Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych
(edycja 2020)

Listopad 2020. Dofinansowanie dla Gminy Trzebieszów!!!

W ramach dotacji nasza gmina otrzyma dofinansowanie z naboru uzupełniającego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi drogi gminnej w miejscowości Trzebieszów Drugi. Wartość dofinansowania to 461 088,00 zł złotych.
Podziękowania dla Premiera Rządu RP Mateusza Morawieckiego, Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki, Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszarda Szczygła oraz dla Starosty Łukowskiego Dariusza Szustka. Cieszymy się z tak dobrej współpracy.

Wrzesień 2020. Nowa Droga Już Otwarta!

W dniu 9 września br. nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie drogi powiatowej w Szaniawach. Inwestycja  pn. Przebudowa drogi Nr 1318L Trzebieszów-Strzyżew-Aleksandrów KM 0+000-5+641,50; KM5+814,00-6=440,00  została wykonana na ponad 6 kilometrowym odcinku biegnącym od Trzebieszowa do miejscowości Szaniawy Matysy. W ramach zadania poszerzono drogę do 7m oraz ułożono nową nawierzchnię, a na ponad dwukilometrowym odcinku wykonano chodnik dla pieszych.

Wartość wykonanych robót budowlanych opiewa na kwotę 7 566 072,74 zł. 70% tej kwoty pokrywa dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast pozostałą część finansują wspólnie Powiat Łukowski i Gmina Trzebieszów. WIĘCEJ


Lipiec 2020. Umowy na drogę w Trzebieszowie Drugim i Leszczance podpisane.

Informujemy, że w dniu 28 lipca 2020 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Trzebieszów a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S.A.,  w Lubartowie na realizację zadania pn;

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Trzebieszów

Część I – Przebudowa drogi gminnej Nr 101701L w miejscowości Trzebieszów Drugi. Całkowita wartość inwestycji po przetargu wynosi: 1 661 576,46 zł. Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu to 60% kosztów kwalifikowalnych zadania. Zakres zamówienia obejmuje: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; roboty ziemne; odwodnienie (wymiana przepustów pod drogą z regulacją pionową istniejących studzienek); podbudowy; nawierzchnia; elementy ulic – krawężniki i zjazdy; oznakowanie – urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Część II – Przebudowa drogi gminnej Nr 102307L, 102306L, 102308L w miejscowości Leszczanka. Całkowita wartość inwestycji wynosi:  1 218 306,00 zł. Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu to 60% kosztów kwalifikowalnych zadania. Zakres zamówienia obejmuje: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; roboty ziemne; odwodnienie (wymiana przepustów pod droga z regulacją pionową istniejących studzienek); podbudowy; nawierzchnia; elementy ulic, krawężniki, najazdy, (skrzyżowanie)  i zjazdy.


Fundusz Dróg Samorządowych
(edycja 2019)

Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 114305L.3 w Celinach

Informujemy, że zrealizowane zostało zadanie Gminy Trzebieszów pn. Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 114305L.3 w Celinach. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość inwestycji wynosi:  1 678 839,47 zł. Kwota dofinansowania ze strony Funduszu Dróg Samorządowych to: 1 107 229,00 zł. Kwota wkładu własnego stanowi: 571 610,47 zł.

FOTOGALERIA

Podstawowe parametry zadania:

  1. Roboty pomiarowe i przygotowawcze,
  2. Roboty rozbiórkowe,
  3. Roboty ziemne,
  4. Odwodnienie,
  5. Zjazdy do posesji,
  6. Chodnik,
  7. Nawierzchnia jezdni – warstwa wyrównawcza,
  8. Nawierzchnia jezdni – warstwa ścieralna,
  9. Roboty wykończeniowe.

Celem projektu było poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podniesienie standardów technicznych dróg, poprawa dostępności do ośrodka życia społeczno-gospodarczego.

W efekcie realizacji zadania uzyskaliśmy przebudowę drogi o długości 997 mb. W ramach inwestycji osiągnięto poszerzenie jezdni z 5,5 m. do szerokości 6 m., nawierzchnię asfaltową, chodnik z kostki brukowej, pobocza o szerokości 0,75 m., przebudowę skrzyżowania, odwodnienie powierzchnio-wgłębne, wymianę przepustów drogowych i pod zjazdami wraz usunięciem kolizji infrastruktury podziemnej.

Powyżej zamieszczone są zdjęcia w fotogalerii odzwierciedlające efekt końcowy.

Skip to content