Studio fotograficzne w Urzędzie Gminy.
Dzięki życzliwości i otwartości Zakładu Fotograficznego Zarzycki  przebywający na terenie gminy obywatele Ukrainy ??  będą mogli zrobić zdjęcia, które są niezbędne m.in. do wydania numeru PESEL.
Uchodźcy przebywający na terenie naszej gminy, którzy nie zdążyli lub nie mogli dziś zrobić zdjęcia, mogą skorzystać z tej usługi we wtorek 22 marca w godz. 10.00 – 12.00.
Dziękujemy Fotografowi za konkretną pomoc dla uchodźców, ale jednocześnie wsparcie logistyczne naszego urzędu.