INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁATY DODATKU WĘGLOWEGO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebieszowie informuje, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego nie będą rozpatrywane  do czasu otrzymania decyzji Wojewody Lubelskiego o przyznaniu środków na ten cel. Wszystkich wnioskodawców, którzy złożyli wnioski jako pierwsi informujemy, że ich sprawa nie zostanie zakończona w przewidzianym ustawowo terminie. Z uwagi na powyższe dodatek węglowy nie zostanie wypłacony w ciągu  miesiąca od złożenia wniosku.

Ponadto w dniu 17 września  Prezydent RP Andrzej Duda  podpisał ustawę  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku sytuacją na rynku paliw, która wprowadza zmiany do ustawy o dodatku węglowym.

Najważniejsze z nich to:

  • Jeden dodatek dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym samym adresem;
  • Jeżeli po 11 sierpnia br. do złożonej wcześniej deklaracji CEEB osoba dodała nowe źródło ogrzewania, np. węglowe, to otrzyma odmowę,z wyjątkiem osób, które złożyły deklarację po raz pierwszy;
  • Wydłużenie terminu rozpatrywania wniosku przez gminy z 30 do 60 dni;
  • Nowelizacja dotyczy również gospodarstw domowych, które już złożyły wnioski. W przypadku kilku gospodarstw domowych znajdujących się pod tym samym adresem, dodatek będzie wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy, natomiast pozostałe wnioski pozostaną bez rozpatrzenia;
  • Gminy są zobowiązane do weryfikacji wniosków o wypłatę dodatku węglowego z deklaracją CEEB, śmieciową, wnioskami o przyznanie dodatku osłonowego, zasiłku rodzinnego, wychowawczego, danymi zawartymi w rejestrze PESEL.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebieszowie
/-/ Marzena Leszkowicz