Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza do udziału w V edycji Konkursu „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej”. Do Konkursu może być zgłoszona jedna inicjatywa zrealizowana na terenie obszaru LGD „RAZEM” w ostatnich 3 latach, tj. od 21.11.2020 r. – 21.11.2023 r.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

a) inicjatywa polegająca na realizacji zadania inwestycyjnego, infrastruktura turystyczna/rekreacyjna;

b) inicjatywa związana z realizacją zadania nieinwestycyjnego, tj. organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze np.: patriotycznym, edukacyjnym, sportowym lub artystycznym.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, kół gospodyń wiejskich), klubów seniora, sołectw oraz grup nieformalnych mających siedzibę na obszarze LGD „RAZEM”, które w okresie od 21.11.2020 r. do 21.11.2023 r. zrealizowały na terenie LGD „RAZEM” inicjatywę lokalną finansowaną z dowolnych źródeł.

https://lgdrazem.pl/zaproszenie-do-udzialu-w-v-edycji-konkursu-najciekawsza-inicjatywa-ziemi-lukowskiej/?fbclid=IwAR03yCr012pXbDMJjYVDnA-da02da_IR8SSuyOpRpqYgXQ8DB4l1Df0EUA4