Szanowni Państwo, z uwagi na pojawiające się w social mediach materiały i sugestie związane z uchwaleniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego naszej gminy wyjaśniamy:

  • Studium nie jest wiążące przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy.
  • Procesy budowlane w gminie odbywają się na dotychczasowych zasadach czyli poprzez wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.
  • Gmina posiada obowiązujące studium od 2008 r. i nie ma ono wpływu na procesy związane z budową domów i innych budynków gospodarczych.

Ze względu na liczne uwagi i zmianę przepisów prawnych w tym zakresie, zrezygnowaliśmy z wszelkich prac nad nowym studium a pojawiające się w mediach materiały są jedynie wycinkiem niezatwierdzonego projektu, który nigdy nie wszedł w życie.

Ponadto we wrześniu ubiegłego roku ustawodawca wprowadził obowiązek uchwalenia do końca 2025 roku planów ogólnych we wszystkich gminach w Polsce, które nie posiadają planów miejscowych. Obecnie nie są prowadzone jeszcze żadne prace związane z uchwaleniem planów ogólnych.