1 sierpnia 2022r. rozpoczął się drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien  

  • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.  złożyć w Urzędzie Gminy odpowiedni wniosek  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.
  • w 2022r. stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,00zł na 1 litr oleju.
  • Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Trzebieszów lub na stronie gminy. 
źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego