Wójt Gminy Trzebieszów – Mirosław Szekalis
Zastępca Wójta / Sekretarz Gminy – Sławomir Smolak
Skarbnik Gminy – Marta Zdunek


Referat Finansowo – Księgowy (RF)
Kierownik – Skarbnik Gminy / Główny Księgowy – Marta Zdunek
Pracownicy Referatu

 • Dorota Mościcka  – Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
 • Kamila Kowalczyk– Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
 • Agata Sójka – Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej, CEIDG
 • Ewa Lipińska  – Stanowisko pracy ds. płac
 • Ewa Śledź – Stanowisko ds. księgowości podatkowej, obsługi kasowej oraz opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Iwona Toporowicz – Stanowisko ds. wymiaru i księgowości podatkowej  oraz opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Urszula Nurzyńska – Stanowisko ds. wymiaru i realizacji podatków oraz opłat lokalnych
 • Ewa Agata Śledź  – Stanowisko ds. wymiaru i realizacji podatków oraz opłat lokalnych

Referat Społeczno-Administracyjny (SA)
Kierownik -Sekretarz Gminy –  Sławomir Smolak
Pracownicy Referatu

 • Agnieszka Ołdak – Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
 • Elżbieta Ługowska – Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i jej organów
 • Agnieszka Janas– Stanowisko ds. funduszy  zewnętrznych oraz obsługi sekretariatu
 • Małgorzata Mościcka– Stanowisko ds. pomocy administracyjno – biurowej (technik administracji/pracownik kancelaryjny) – wieloosobowe stanowisko pracy
 • TBD Mazowsze Sp. z o.o  – usługa zewnętrzna obejmująca zakres pracy stanowiska ds. systemu sieci teleinformatycznych i bezpieczeństwa fizycznego.

Referat Inwestycji (RI)
Kierownik – Marcin Sulej
Pracownicy Referatu:

 • Ewa Przybysz – Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji, archiwista
 • Sebastian Szekalis – Stanowisko ds. inwestycji

Referat Rozwoju Gospodarczego (RRG)
Kierownik – Marcin Mościcki – wykonujący zadania jednego ze stanowisk referatu
Pracownicy Referatu:

 • Paulina Gryczka – Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i ochrony zwierząt
 • Katarzyna Śledź  Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i OSP
 •                                    – Stanowisko ds. gospodarki wodnościekowej i wyrobów azbestowych
 • Wakat – Stanowisko ds. kontroli terenowej

Samodzielne stanowiska pracy:

 • Ewa Palus (Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego) – Inspektor Ochrony Danych Osobowych- IOD; Z-ca IOD Agnieszka Błaziak
  Inspektor Ochrony Danych: [email protected]
 • Artur Olszewski – Radca prawny
 • Zofia Parafian – Sprzątaczka;
 • Adam Parafian, Jerzy Śledź, Adam Wiąckiewicz – Rzemieślnik / Konserwator / Robotnik – wieloosobowe stanowisko pracy;
 • Palacze  – wieloosobowe stanowisko pracy (sezonowe);
 •                – Archiwista
 • wakat- Goniec – wieloosobowe stanowisko pracy.

Pion Ochrony Informacji Niejawnych

 • Sławomir Smolak – Sekretarz Gminy;

Urząd Stanu Cywilnego

 • Kierownik – Renata Nowik; oraz  sprawy obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
 • Zastępca Kierownika – Agnieszka Ołdak.