Aktualności

poniedziałek, 25 października 2021

POLSKI ŁAD w GMINIE TRZEBIESZÓW

Ogromna radość dla naszej wspólnoty samorządowej. Blisko 10 mln zł w ramach programu Polski Ład dla naszej Gminy.
Serdeczne podziękowania dla Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki oraz naszego ambasadora w Lublinie: Radnego Sejmiku Woj. Lubelskiego Ryszarda Szczygła.
poniedziałek, 25 października 2021

Ofensywa drogowa 2021 w Gminie Trzebieszów i targ w Trzebieszowie Drugim.

poniedziałek, 25 października 2021

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZEBIESZÓW

Zainteresowani mogą składać wnioski do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebieszów oraz prognozy oddziaływania na  środowisko w terminie do dnia 26 listopada 2021 r. w jednej z następujących form:

  • na piśmie w Urzędzie Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów,
  • drogą pocztową na ww. adres urzędu,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP Urzędu Gminy Trzebieszów lub na adres poczty elektronicznej sekretariat@trzebieszow.gmina.pl (bez konieczności opatrywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wzór wniosku stanowi załącznik do obwieszczenia.

POBIERZ WNIOSEK

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Trzebieszów.

poniedziałek, 25 października 2021

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH KOŁO ŁOWIECKIE “CIS” SEZON 2021/2022

poniedziałek, 25 października 2021

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH KOŁO ŁOWIECKIE “JARZĄBEK” ŁUKÓW SEZON 2021/2022

 

piątek, 22 października 2021

Pasowanie na pierwszoklasistów w Dębowicy

22 października odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia pierwszoklasistów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębowicy .
Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytując wierszyki i śpiewając piosenki. Pierwszoklasiści udowodnili również znajomość przepisów ruchu drogowego. Pięknie zaprezentowany program były dowodem, że dzieci są gotowe, aby przyjąć je do grona społeczności szkolnej.
Wprowadzeniem Sztandaru szkoły i odśpiewaniem Hymnu Państwowego rozpoczęły się oficjalne uroczystości ślubowania Pierwszaków. Po złożeniu ślubowania Pan dyrektor Krzysztof Kazana dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. Pasuję Cię na ucznia mówił dotykając piórem – jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych.
Serdeczne życzenia i gratulację pełnoprawnym uczniom złożył Wójt Gminy Trzebieszów Pan Mirosław Szekalis. Pan Wójt wręczył dzieciom upominki w postaci gry pamięciowej związanej z naszym regionem.
Następnie koleżanki i koledzy ze starszych klas życzyli pierwszoklasistom sukcesów w nauce oraz zapewnili o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią. Do życzeń dołączyli się również rodzice, którzy obdarowali swoje pociechy prezentami.
Poniżej link do galerii
pasowanie pierwszoklasistów Dębowica 2021
piątek, 22 października 2021

ĆWICZENIA ZGRYWAJĄCE OSP

W dniu 21 października 2021 roku w miejscowości Leszczanka, odbyły się ćwiczenia zgrywające z udziałem jednostek OSP z terenu gminy Trzebieszów.

            Miejscem działań był teren lasku na drodze Leszczanka-Jakusze. W ćwiczeniach udział wzięli strażacy Państwowej Straży Pożarnej z Łukowa, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Łukowie, strażacy ochotnicy z OSP Celiny, OSP Karwów, OSP Kurów, OSP Nurzyna, OSP Popławy-Rogale, OSP Szaniawy-Matysy, OSP Szaniawy-Poniaty, OSP Trzebieszów, OSP Wierzejki, OSP Wylany, OSP Zembry.    

(więcej…)

piątek, 22 października 2021

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebieszów

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiam:

1) o podjęciu przez Radę Gminy Trzebieszów uchwały nr XIX/129/20 z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebieszów. Opracowywane studium obejmuje cały obszar Gminy Trzebieszów,

2) o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. studium.

Zainteresowani mogą składać wnioski do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebieszów oraz prognozy oddziaływania na  środowisko w terminie do dnia 26 listopada 2021 r. w jednej z następujących form:

– na piśmie w Urzędzie Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów,

– drogą pocztową na ww. adres urzędu,

– drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP Urzędu Gminy Trzebieszów lub na adres poczty elektronicznej sekretariat@trzebieszow.gmina.pl (bez konieczności opatrywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym),

– ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.  

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Trzebieszów.

 

Wniosek do pobrania

                                                                                      Wójt Gminy Trzebieszów

                                                                                         /-/ Mirosław Szekalis

 

piątek, 22 października 2021

XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Trzebieszów

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 25 października 2021 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

(więcej…)

czwartek, 21 października 2021

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE z 21.10.2021 r.

(więcej…)

środa, 20 października 2021

Program Poznaj Polskę w Gminie Trzebieszów

Gmina Trzebieszów otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia  Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: Poznaj Polskę.  


(więcej…)

środa, 20 października 2021

We współpracy siła (województwo – powiat- gmina)

Remont drogi wojewódzkiej mimo, że leży w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich to owoc współpracy Wójta Gminy Trzebieszów Mirosława Szekalis, Starosty Łukowskiego Dariusza Szustka i radnych powiatowych: Jacka Krzyszczaka, Józefa Głuchowskiego, Władysława Karasia i Bartłomieja Bryka oraz Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszarda Szczygła  z Zarządem Województwa Lubelskiego.


W dniu dzisiejszym (20 października ) Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa wraz z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich  Pawłem Szumerą wizytowali remontowany odcinek drogi  nr 806 z Trzebieszowa do Karwowa. Droga wojewódzka, leży na sercu nie tylko władzom województwa, ale powiatu i gminy. Wójt Gminy wraz z radnym gminnym Leszkiem Grochowskim rozmawiali z gośćmi także o dalszym remoncie drogi, która będzie wykonana  w etapach, tj. remont drogi wraz z budową chodnika z Dębowicy do Łukowa oraz z Dębowicy do Trzebieszowa.  Są to inwestycje drogowe bardzo potrzebne naszej społeczności lokalnej.

(więcej…)

środa, 20 października 2021

Gminny Dzień Edukacji Narodowej

W czwartek, 14 października 2021 r. w Szkole Podstawowej im. ks. biskupa Junoszy Szaniawskiego w Szaniawach-Matysach odbyły się uroczyste Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz samorządowych: Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis, Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów Andrzej Nurzyński, przewodnicząca Komisji Oświatowej Anna Mościcka, radny Szaniaw – Poniat Janusz Jezierski, proboszcz parafii Szaniawy ks. Antonii Przybysz, dyrektor GZOSiP Ewa Domańska, dyrektorzy szkół i nauczyciele z terenu Gminy Trzebieszów,  nauczyciele emeryci, rodzice uczniów.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. biskupa Junoszy Szaniawskiego w Szaniawach-Matysach Danuta Kornas powitała gości i złożyła wszystkim pracownikom oświaty życzenia, a także odczytała życzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty

Następnie życzenia wszystkim pracownikom oświaty złożył wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis oraz przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów Andrzej Nurzyński.

 

(więcej…)

wtorek, 19 października 2021

DIAMENTOWE I ZŁOTE GODY w Trzebieszowie

Diamentowe i Złote Gody  to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 60 i 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe, zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek.

Pary małżeńskie z terenu Gminy Trzebieszów, które w 2021r. obchodziły Złote Gody, czyli okrągły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego (12 par) oraz pary obchodzące w 2021 r.
Diamentowe Gody, czyli 60-lecie pożycia małżeńskiego (10 par) zostały zaproszone przez Wójta Gminy Trzebieszów oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Trzebieszowie na jubileuszowe spotkanie, które odbyło się 19 października 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzebieszowie.

Uroczystego aktu dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla osób, które przeżyły 50 lat w związku małżeńskim, w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny dokonał Wójt Trzebieszowa Pan Mirosław Szekalis wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Trzebieszowie Panią Renatą Nowik. Małżonkowie otrzymali dyplomy, okolicznościowe legitymacje z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz kwiaty i upominki.

Po części oficjalnej wystąpił Kabaretu ZAŚCIANEK z Trzebieszowa, wprawiając wszystkich w wesoły nastrój.

(więcej…)

piątek, 15 października 2021

Uwaga na oszustów!

Skip to content