Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Informujemy, że w dniu 28 lipca 2020 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Trzebieszów a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S.A.,  w Lubartowie

na realizację zadania pn;

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Trzebieszów

Część I – Przebudowa drogi gminnej Nr 101701L w miejscowości Trzebieszów Drugi
Całkowita wartość inwestycji po przetargu wynosi: 1 661 576,46 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu to 60% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Zakres zamówienia obejmuje:

 • Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
 • Roboty ziemne;
 • Odwodnienie (wymiana przepustów pod drogą z regulacją pionową istniejących studzienek);
 • Podbudowy;
 • Nawierzchnia;
 • Elementy ulic – krawężniki i zjazdy;
 • Oznakowanie – urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

 

Część II – Przebudowa drogi gminnej Nr 102307L, 102306L, 102308L w miejscowości Leszczanka.

Całkowita wartość inwestycji wynosi:  1 218 306,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu to 60% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Zakres zamówienia obejmuje:

 • Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
 • Roboty ziemne;
 • Odwodnienie (wymiana przepustów pod droga z regulacją pionową istniejących studzienek);
 • Podbudowy;
 • Nawierzchnia;
 • Elementy ulic, krawężniki, najazdy, (skrzyżowanie)  i zjazdy.