Wiktoria Turska, uczennica ósmej klasy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dębowicy zakwalifikowała się do trzeciego etapu III Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego. O ten awans ubiegało się tysiąc uczniów z całego kraju.

Organizatorem III Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego jest Lubelski Kurator Oświaty. Współorganizatorami: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Jana Pawła II w Lublinie oraz Kuratorzy Oświaty z całej Polski. Nadrzędnym celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei retoryki klasycznej, a także kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia, argumentowania i przekonywania. Do pierwszego etapu przystąpiło 1000 uczniów z całego kraju. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 30, a wśród nich Wiktoria, którą do konkursu przygotowała wicedyrektor szkoły Edyta Adrian.

Etap wojewódzki konkursu odbył się 8 marca w Kuratorium Oświaty w Lublinie. Zadaniem uczniów było zredagowanie pisemnej wypowiedzi na wskazany temat, a następnie wygłoszenie przemówienia z wykorzystaniem napisanego tekstu. W bieżącej edycji uczniowie wygłaszali przemówienia w myśl słów Jana Kochanowskiego (Pieśni II, 12) ,,A jeśli komu droga otwarta do nieba, Tym, co służą ojczyźnie”.

Etap ogólnopolski, w którym weźmie udział Wiktoria, odbędzie się 10 maja.

Jak informuje nas Edyta Adrian, warto wspomnieć, że Wiktoria zakwalifikowała się też do etapu wojewódzkiego Przedmiotowego Konkursu Polonistycznego, którego wyniki zostaną ogłoszone 4 kwietnia. Wszyscy w szkole są bardzo dumni z Wiktorii.

 

WIĘCEJ: https://lukow.podlasie24.pl/region/wiktoria-z-debowicy-wsrod-najlepszych-uczestnikow-konkursu-retorycznego-20240312125738?fbclid=IwAR3qUAVv8gSnMtCHsDHIg0M29MP3JsDP4aJ0y3dLYcrCMBMSbGmymr4-MuQ