W dniu dzisiejszym w siedzibie Urzędu Gminy w Trzebieszowie została podpisana umowa na budowę gminnego targowiska Mój Rynek w Trzebieszowie Drugim.

               Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Trzebieszów reprezentowaną przez Pana Mirosława Szekalis-Wójta Gminy Trzebieszów, przy kontrasygnacie Pani Marty- Zdunek Skarbnika Gminy, a Zakładem Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie Sp. z o.o. reprezentowanym przez Pana Jacka Krzyszczaka– Prezesa Zarządu.

Na budowę targowiska Gmina Trzebieszów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 514 205,10 zł  oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich- 968 194,00 zł.

Wkład własny Gminy w budowę targowiska- 39 200,90 zł