i montaż instalacji solarnych w Gminie Trzebieszów z firmą ANTINUS Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 39 B5, 96-100 Skierniewice na kwotę 4.518.508,32 zł.
Termin realizacji wykonania prac został ustalony do dnia 10.06.2018 r.

Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa i montaż 419 instalacji kolektorów słonecznych o mocy zainstalowanej 1,73 MW, która obejmuje w szczególności:
1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną zestawu kolektorów płaskich do przygotowywania c.w.u. wraz z konstrukcją  dostosowaną do miejsca montażu.
2) posadowienie podgrzewacza  c.w.u.,
3) podłączenie podgrzewacza  c.w.u.  do istniejącej instalacji  c.w.u., cyrkulacji  c.w.u.,  c.o.  i  z.w.,
4) wykonanie instalacji łączącej kolektory z podgrzewaczem c.w.u.,
5) montaż armatury, zespołu pompowego, naczyń przeponowych i pozostałych elementów instalacji,
6) instalację układu sterującego,
7) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,
8) napełnienie instalacji,
9) uruchomienie instalacji,
10) przeszkolenie Użytkowników,
11) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom,
12) uzupełnienie ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów.

Zamówienie współfinansowane ze środków UE w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

logo_1 logo_2 logo_3 logo_4
piątek, 12 Stycznia 2018

Nowy przypadek ASF w Gminie Łuków 12 stycznia 2018

 

czwartek, 11 Stycznia 2018

ASF: Gminy Łuków i Trzebieszów mogą się znaleźć w strefie czerwonej

Dziś, 11 stycznia w gminach Łuków i Trzebieszów odbyły się spotkania Powiatowego Lekarza Weterynarii z producentami trzody chlewnej. Temat główny to wystąpienie wśród dzików wirusa ASF. I jak się okazuje, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że na terenie tych dwóch gmin wprowadzona zostanie wkrótce strefa zagrożenia, czyli tzw. czerwona.

Przypomnijmy. Pod koniec ubiegłego roku w lesie niedaleko miejscowości Kownatki znaleziono cztery padłe dziki, u których potwierdzono występowanie wirusa ASF. W tej sytuacji Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał rozporządzenie wprowadzające w strefie ochronnej, czyli tzw. żółtej, na terenie gmin Łuków i Trzebieszów, obszaru skażanego. Zgodnie z treścią tego dokumentu, rolników zajmujących się hodowlą trzody chlewnej obowiązuje teraz kolejny nowy nakaz. Transport ich trzody chlewnej może się odbywać tylko za zgodą Powiatowego Lekarza Weterynarii.

(więcej…)

wtorek, 09 Stycznia 2018

SPOTKANIE W TRZEBIESZOWIE – w SPRAWIE ASF W POWIECIE ŁUKOWSKIM !!!

wtorek, 09 Stycznia 2018

ALARM ASF – PIW Łuków informuje

INFORMACJA  PLW w ŁUKOWIE DLA  HODOWCÓW ŚWIŃ  !
Zasady przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń w obszarze skażonym ASF.

1.Wywożenie świń z gospodarstwa;
a).zgłoszenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii lub upoważnionego pracownika zamiaru wywozu świń z gospodarstwa;
b).wizytacja gospodarstwa przez upoważnionego lekarza weterynarii z przeprowadzeniem badania klinicznego świń i analizy sytuacji epizootycznej w gospodarstwie;
c).przekazanie informacji  o wynikach wizytacji gospodarstwa przez urzędowego lekarza weterynarii do Powiatowego Lekarza Weterynarii;
d).jeśli jest wszystko dobrze to zgoda Powiatowego Lekarza Weterynarii na wywóz świń z gospodarstwa i na wystawienie Świadectwa Zdrowia przez urzędowego lekarza weterynarii na wywóz świń z gospodarstwa;
e)przy jakimkolwiek podejrzeniu zakażenia ASF lub braku możliwości wykluczenia ASF-PRÓBKOBRANIE a przemieszczanie świń  będzie możliwe dopiero po otrzymaniu wyników badań(ASF),pod warunkiem , że będą ujemne.
2.Przywożenie świń do gospodarstwa;
a).zgłoszenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii lub upoważnionego pracownika zamiaru przywozu świń do gospodarstwa;
b)analiza przez PLW sytuacji epizootycznej w gospodarstwie i analiza ryzyka dla gospodarstwa (bioasekuracja);
c).zgoda lub odmowa zgody przywiezienia świń do gospodarstwa na podstawie analizy sytuacji epizootycznej i analizy ryzyka.

poniedziałek, 08 Stycznia 2018

Gmina Trzebieszów z nowym budżetem na rok 2018

Na ostatniej sesji w dniu 29 grudnia Rada Gminy przyjęła budżet gminy Trzebieszów na rok 2018.

FOTOGALERIA

Łączna kwota planowanych dochodów 33 827 763,51

Łączna kwo9ta planowanych wydatków 35 702 763,51(więcej…)

poniedziałek, 08 Stycznia 2018

Nieważny dowód. Apel o wymianę nieważnych dowodów osobistych

?Zwracamy się z apelem do osób, którym kończy się ważność dowodu osobistego, aby złożyły wniosek o wydanie nowego dokumentu. Bardzo proszę tego nie lekceważyć. Dowód jest niezbędny do załatwienia spraw w urzędach czy bankach. Jest także potrzebny podczas podróży?.

Wniosek o dowód osobisty można złożyć w dowolnym urzędzie. Możliwe jest też złożenie wniosku o wydanie lub wymianę dowodu osobistego w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu obywatel.gov.pl lub platformy epuap.gov.pl.

poniedziałek, 08 Stycznia 2018

ZAPROSZENIE DO DĘBOWICY NA KONCERT KOLĘD

czwartek, 04 Stycznia 2018

WAŻNA INFORMACJA! ROZPORZĄDZENIE NR 4/2017 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁUKOWIE z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszaru powiatu łukowskiego.

WAŻNA INFORMACJA!

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2017 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁUKOWIE z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszaru powiatu łukowskiego

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 lit. b, 4, 8a, 8b, 8c, 8e, 8f i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855) w związku z § 18 ust. 2 pkt 1 ? 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 754) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się obszar skażony afrykańskim pomorem świń, obejmujący teren:

1) Od zachodu obszar ograniczony wschodnią granicą miasta Łuków oraz drogą krajową nr 63 Łuków- Radzyń Podlaski do granicy powiatu łukowskiego w obrębie miejscowości Dminin, od południa i wschodu wzdłuż granicy powiatu łukowskiego z powiatem radzyńskim, od północy droga wojewódzka nr 806 Łuków- Międzyrzec Podlaski począwszy od miejscowości Dębowierzchy.

2) w Gminie Łuków obszar obejmuje miejscowości Aleksandrów, Dminin, Gołąbki, Jeziory, Kownatki, Łazy, Podgaj, Rzymy-Las, Rzymy-Rzymki, Strzyżew, Suchocin, Turze Rogi, Wagram, Zarzecz Łukowski.

3) W Gminie Trzebieszów obszar obejmuje miejscowości Dębowica, Dębowierzchy, Karwów, Szaniawy- Matysy, Szaniawy-Poniaty, Trzebieszów , Trzebieszów Pierwszy, Trzebieszów Drugi .

 

§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1, zakazuje się:

1) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łukowie;
2) wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;
3) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstw utrzymujących świnie tusz dzików, mięsa i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików oraz produktów, pasz, substancji, sprzętu, materiałów, narzędzi i innych przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem choroby;
4) wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar w celu handlu;
5) odławiania dzików.

(więcej…)

czwartek, 04 Stycznia 2018

Budujesz. Zobacz zmiany !!!

 

(więcej…)

piątek, 22 Grudnia 2017

ZAPRASZAMY NA AKTUALIA 2017 – Przegląd tego co w Gminie Trzebieszów

WEJDŹ
WERSJA JPG / WERSJA PDF

 

środa, 20 Grudnia 2017

Życzenia Świąteczne

wtorek, 19 Grudnia 2017

Kurs ICT dla naszych mieszkańców ukończony…

W Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie w terminie od 26.052017- 20.07.2017 r. organizowany był kurs komputerowy we współpracy z ICT LAB Centrum Szkoleń Informatycznych Grzegorz Michałowski. Kurs trwał 80 godzin. Wszyscy uczestnicy  z wynikiem pozytywnym ukończyli szkolenie ,, Obsługa komputera poziom A - zgodnie ze standardem kompetencji cyfrowych DIGCOMP?.  Kurs zakończył się egzaminem, który uczestnicy zdawali przy komisji z Europejskiego Centrum, Integracji i współpracy samorządowej ,,Dom Europy? 

14 grudnia br. , Pan Sławomir Smolak- Sekretarz Urzędu Gminy w zastępstwie Wójta Gminy  i  Jadwiga Celińska - Dyrektor GOKiW w Trzebieszowie  wręczyli certyfikaty ukończenia kursu. 

(więcej…)

poniedziałek, 18 Grudnia 2017

Ceremonia pogrzebowa chor. Antoniego Dołęgi – Ostatniego Żołnierza Wyklętego – pełny zapis wideo

Przemówienie Jan Józef Kasprzyk - Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, podczas ceremonii pogrzebowej Ostatniego Żołnierza Wyklętego chor. Antoniego Dołęgi pseud. Kulawy Antek, Znicz. Trzebieszów /powiat łukowski/ - 19 listopada 2017r. ? CC BY