15 października Polacy zagłosują w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum ogólnokrajowym.

Wybory 2023 – jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?

Aby zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, trzeba spełniać określone kryteria. Należy być obywatelem polskim, najpóźniej w dniu zgłoszenia kandydatury mieć ukończone 18 lat i posiadać prawa wyborcze. Kolejnym wymogiem jest, aby kandydaci do składu OKW stale zamieszkiwali na obszarze województwa, w którym zgłaszają się do komisji i byli ujęci w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Na członkostwo w OKW nie mogą liczyć osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu i ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu.

Ile wynosi wynagrodzenie członka obwodowej komisji wyborczej?

Dieta (netto) członka komisji wynosi 600 zł, zastępcy przewodniczącego komisji – 700 zł,   z kolei przewodniczącego komisji – 800 zł.

Jakie są obowiązki członka komisji? 

Członkowie OKW nie pracują wyłącznie w dzień wyborów. Ich praca zaczyna się znacznie wcześniej, praktycznie zaraz po powołaniu. Wśród głównych obowiązków znajdują się: udział w posiedzeniach komisji, szkoleniach organizowanych przez urzędników wyborczych, przeliczaniu kart do głosowania, odbiorze lokalu wyborczego, a w dniu wyborów – przeprowadzenie głosowania oraz ustalenie wyników wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum w obwodzie.

Jak zgłosić swoją kandydaturę?

Najlepiej zgłosić się bezpośrednio do pełnomocnika jednego z komitetów wyborczych, bo to właśnie komitety wyborcze mają pierwszeństwo wysuwania kandydatur. Wykaz zarejestrowanych komitetów, wraz z adresami stron internetowych, jest dostępny na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Druga możliwość to indywidualne zgłoszenie na listę rezerwową. Osoby zgłaszające się w ten sposób mogą zostać powołane w skład komisji, ale tylko w przypadku, gdy komitety wyborcze nie przedstawią wystarczającej liczby kandydatów. Formularz indywidualnego zgłoszenia do OKW oraz więcej informacji można znaleźć na http://trzebieszow.gmina.pl, w zakładce BIP, Wybory Sejm Senat 2023 (https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=339&action=details&document_id=1925137) .

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września 2023 r.