Mirosław Szekalis Wójt Gminy Trzebieszów podpisał  umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na modernizację  dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego na 2021 rok.

Kwota dofinansowania  dla Gminy Trzebieszów to 120 000,00 zł.