Do pobrania


Rodzina 500+Maluch+Karta Dużej Rodziny
Dobry startMama 4+Opieka 75+
Posiłek w szkole i w domuEmerytura+ Brexit
Więcej spraw załatwisz na stronach:
Więcej spraw załatwisz na stronach:
Więcej spraw załatwisz na stronach:

DRUKI DO POBRANIA UG TRZEBIESZÓW

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Zgłoszenie  instalacji, której użytkowanie nie wymaga pozwolenia

Ustalenie  warunków  zabudowy

Zaświadczenie z planu zagospodarowania

Ochrona środowiska

Deklaracja na odpady komunalne

Podatki i opłaty lokalne (www.podatki.gov.pl)

 

Podatki

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od środków transportu


Działalność gospodarcza (CEIDG)


Zezwolenia na alkohol


Praca w gospodarstwie rolnym


Podatek akcyzowy w rolnictwie


Dokumenty i dane osobowe (więcej)


 - Ewidencja Ludności

- Wybory  (samorząd, parlament , europarlament)

- USC

Zasiłki i pomoc finansowa (więcej)

Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej


 Usunięcie drzewa lub krzewu