Tegoroczne dziękczynienie za plony odbyło się 27 sierpnia 2023 roku. Święto plonów rozpoczęło się o godz. 12.00 mszą św. w kaplicy w Dębowicy koncelebrowaną przez ks. Kan. Krzysztofa Stepczuka, proboszcza parafii NMP Matki Kościoła i Ks. Andrzeja Majchrzaka, proboszcza parafii Celiny. Podczas nabożeństwa zostały poświęcone dary i wieniec dożynkowy. Po nabożeństwie barwny korowód przeszedł na plac Zespołu Szkolno-Przedszkolnego SP w Dębowicy, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie dożynek. (więcej)

Podczas uroczystości Polska Federacja Hodowców bydła Mlecznego nagrodziła swoich zasłużonych producentów mleka. Dyrektor Biura Lubelskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka Adam Kłopotek wskazał, że Gmina Trzebieszów produkuje najwięcej mleka na Lubelszczyźnie. Uhonorowani zostali nastający rolnicy:

  • pod kątem przeciętnej liczby krów nagrodzeni zostali: Izdebski Leszek i Izdebski Sebastian ( 153 Szt.), Świerczewski Ryszard (134 Szt.), Jasiński Ireneusz Józef (133 Szt.), Matysiak Adam (118 Szt.) i Sulej Robert (80 Szt.).

  • pod kątem przeciętnej wydajności ze stada nagrodzeni zostali: Szlaski Wojciech (11193 kg mleka), Sulej Szymon (10999 kg), Kurowski Leszek (10978 kg), Jasiński Bartosz (10960 kg), Izdebscy Leszek i Sebastian 10662 kg), Izdebski Leszek (10755 kg) i Izdebski Sebastian (10373 kg).

 

Dziękuję wszystkim przybyłym gościom oraz osobom, które wsparciem i zaangażowaniem sprawiły, że tegoroczne Święto Plonów było wyjątkowe i pełne atrakcji.

Mirosław Szekalis

Wójt Gminy Trzebieszów