[responsivevoice_button voice=”Polish Female” buttontext=”Lektor”]

Wójt Gminy Trzebieszów ostrzega przed oszustami podającymi się za pracowników Urzędu Gminy próbujących wyłudzić pieniądze w związku z realizacją programu założenia solarów.

Obecnie Gmina Trzebieszów nie pobiera żadnych opłat od mieszkańców związanych z wyżej wymienionym programem.

PROSIMY O OSTROŻNOŚĆ.