<a><strong>Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Doliny Krzny 2022 ? 2030<br>wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko</strong></a><strong></strong>

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Doliny Krzny 2022 ? 2030
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski działając w oparciu o art. 6 i 6a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 poz. 1057 t.j.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

2022-09-12
Czytaj więcej