Do pobrania

 

 

  

 

Rodzina 500+  

 

Maluch+  

 

Karta Dużej Rodziny  

 

Dobry start  

 

Mama 4+  

 

Opieka 75+  

 

Posiłek w szkole i w domu  

 

Emerytura+  

 

 Brexit  

 

Więcej spraw załatwisz na stronach:
Więcej spraw załatwisz na stronach:
Więcej spraw załatwisz na stronach:

DRUKI DO POBRANIA

URZĄD GMINY TRZEBIESZÓW

DODATEK WĘGLOWY

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA
 2. WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA NIEKTÓRYCH PODMIOTÓW NIEBĘDĄCYCH GOSPODARSTWAMI DOMOWYMI Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA
  2a.
  Wskazówki, jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku DLA NIEKTÓRYCH PODMIOTÓW NIEBĘDĄCYCH GOSPODARSTWAMI DOMOWYMI Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

   

 

 

OŚWIATA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Pobierz Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Pobierz Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis; 
Pobierz Zgłoszenie zawarcia umowy z pracownikiem młodocianym;
Pobierz Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
Pobierz Oświadczenie pomoc publiczna – przedsiębiorca, rolnik, rybak
Pobierz Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.

ODPADY 2022

POBIERZ – DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

POBIERZ– ZAŁĄCZNIK DEK 1 – Zestawienie danych o pozostałych współwłaścicielach nieruchomości

Referat Rozwoju Gospodarczego
  Zgłoszenie  instalacji, której użytkowanie nie wymaga pozwolenia (w tym przydomowej oczyszczalni ścieków)
Pobierz Wniosek – zgłoszenie instalacji, której użytkowanie nie wymaga pozwolenia
Pobierz Formularz informacyjny odpady rolnicze
   
  Ustalanie warunków zabudowy i inwestycji celu publicznego
Pobierz Wniosek o ustalenie warunki zabudowy albo inwestycji celu publicznego  (doc)
   
  Zaświadczenie z planu zagospodarowania
Pobierz Wniosek o wydanie zaświadczenie z planu zagospodarowania
  Wniosek o nadanie numeru budynku (porządkowego)
Pobierz Wniosek o nadanie numeru budynku (porządkowego)
  Usunięcie drzewa lub krzewu
Pobierz Zgłoszenie zamiaru dokonania usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Pobierz Wniosek na usunięcie drzew lub krzewów dla pozostałych niż osób fizycznych usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Pobierz Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt posiadania plantacji choinek
  Ochrona środowiska
Pobierz Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków – WORD
Pobierz Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków – PDF
Pobierz Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
Pobierz Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Pobierz
 • Wniosek o dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków
 • Regulamin udzielania dotacji z budżetu Gminy Trzebieszów na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
 • Uchwała Rady Gminy
   
Pobierz Wniosek – Rejestr Działalności Regulowanej
   
   
   
Pobierz Oświadczenie o braku sprzeciwu Starostwa – Azbest
Pobierz Oświadczenie o demontażu azbestu
   
Pobierz Informacja w sprawie wyrobów zawierających azbest
Pobierz Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 

 

 

 

OŚWIATA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Pobierz Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Pobierz Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis; 
Pobierz Zgłoszenie zawarcia umowy z pracownikiem młodocianym;
Pobierz Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
Pobierz Oświadczenie pomoc publiczna – przedsiębiorca, rolnik, rybak
Pobierz Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.

ODPADY 2022

POBIERZ – DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

POBIERZ– ZAŁĄCZNIK DEK 1 – Zestawienie danych o pozostałych współwłaścicielach nieruchomości

Referat Rozwoju Gospodarczego
  Zgłoszenie  instalacji, której użytkowanie nie wymaga pozwolenia (w tym przydomowej oczyszczalni ścieków)
Pobierz Wniosek – zgłoszenie instalacji, której użytkowanie nie wymaga pozwolenia
Pobierz Formularz informacyjny odpady rolnicze
   
  Ustalanie warunków zabudowy i inwestycji celu publicznego
Pobierz Wniosek o ustalenie warunki zabudowy albo inwestycji celu publicznego  (doc)
   
  Zaświadczenie z planu zagospodarowania
Pobierz Wniosek o wydanie zaświadczenie z planu zagospodarowania
  Wniosek o nadanie numeru budynku (porządkowego)
Pobierz Wniosek o nadanie numeru budynku (porządkowego)
  Usunięcie drzewa lub krzewu
Pobierz Zgłoszenie zamiaru dokonania usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Pobierz Wniosek na usunięcie drzew lub krzewów dla pozostałych niż osób fizycznych usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Pobierz Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt posiadania plantacji choinek
  Ochrona środowiska
Pobierz Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków – WORD
Pobierz Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków – PDF
Pobierz Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
Pobierz Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Pobierz
 • Wniosek o dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków
 • Regulamin udzielania dotacji z budżetu Gminy Trzebieszów na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
 • Uchwała Rady Gminy
   
Pobierz Wniosek – Rejestr Działalności Regulowanej
   
   
   
Pobierz Oświadczenie o braku sprzeciwu Starostwa – Azbest
Pobierz Oświadczenie o demontażu azbestu
   
Pobierz Informacja w sprawie wyrobów zawierających azbest
Pobierz Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 

 

 

 

 

Ochotnicze Straże Pożarne

OSP  
Pobierz
 1. OŚWIADCZENIE O WYPŁACIE EKWIWALENTU NA KONTO BANKOWE
 2. ZESTAWIENIE ZBIORCZE DO WYLICZENIA EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO ZA UDZIAŁ W DZIAŁANIU ORAZ AKCJI RATOWNICZEJ OSP
 3. POTWIERDZENIE UDZIAŁU W DZIAŁANIU RATOWNICZYM/AKCJI RATOWNICZEJ
 4. ZESTAWIENIE ZBIORCZE DO WYLICZENIA EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU ORAZ ĆWICZENIU  OSP
 5. ZESTAWIENIE ZBIORCZE DO WYLICZENIA EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO ZA UDZIAŁ W DZIAŁANIU ORAZ AKCJI RATOWNICZEJ OSP
POBIERZ ZASADY PRZYGOTOWANIA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH DO UDZIAŁU W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH
POBIERZ Rekomendacje do procesu przygotowania osób w wieku 16-18 lat, do udziału w działaniach ratowniczych w ramach działalności Ochotniczych Straży Pożarnych RP (wersja 2.0)

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

 

 

 

 

OŚWIATA
Pobierz
 • Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół
 • Wniosek  o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i opiekuna w roku szkolnym 2021 – 2022

URZĄD GMINY TRZEBIESZÓW

OŚWIATA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Pobierz Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Pobierz Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis; 
Pobierz Zgłoszenie zawarcia umowy z pracownikiem młodocianym;
Pobierz Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
Pobierz Oświadczenie pomoc publiczna – przedsiębiorca, rolnik, rybak
Pobierz Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.

ODPADY 2022

POBIERZ – DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

POBIERZ– ZAŁĄCZNIK DEK 1 – Zestawienie danych o pozostałych współwłaścicielach nieruchomości

Referat Rozwoju Gospodarczego
  Zgłoszenie  instalacji, której użytkowanie nie wymaga pozwolenia (w tym przydomowej oczyszczalni ścieków)
Pobierz Wniosek – zgłoszenie instalacji, której użytkowanie nie wymaga pozwolenia
Pobierz Formularz informacyjny odpady rolnicze
   
  Ustalanie warunków zabudowy i inwestycji celu publicznego
Pobierz Wniosek o ustalenie warunki zabudowy albo inwestycji celu publicznego  (doc)
   
  Zaświadczenie z planu zagospodarowania
Pobierz Wniosek o wydanie zaświadczenie z planu zagospodarowania
  Wniosek o nadanie numeru budynku (porządkowego)
Pobierz Wniosek o nadanie numeru budynku (porządkowego)
  Usunięcie drzewa lub krzewu
Pobierz Zgłoszenie zamiaru dokonania usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Pobierz Wniosek na usunięcie drzew lub krzewów dla pozostałych niż osób fizycznych usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Pobierz Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt posiadania plantacji choinek
  Ochrona środowiska
Pobierz Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków – WORD
Pobierz Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków – PDF
Pobierz Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
Pobierz Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Pobierz
 • Wniosek o dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków
 • Regulamin udzielania dotacji z budżetu Gminy Trzebieszów na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
 • Uchwała Rady Gminy
   
Pobierz Wniosek – Rejestr Działalności Regulowanej
   
   
   
Pobierz Oświadczenie o braku sprzeciwu Starostwa – Azbest
Pobierz Oświadczenie o demontażu azbestu
   
Pobierz Informacja w sprawie wyrobów zawierających azbest
Pobierz Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat Finansowo-Księgowy
Podatki i opłaty lokalne (www.podatki.gov.pl)
  Informujemy, że od 01.07.2019 r. obowiązują nowe wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. Formularze dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/
Pobierz Formularze – w tym miejscu znajdziesz formularze do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych
Pobierz UCHWAŁA NR XXVIII/163/2020 RADY GMINY TRZEBIESZÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Trzebieszów na rok 2021
Pobierz Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021
  Podatek od nieruchomości
Pobierz Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
Pobierz Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)
Pobierz Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Pobierz Dane o nieruchomościach ZN-1/A
Pobierz Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B
Pobierz Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
  Podatek rolny
Pobierz Deklaracja na podatek rolny DR-1
Pobierz Informacja w sprawach podatku rolnego IR-1
Pobierz Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A
Pobierz Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B
Pobierz Informacja o gruntach
  Podatek leśny
Pobierz Deklaracja na podatek leśny DL-1
Pobierz Informacja w sprawie podatku o lasach IL-1
Pobierz Informacja o lasach
Pobierz Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A
Pobierz Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B
  Podatek od środków transportu
Pobierz Uchwała Rady Gminy Trzebieszów nr XXVIII/165/20 z dn. 26 listopada 2020 r. w sprawie stawek podatku od środków transportu.
Pobierz Deklaracja na podatek od środków transportowych
Pobierz Załącznik do DT-1
  Podatek akcyzowy w rolnictwie
Pobierz Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego
Pobierz Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Pobierz Informacje na temat zwrotu podatku akcyzowego
Pobierz Oświadczenie
  Działalność gospodarcza
Wejdź Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej
Pobierz Formularze / wnioski
Pobierz Formularz CEIDG-1
  Deklaracja na odpady komunalne
Pobierz Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pobierz Klauzula Informacyjna RODO

 

Referat Społeczno-Administracyjny
  Zezwolenia na alkohol
Pobierz Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (doc)
Pobierz Oświadczenie o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie handlowym (doc)
  Dokumenty i dane osobowe
Wejdź www.obywatel.gov.pl
  Ewidencja Ludności
Wejdź Uzyskaj dowód osobisty
Pobierz Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wejdź Uzyskaj dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego  
Wejdź Zgłoś utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego dziecka lub innej osoby – unieważnij dowód  
Pobierz Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  Dowód osobisty – informacje
  Sprawdź swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych  
  Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy  
  Sprawdź, czy dowód osobisty jest unieważniony lub zawieszony 
 
Uzyskaj dowód osobisty  
  Profil zaufany
  Załóż profil zaufany 
  Załóż tymczasowy profil zaufany 
  Paszport
 
  PESEL
 
  Wybory  (samorząd, parlament , europarlament)
Pobierz Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców wraz z deklaracją,
  Urząd Stanu Cywilnego
  Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym
  Uzyskaj zaświadczenie o stanie cywilnym
  Odpis aktu stanu cywilnego – informacje ogólne
  Skorzystaj z pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
  Wróć do nazwiska noszonego przed ślubem
  Wróć do nazwiska noszonego przed ślubem
  Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
  Zrób fotokopię papierowego aktu stanu cywilnego
  Sprawdź, co zrobić, jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie
   
 
  Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej
Wejdź w Łukowie
Wejdź w Staoczku Łukowskim

 

 

 

Skip to content