Aktualności

środa, 21 grudnia 2022

Zawiadomienie o LVI Sesji Rady Gminy Trzebieszów.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 22 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 16,00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie  odbędzie się LVI Sesja Nadzwyczajna  Rady Gminy Trzebieszów.

(więcej…)

wtorek, 20 grudnia 2022

OBOWIĄZEK USUWANIA ŚNIEGU I LODU

piątek, 16 grudnia 2022

ODŚNIEŻANIE DRÓG POWIATOWYCH w GMINIE TRZEBIESZÓW

PRZYPOMINAMY, ŻE ZA ODŚNIEŻANIE DRÓG POWIATOWYCH
 • 1003L – Obelniki – Dębowierzchy – Strzakły – Pościsze
 • 1312L – Trzebieszów – Celiny – Krynka
 • 1314L – Gr. woj. – Gołowierzchy – Nurzyna – Dębowica
 • 1315L – Wólka Kamienna – Zembry – Wierzejki
 • 1316L – Dr. kraj. 2 – Maciejowice – Wierzejki – Trzebieszów
 • 1317L – Gr. woj. – Jakusze – Kurów
 • 1318L – Trzebieszów – Strzyżew
ODPOWIADA ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁUKOWIE
ul. Łapiguz 112
21 – 400 Łuków
tel. 25 798 20 20
fax. 25 798 71 87
email: biuro@zdp.lukow.pl
internet: zdp.lukow.pl
wtorek, 13 grudnia 2022

41 lat temu wprowadzono w Polsce stan wojenny.

41 lat temu wprowadzono w Polsce stan wojenny. Ogłoszony niezgodnie z konstytucją stan nadzwyczajny doprowadził do internowania ponad 10 tysięcy działaczy opozycji antykomunistycznej. Co najmniej kilkadziesiąt osób straciło życie.

PAMIĘTAJMY O TYM !!!

czwartek, 08 grudnia 2022

Zawiadomienie o LV Sesji Rady Gminy Trzebieszów

ZAPROSZENIE ? ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 559, ze zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 13 grudnia 2022 r. (worek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Trzebieszów odbędzie się LV (55) Sesja Nadzwyczajna  Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

 1. Otwarcie LV Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Infrastruktury i Rolnictwa.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebieszów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie stanowiska Rady Gminy Trzebieszów dotyczącego zapowiadanego odwołania prezesa zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebieszowie.
 8. Informacje – wolne wnioski.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

 

Projekty uchwal dostępne na stronie www.posiedzenia.pl/trzebieszow

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów

Andrzej Nurzyński

czwartek, 08 grudnia 2022

Nabór kandydata na kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie prowadzi nabór kandydatów na kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Dodatkowych informacji udziela: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   tel. 25 796 05 73

e-mail: gops@trzebieszow.gmina.pl

Wymagane dokumenty

 Osoby zainteresowane proszone są o składanie:

 • CV,
 • zgłoszenia, stanowiącego zgodę na pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
 • oświadczenia o   posiadaniu   pełnej   zdolności   do   czynności   prawnych,   korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

Swoją kandydaturę należy zgłosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzebieszowie w formie papierowej na adres: Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów

Załącznik: Zgłoszenie kandydatury – dostępny na BIP (https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=282&p1=szczegoly&p2=1822702 )

środa, 07 grudnia 2022

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)  LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Stosownie do treści art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) informujemy, że gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

 W związku z powyższym prosimy wszystkich o dokonanie zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie gminy.

Ochrona środowiska
Pobierz Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków ? WORD
Pobierz Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków ? PDF
Pobierz Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

 

 

poniedziałek, 05 grudnia 2022

Święty Mikołaj i uroczyste rozświetlenie choinki na placu przy pomniku 600-lecia Trzebieszowa 6 grudnia o 16.00

Wójt Gminy Trzebieszów, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebieszowie, i OSP Trzebieszów zapraszają wszystkie chętne dzieci na uroczyste rozświetlenie choinki na placu przy pomniku 600-lecia Trzebieszowa ?

Zapraszamy 6 grudnia na godzinę 16:00 ?? Gościem specjalnym… Święty Mikołaj! ? Dla wszystkich przygotowaliśmy atrakcje, a także słodkie upominki, do zobaczenia! ?
 
piątek, 02 grudnia 2022

DOSTAWA WĘGLA W GMINIE TRZEBIESZÓW – GRUDZIEŃ 2022

PRZEDSTAWIAMY INFOGRAFIKĘ DOSTAWY WĘGLA W NASZEJ GMINIE !!!
 
Opr. Sławomir Smolak
piątek, 02 grudnia 2022

Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie w Trzebieszowie

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ? to hasło przewodnie kolejnej już debaty społecznej, zorganizowanej przez Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie i Wójta Gminy Trzebieszów. Spotkanie poświęcone było bezpieczeństwu mieszkańców gminy. W dyskusji udział wzięli policjanci oraz przedstawiciele władz samorządowych i lokalnej społeczności.

(więcej…)

piątek, 02 grudnia 2022

UMOWY PODPISANE. WĘGIEL W DRODZE.

Mam przyjemność poinformować, iż mamy już podpisane umowy na dostawę węgla dla mieszkańców naszej gminy do końca grudnia 2022 r. (max. 1,5 tony) i na rok 2023 (max. 1,5 tony).
Umowa z PGE Paliwa Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie na dostawę węgla dla naszej gminy została podpisane 24 listopada. 30 listopada podpisałem umowę z naszymi lokalnymi dostawcami tj.:
Firmą Agrotop Jerzy Płudowski z siedzibą w: 21-404 Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 45. Firma będzie dostarczać węgiel do następujących miejscowości: Dębowierzchy, Jakusze, Kurów, Mikłusy, Płudy, Popławy-Rogale, Trzebieszów, Trzebieszów Pierwszy, Trzebieszów Drugi, Trzebieszów Kolonia, Wierzejki, Wylany, Zaolszynie, Zembry.
– i Firmą Handlowo-Transportowa Wereszczyński Jerzy z siedzibą w Szaniawy-Poniaty 156E. Firma będzie dostarczać węgiel do następujących miejscowości: Celiny, Dębowica, Gołowierzchy, Karwów, Nurzyna, Świercze, Szaniawy-Matysy, Szaniawy-Poniaty, Wólka Konopna.

(więcej…)

piątek, 02 grudnia 2022

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu lub hodowli drobiu

 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu, zlokalizowanej w miejscowości Leszczanka (na dz. ewid. 741 i 742).
 
czwartek, 01 grudnia 2022

Jesteś płatnikiem składek? Załóż konto na PUE ZUS

Przedsiębiorco! Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Do tej pory obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców ? także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.

(więcej…)

środa, 30 listopada 2022

Bezpieczeństwo publiczne w Gminie Trzebieszów. Zapraszamy na debatę 1 grudnia.

Zaproszenie do debaty. Bezpieczeństwo publiczne w gminie Gminie Trzebieszów
1 grudnia o godzinie 12.00 w siedzibie GOK w Trzebieszowie. Zapraszamy.
wtorek, 29 listopada 2022

PODATKI NA 2023 ROK i inne opłaty lokalne

Uchwała nr LIV/304/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Trzebieszów na rok 2023POBIERZ

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2022.5683 Ogłoszony: 24.11.2022


Uchwała nr LIV/305/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie w obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rokPOBIERZ

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2022.5684  Ogłoszony: 24.11.2022


 
Uchwała nr LIV/306/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Trzebieszów na rok 2023POBIERZ

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2022.5685 Ogłoszony: 24.11.2022


Uchwała nr LIV/307/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonejPOBIERZ


Uchwała nr LIV/308/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z transportem nieczystości ciekłychPOBIERZ


Uchwała nr LIV/309/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazduPOBIERZ

 

 

 

 
Skip to content