Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebieszowie zaprasza do udziału w Gminnym Przeglądzie Kół Gospodyń Wiejskich w niedzielę 20 marca o w godzinach 15-18 w GOK Trzebieszów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.