Aktualności

poniedziałek, 12 września 2022

Rolniku SKORZYSTAJ !!!

www.lubelskiebazarek.pl

piątek, 09 września 2022

Złote i Diamentowe gody w Gminie Trzebieszów

Pary małżeńskie z terenu Gminy Trzebieszów, które w 2022r. obchodziły Złote Gody, czyli okrągły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego (11 par) oraz pary obchodzące w 2022 r. Diamentowe Gody, czyli 60-lecie pożycia małżeńskiego (4 pary) zostały zaproszone przez Wójta Gminy Trzebieszów oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Trzebieszowie na jubileuszowe spotkanie, które odbyło się 8 września 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzebieszowie.

Uroczystego aktu dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla osób, które przeżyły 50 lat w związku małżeńskim, w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny dokonał Wójt Trzebieszowa Pan Mirosław Szekalis wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Trzebieszowie Panią Renatą Nowik. Małżonkowie otrzymali dyplomy, okolicznościowe legitymacje z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz kwiaty i upominki.

(więcej…)

piątek, 09 września 2022

EWIDENCJA SZAMB I PRZYDOMÓWEK

środa, 07 września 2022

NARODOWE CZYTANIE W CELINACH, W GMINIE TRZEBIESZÓW

3 września 2022 roku, w sobotnie przedpołudnie rozpoczęło się Narodowe Czytanie w gminie Trzebieszów. W tym roku współorganizatorami akcji byli Szkoła Podstawowa im. Heleny Mniszkówny w Celinach, Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebieszowie, Gminny Ośrodek Kultury w Trzebieszowie, Koło Gospodyń Wiejskich z Gołowierzchów i Koło Gospodyń Wiejskich z Celin.

(więcej…)

poniedziałek, 05 września 2022

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w Gminie Trzebieszów

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w Gminie Trzebieszów.
Modernizacja strategicznych dla rozwoju gospodarczego dróg w
Gminie Trzebieszów, stanowiących połączenia z drogą powiatową i wojewódzką.

Beneficjent: Gmina Trzebieszów

Okres realizacji: 2022-2023

Dofinansowanie: 9 405 000,00 zł

Opis inwestycji:

(więcej…)

piątek, 02 września 2022

UWAGA. Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Szanowni Państwo,
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od 1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach.
Właściciele i zarządcy budynków/lokali mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć taką deklarację do 30 czerwca 2022 roku. Zdecydowana większość obywateli wywiązała się z tego obowiązku w terminie.
Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa ? nie z uwagi na popełnioną pomyłkę ? lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.

(więcej…)

piątek, 02 września 2022

Stypendia uczniowskie.Lubelska kuźnia talentów 2021-2023

W roku szkolnym 2022/2023 Województwo Lubelskie realizuje programy stypendialne dla uczniów, których celem jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych osób, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim.

Program ?Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023? skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy w roku szkolnym 2022/2023 są uczniami klas VII lub VIII szkół podstawowych lub uczniami liceów ogólnokształcących (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).[szczegółowe informacje dot. programu ?Lubelskie wspiera uzdolnionych? w artykule]

(więcej…)

czwartek, 01 września 2022

Rocznica wybuchu II wojny światowej

W czwartek 1 września mija 83 lata od wybuchu II wojny światowej.

Wojska niemieckie 83 lata temu – 1 września 1939 roku – bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. Tego dnia jako pierwsze zaatakowane zostały Wieluń i Westerplatte.

PAMIĘTAJMY O TYM !!!

czwartek, 01 września 2022

Życzenia na Nowy rok Szkolny 2022/2023

 

 

Drodzy Uczniowie i Przedszkolaki,
rozpoczynacie dzisiaj nowy rok szkolny 2022/2023.

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2022/2023 nauczycielom, pracownikom administracji, rodzicom, uczniom i przyjaciołom naszych szkół w Gminie Trzebieszów życzymy, aby nadchodzący czas był okresem pomyślnej współpracy, wzajemnej życzliwości oraz licznych sukcesów we wszystkich działaniach.

(więcej…)

poniedziałek, 29 sierpnia 2022

Narodowe czytanie w naszej gminie

piątek, 26 sierpnia 2022

HARMONOGRAM ODPADÓW NA IV KWARTAŁ W PODZIALE NA MIEJSCOWOŚCI

WG MIEJSCOWOŚCI PONIŻEJ

(więcej…)

piątek, 26 sierpnia 2022

SZKŁO

W związku z powtarzającym się problemem wrzucania do pojemników na szkło worków i reklamówek informujemy, że Instalacja Komunalna przyjmuje tylko same szkło. Proszę o wystawianie szkła tylko w worku lub tylko w pojemniku.

piątek, 26 sierpnia 2022

L (50) Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Trzebieszów

WIĘCEJ: https://portal.posiedzenia.pl/trzebieszow?

W związku z pojawieniem się możliwości pozyskania dofinansowania na zaniechaną w 2020 roku inwestycję  pn.?Energia ze Słońca w Gminie Trzebieszów?, podejmuje się decyzję o kontynuacji zaniechanej inwestycji, na którą w latach ubiegłych poniesiono już wydatki związane z wykonaniem dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności i wprowadza się ją do załącznika ?Wykaz przedsięwzięć do WPF?. Termin zakończenia realizacji ww. przedsięwzięcia planowany  jest na 2023 rok. Limit wydatków na 2023 rok ? 4 852 465,20 zł. Łączne planowane nakłady inwestycyjne ? 4 889 365,20 zł.

czwartek, 25 sierpnia 2022

GOPS: Nabór na stanowisko opiekuna osób starszych

Trzebieszów, 24.08.2022 r.

 Nabór na stanowisko opiekuna osób starszych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Trzebieszowie ogłasza nabór na stanowisko:                  

 OPIEKUN OSÓB STARSZYCH.

(więcej…)

środa, 24 sierpnia 2022

Dewastacja przy świetlicy w Dębowicy

Zapraszamy do końca tygodnia do Urzędu Gminy sprawców dewastacji, jaka miała miejsce przy świetlicy w Dębowicy celem naprawy szkód. Jeśli sprawcy są niepełnoletni, zapraszamy z rodzicami. Sprawcy dokonali dewastacji i usunięcia urządzeń drogowych biorąc tym samym odpowiedzialność za każde zdarzenie drogowe w miejscu usunięcia słupków drogowych.
W innym przypadku zdjęcia z monitoringu zostaną przekazane Policji.
CZAS DO KOŃCA TYGODNIA.
Kontakt z Sekretariatem Urzędu Gminy.
Nagłośnienie to ma na celu edukację, jak nie korzystać z miejsc publicznych. Dalsze działania zależy od samych sprawców.
Przypominamy:
Nieuzasadnione ustawianie, usuwanie, niszczenie, uszkadzanie, włączanie czy wyłączanie znaku, sygnału, urządzenia ostrzegawczego lub zabezpieczającego to wykroczenie, którego sprawca może bardzo pożałować. Zgodnie z art. 85. k.w. takie zachowanie podlega karze grzywny do 5 tys. zł, ograniczenia wolności albo aresztu do 30 dni.

(więcej…)

Skip to content