Do pobrania


* Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego


* Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego


* Deklaracja na podatek leśny


* Informacja o lasach


* Deklaracja na podatek od nieruchomości


* Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych


* Deklaracja na podatek rolny


* Informacja o gruntach


* Deklaracja na podatek od środków transportowych


* Załącznik do DT-1


 


* Wniosek o warunki zabudowy


* Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego


* Wniosek o nadanie PESEL

 

* Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

 

* Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

 

* Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP

 

* Zgłoszenie powrotu wyjazdu za granicę

 

* Zgłoszenie pobytu stałego

 

* Zgłoszenie pobytu czasowego

 

* Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 

*Oświadczenie o stratach w sadach 2015 r.

 

*Oświadczenie o stratach w budynkach i sprzęcie rolniczym 2015 r.

 

*Oświadczenie o stratach w uprawach 2017 r.

 

*Oświadczenie o stratach w produkcji zwierzęcej 2017 r.

 

*Rejestr działalności regulowanej

 


AZBEST

1. Informacja w sprawie wyrobów zawierających azbest

2. OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest