Wójt Gminy Trzebieszów informuje:
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców gminy oraz pracowników Urzędu Gminy Trzebieszów zwracam się z uprzejmą prośbą o ograniczenie od dnia 22.03.2021 r. wizyt w siedzibie Urzędu do niezbędnego minimum. Zachęcam do kontaktów za pomocą poczt e-mail, telefonicznie lub przez platformę ePUAP. Szczegółowe dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej gminy www.trzebieszow.gmina.pl  oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Poza tym pracujemy normalnie…

  • Adres: Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów,
  • tel. (25)796-03-55 (25)796-05-41,  faks: (25)796-03-73
  • Poczta e-mail: Sekretariat: [email protected]
  • Inspektor Ochrony Danych Osobowych: [email protected]
  • skrytka e-PUAP: /485k8ityjf/skrytka

OPŁATY:
W przypadku konieczności dokonania płatności administracyjnych lub innych związanych np. z gospodarką odpadami komunalnymi czy podobnymi zachęcamy do korzystania z bankowości elektronicznej.

Wpłat należy dokonywać na rachunki gminy w Banku Spółdzielczym w Trzebieszowie:

  • Rachunek podstawy jednostki i budżetu: 46 9206 0009 0000 0130 2000 0010
  • System gospodarowania odpadami komunalnymi: 50 9206 0009 0000 0130 2000 0520
  • Rachunek na który trzeba wpłacać wadium: 88 9206 0009 0000 0130 2000 0030

DANE do FAKTURY: Gmina Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów, NIP: 825-206-49-43, REGON: 711582517, Kod terytorialny: 0611092