W dniu 9 września br. nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie drogi powiatowej w Szaniawach.

Inwestycja  pn. Przebudowa drogi Nr 1318L Trzebieszów-Strzyżew-Aleksandrów KM 0+000-5+641,50;KM5+814,00-6=440,00. została wykonana na ponad 6 kilometrowym odcinku biegnącym od Trzebieszowa do miejscowości Szaniawy Matysy. W ramach zadania poszerzono drogę do 7m oraz ułożono nową nawierzchnię, a na ponad dwukilometrowym odcinku wykonano chodnik dla pieszych.

Wartość wykonanych robót budowlanych opiewa na kwotę 7 566 072,74 zł. 70% tej kwoty pokrywa dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast pozostałą część finansują wspólnie Powiat Łukowski i Gmina Trzebieszów.

W uroczystym otwarciu udział wzięli: Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszard Szczygieł, Starosta Powiatu Łukowskiego Dariusz Szustek, Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis, Wicestarosta Powiatu Łukowskiego Janusz Kozioł, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego Jacek Krzyszczak, Członkowie Zarządu Powiatu Łukowskiego  Wojciech Czerniec, Władysław Mika oraz Włodzimierz Wolski, Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Władysław Karaś, Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej Bartłomiej Bryk, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Józef Głuchowski, Sekretarz Powiatu Łukowskiego Jerzy Siwiec, Skarbnik Powiatu Łukowskiego Monika Wodyk-Netczuk, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Stanisław Sokół, Radni i Sołtysi Gminy Trzebieszów, Sekretarz Gminy Trzebieszów Sławomir Smolak.

Uroczystego Poświecenia nowej drogi dokonał Proboszcz Parafii w Szaniawach Ks. Kanonik Jan Grzesiak.

Wójt Mirosław Szelkalis wyraził wdzięczność dla Zarządu Powiatu oraz radnych za ogromny wkład w tą Inwestycję. Realizacja zadania możliwa byłą dzięki zaangażowaniu i trójstronnej współpracy  Gminy Trzebieszów, Powiatu Łukowskiego i Funduszu Dróg Samorządowych.