Aktualności

poniedziałek, 05 Listopada 2018

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

Logo kampanii Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

?Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!?, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.


W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

(więcej…)

środa, 31 Października 2018

FIO Lubelskie Lokalnie: Informacja o projekcie KGW w Celinach

środa, 31 Października 2018

ZAPROSZENIE NA OBCHODY 100-lecia ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

wtorek, 30 Października 2018

Zmiany godzin pracy w listopadzie

wtorek, 23 Października 2018

III Gminny Dzień Seniora w Gminie Trzebieszów

18 października po raz trzeci odbyły się Gminne Dni Seniora, organizowane w ramach inicjatywy lokalnej przez mieszkańców naszej gminy pod patronatem  Wójta Gminy Pana Mirosława Szekalis.  W imprezie wzięło udział ok 180 seniorów wraz z naszymi sponsorami  i osobami wspierającymi tą inicjatywę.

 

Na początku zabawy Pan Jarosław Modrzewski z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie przedstawił informacje o sposobach zachowania się osób starszych na drodze.

BĄDŹ BEZPIECZNY - NOŚ ODBLASKI.

(więcej…)

wtorek, 23 Października 2018

Wyniki wyboru na Wójta Gminy Trzebieszów

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY TRZEBIESZÓW

(więcej…)

wtorek, 23 Października 2018

Oficjalne wyniki do Rady Gminy Trzebieszów

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW  do Rady Gminy Trzebieszów sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Trzebieszowie.

(więcej…)

poniedziałek, 22 Października 2018

3-7 XII 2018 ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH i INNYCH w Gminie Trzebieszów

Wójt Gminy Trzebieszów informuje
mieszkańców Gminy Trzebieszów o przeprowadzeniu w dniach 3-7 grudnia 2018 r. zbiórki:

  • ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, 
  • MEBLI ,
  • WYKŁADZIN,
  • DYWANÓW,
  • TEKSTYLII, 
    CHEMIKALII I OPAKOWAŃ PO CHEMIKALIACH,
  • ZUŻYTYCH OPON OSOBOWYCH,
  • PRZETERMINOWANYCH LEKÓW ORAZ
  • POSEGREGOWANYCH ODPADÓW  BUDOWLANYCH  I ROZBIÓRKOWYCH;\

w dniu 03 grudnia 2018 r. w miejscowościach: Trzebieszów Pierwszy, Trzebieszów Drugi, Trzebieszów, Karwów.

w dniu 04 grudnia 2018 r. w miejscowościach: Szaniawy-Poniaty, Szaniawy-Matysy, Dębowica.

w dniu 05 grudnia 2018 r. w miejscowościach: Nurzyna, Świercze, Celiny, Popławy-Rogale.

w dniu 06 grudnia 2018 r. w miejscowościach: Gołowierzchy, Wólka Konopna, Mikłusy, Płudy, Zaolszynie, Zembry, Wierzejki.

w dniu 07 grudnia 2018 r. w miejscowościach: Dębowierzchy, Jakusze, Kurów, Leszczanka, Wylany, Trzebieszów-Kolonia.

 

 Proszę o wystawienie odpadów do godz. 700 przed własną posesję.

 

środa, 17 Października 2018

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. ?System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 17.10.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

(więcej…)

wtorek, 16 Października 2018

We współpracy siła !! Siłownia w Trzebieszowie i boiska w Karwowie

Gratulujemy Klubowi Sportowemu LESOVIA TRZEBIESZÓW, który w sierpniu 2018 r. zakończył realizację projektu pn.: Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Trzebieszów Drugi i Karwów w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI. Projekt ten został złożony we współpracy z władzami Gminy Trzebieszów.

W wyniku realizacji projektu na terenie Gminy Trzebieszów utworzono jedną siłownię napowietrzną w Trzebieszowie Drugim oraz dwa boiska treningowe w miejscowości Karwów.

(więcej…)

wtorek, 16 Października 2018

Zmiany w spisach. Wnioski o dopisanie do spisu – do wtorku

(więcej…)

poniedziałek, 15 Października 2018

Nowy sprzet ratowniczy dla gminnych jednostek OSP

9 października br.   Wójt gminy Trzebieszów  przekazał  gminnym drużynom OSP sprzęt ratowniczy pochodzący z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ? Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości z udziałem jednostek OSP z terenu Gminy Trzebieszów.

Sprzęt otrzymały wszystkie 12 jednostek z terenu Gminy Trzebieszów to  2 defibrylatory dla jednostek KSRG, 3 torby ratownicze, 7 toreb ratowniczych, 7 noszy typu deska ortopedyczna ze stabilizacją głowy i kompletem pasów, 12 noży do pasów bezpieczeństwa, 7 zbijaków do szyb hartowanych. 

OSP Gminy Trzebieszów są coraz lepiej wyposażone a to jest ważne dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

FOTOGALERIA

Ochotnicze Straże Pożarne to także podstawa aktywności społeczno-kulturalnej w poszczególnych miejscowościach i często jedyna organizacja aktywnie działająca w danej miejscowości.

We współpracy z Gminą  OSP w Trzebieszowie, Zembrach i Wylanach otrzymały wsparcie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na remonty strażnic. Wartość wsparcia to łącznie 68 000 zł.

wtorek, 09 Października 2018

Szkoła stulatka. Jubileusz podstawówki w Celinach

Szkoła Podstawowa w Celinach w gminie Trzebieszów obchodzi setną rocznicę założenia. Podczas uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową nawiązującą do setnej rocznicy odzyskania niepodległości, a uczestnicy uroczystości mogli poznać wyjątkową historię związaną z tą placówką.

Szkoła - jak wiele innych placówek w kraju - powstała dokładnie w tym samym roku, w którym Polska odzyskała niepodległość. Nowe szkoły były wszędzie potrzebne, zwłaszcza na wschodzie kraju.

Stulatka ma się całkiem dobrze, bo w szkole dzieci zamiast ubywać, przybywa. W Celinach wszyscy mają nadzieję, że przez kolejne sto lat ich nie zabraknie.

RELACJA  TVP 3 LUBLIN:

https://lublin.tvp.pl/39362109/szkola-stulatka-jubileusz-podstawowki-w-celinach

 

wtorek, 09 Października 2018

Złote, diamentowe, żelazne i kamienne gody w Trzebieszowie

W czwartek, 4 października 2018 r. pary obchodzące jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego odebrały z rąk Wójta Gminy Trzebieszów Pana Mirosława Szekalis okolicznościowe medale Prezydenta RP nadane  postanowieniem z dnia 30 czerwca br. 

Wzruszająca i podniosła uroczystość odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury i wypoczynku w Trzebieszowie. 

Gospodarz spotkania, które zostało zorganizowane przez USC w Trzebieszowie w osobie Wójta Mirosława Szekalisa powitał wszystkich zebranych oraz wyraził wdzięczność za wkład, jaki dostojni jubilaci wnieśli w rozwój Gminy Trzebieszów.  Po inauguracyjnych przemówieniach nastąpiła ceremonia wręczenia okolicznościowych medali nadanych przez Prezydenta RP, której dokonali Wójt Gminy Trzebieszów oraz Kierownik USC w Trzebieszowie Pani Renata Nowik.

(więcej…)

wtorek, 09 Października 2018

Zmiana imienia Szkoły Podstawowej w Trzebieszowie

W dniu 1 marca 2018 roku na wniosek szkoły i lokalnej społeczności Rada Gminy Trzebieszów podjęła uchwałę o zmianie imienia Szkoły Podstawowej im. 5 dywizji WP.
Od 1 września 2018 roku Szkoła Podstawowa w Trzebieszowie nosi imię Króla Władysława Jagiełły. Uroczystość związana z nadaniem nowego imienia odbyła się 27 września 2018 roku.


Wśród gości przybyłych na uroczystość znaleźli się: Lubelski Wicekurator Oświaty Pan Eugeniusz Pelak, Wójt Gminy Trzebieszów Pan Mirosław Szekalis, ks. kan. Ryszard Kozieł proboszcz tutejszej parafii, Pani Ewa Domańska dyrektor Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli a także emerytowani nauczyciele i dyrektorzy szkół z rejonu gminy Trzebieszów.

(więcej…)