ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 24.10.2023 r. (wtorek) o godz. 7.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie odbędzie się LXX (70) Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

  1. Otwarcie LXX (70) Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LXVIII Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
  4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
  5. Zamknięcie obrad LXX (70 ) Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów.

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów

Andrzej Nurzyński

Linki