Aktualności

poniedziałek, 22 Lipca 2019

Pamiętamy o naszych żołnierzach 75-lecie Bitwy Pod Gręzówką

W tym roku przypada 75 rocznica bitwy stoczonej w dniu 20 lipca 1944 r. żołnierzy AK z Niemcami w lesie Kryńszczak koło Łukowa.

Uczestnicy Rajdu upamiętniającego bitwę pod Gręzówką złożyli kwiaty i znicze na grobie żołnierzy AK, którzy zginęli w tej bitwie a są pochowani w Trzebieszowie Drugim. 

(więcej…)

piątek, 19 Lipca 2019

Trzebieszów Drugi. Rodzinnie

piątek, 19 Lipca 2019

Gmina Trzebieszów – Gmina na 6

W tegorocznej edycji konkursu Gmina na 6 organizowanego przez Kurier Lubelski we współpracy z Marszałkiem Województwa Lubelskiego  Gmina Trzebieszów otrzymała wyróżnienie za realizację projektu Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

(więcej…)

czwartek, 18 Lipca 2019

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej ustawa UCPG (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli oraz użytkowników nieruchomości na terenie Gminy Trzebieszów o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie osobiście lub pocztą elektroniczną  do siedziby Urzędu Gminy Trzebieszów lub do sołtysa wsi.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Trzebieszów lub na stronie internetowej: http://www.trzebieszow.gmina.pl. - ZGŁOSZENIE

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

środa, 17 Lipca 2019

INFORMACJA DOT. STWIERDZANIA WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU LUB DATY ZAWARCIA NA UMOWIE DZIERŻAWY

W związku z licznymi pytaniami  czy Wójt gminy może stwierdzać własnoręczność podpisu lub datę zawartą na umowie dzierżawy Urząd Gminy Trzebieszów informuje:

POŚWIADCZENIA WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU
MOŻE DOKONAĆ TYLKO NOTARIUSZ.

(więcej…)

wtorek, 16 Lipca 2019

wtorek, 16 Lipca 2019

Rowerowy Rajd Pamięci

W tym roku przypada 75 rocznica tragicznej w skutkach bitwy stoczonej w dniu 20 lipca 1944 r żołnierzy AK z Niemcami w lesie Kryńszczak koło Łukowa.
Zapraszam chętnych do uczestnictwa w  Rowerowym Rajdzie Pamięci.
Rajd rozpocznie się w dniu 21.07.2019 o godz 8.45 po złożeniu kwiatów na mogile żołnierzy AK na cmentarzu parafialnym w Trzebieszowie.
Trasa Rajdu (ok. 50 km) Trzebieszów - Łuków -Gręzówka- Trzebieszów.

                                                                                  Serdecznie zapraszam

                                                                        Wójt Gminy Trzebieszów

/-/ Mirosław Szekalis

piątek, 05 Lipca 2019

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TRZEBIESZÓW

SZACOWANIE STRAT W WYNIKU SUSZY

Informuję o możliwości składania do Urzędu Gminy Trzebieszów wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy.
Ostateczny termin składania wniosków o szacowanie szkód spowodowanych przez suszę upływa w dniu 12 lipca 2019 r. o godz. 15.30.
Wnioski można pobrać poniżej albo ze strony internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod linkiem https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html lub w Urzędzie Gminy Trzebieszów pokój nr 13.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Trzebieszów, pokój nr 13.
UWAGA !!!
W tabeli oświadczenia o uprawach wpisujemy wszystkie uprawy niezależnie od wielkości poniesionych strat (również nieuszkodzone), zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o płatności bezpośrednie, składanym do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu komisji.

Wójt Gminy Trzebieszów

/-/ Mirosław Szekalis

Dokumenty, które należy złożyć:
1. Oświadczenie straty w uprawach.
2. Oświadczenie zwierzęta - wypełnić tylko w przypadku posiadania zwierząt.
3. Oświadczenie straty w sadach - wypełnić tylko w przypadku strat inwestycyjnych w sadach.
4. Zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.
5. Wniosek o dopłaty bezpośrednie ARiMR za 2019 r.

piątek, 05 Lipca 2019

OGŁOSZENIE

Dnia 14 lipca 2019 r. (niedziela) o godz. 15.00 w remizie strażackiej w Karwowie odbędzie się zebranie mieszkańców wsi Karwów w sprawie wyboru Sołtysa.
Proszę o punktualne przybycie.

Aby zebranie było ważne wymagana jest obecność co najmniej 20% uprawnionych mieszkańców sołectwa. Jeżeli w zebraniu będzie uczestniczyło mniej niż 20% uprawnionych mieszkańców sołectwa, odbędzie się ono w drugim terminie, tj. za 15 minut.
Jeżeli w pierwszym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, zebranie w drugim terminie odbywa się bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. Z tego względu zebranie jest ważne.

poniedziałek, 01 Lipca 2019

Informacja o kontroli segregacji odpadów komunalnych

W związku ze zgłaszaną przez firmę odbierającą odpady komunale niewłaściwą segregacją odpadów, przedstawiciele Gminy oraz Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim, prowadzić będą na terenie Gminy kontrole prawidłowej segregacji odpadów. Analiza sprawozdań składanych przez firmę odbierającą odpady komunalne wykazała, że masa odpadów segregowanych jest niska w porównaniu do ilości osób deklarujących segregację,co będzie skutkować nieosiągnięciem przez gminę wymaganego poziomu odzysku oraz podwyższeniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na koszu lub worku zostanie umieszczona naklejka, informująca właściciela nieruchomości o złej segregacji: - Stwierdzono brak selektywnej zbiórki - dokonaj ponownej segregacji. Odpady po ponownej segregacji zostaną odebrane w kolejnym terminie zgodnie z harmonogramem obowiązującym na terenie Gminy. W przypadku dwukrotnego w ciągu roku stwierdzenia nieprawidłowości segregacji odpadów, zostanie wszczęte postępowanie w celu wydania właścicielowi nieruchomości decyzji określającej wysokość opłaty, jak za odpady niesegregowane.
czwartek, 27 Czerwca 2019

Jak przetrwać upały

czwartek, 27 Czerwca 2019

WYBORY do IZBY ROLNICZEJ 28 lipca 2019 – Okręg Wyborczy nr 127 w Trzebieszowie Drugim

DOKUMENTY DLA KANDYDATÓW- POBIERZ

Lubelska Izba Rolna

poniedziałek, 24 Czerwca 2019

Nowy Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego z Gminy Trzebieszów

Pan Jacek Krzyszczak, Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Trzebieszów został nowym Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Łukowskiego.
Gratulujemy.

https://www.youtube.com/watch?v=4QR_UYfaMcQ

środa, 19 Czerwca 2019

OSP KARWÓW NAJLEPSZY W POWIECIE – X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

W dniu 16 czerwca 2019 roku na stadionie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krzywdzie rozegrano X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu łukowskiego. Zawody rozegrano zgodnie z obowiązującym od dnia 10 lutego 2011 roku ?Regulaminem zawodów sportowo-pożarniczych ochotniczych straży pożarnych?.

 

fotogaleria -TUTAJ

(więcej…)

środa, 19 Czerwca 2019

Burze z gradem

 

Burze z gradem/ stopień: 1
prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg:
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami opady gradu do około 2 cm.

Uwagi: Brak.

Ostrzeżenie 40/2019

Ważne:  
Od: godz. 12:00 dnia 19.06.2019
Do: godz. 24:00 dnia 19.06.2019

synoptyk IMGW-PIB: Piotr Ojrzyński
Czas wydania: 2019-06-19 09:21
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu