W środę 27 września br. dokonano podsumowania zakończonej inwestycji na drodze wojewódzkiej nr 806 w Dębowicy, gmina Trzebieszów
W spotkaniu uczestniczyli:
Ryszard Szczygieł– Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego
• Bartłomiej Sokół – Prezes Zarządu firmy PRID S.A – wykonawca
• Sławomir Denisiuk, Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej
Mirosław Szekalis Wójt Gminy Trzebieszów
• Marta Zdunek Skarbnik Gminy
• Marcin Sulej Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy
• Leszek Grochowski – Radny Rady Gminy Trzebieszów
Uczestniczy spotkania dokonali „wizytacji” zrealizowanej inwestycji.

Wójt gminy serdecznie podziękował naszemu radnemu wojewódzkiemu za merytoryczną współprace i zabezpieczenie tych środków w budżecie województwa, kierownikowi RDW za fachowy nadzór a prezesowi PRID S.A za bardzo dobre wykonanie remontu drogi w Dębowicy.
Droga 806 to najważniejsza droga w naszej gminie i zwiększanie bezpieczeństwa uczestników ruchu jak i pieszych jest dla władz gminy jak i dla naszych radnych szczebla wojewódzkiego i gminnego priorytetem.
Mamy nadzieję, że jest bezpieczniej.
Bezpiecznej drogi.