Zmiana dotyczy także pracy jednostek organizacyjnych GZOSiP i GOPS.