ZAPROSZENIE – ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 21.08.2023r . (poniedziałek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie odbędzie się LXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:
1. Otwarcie LXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Trzebieszów.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Trzebieszów.
4.1 powołanie Komisji Skrutacyjnej;
4.2 odczytanie regulaminu tajnego głosowania;
4.3 przeprowadzenie głosowania tajnego;
4.4 podjęcie uchwały.
5. Zamknięcie obrad LXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów.

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów
Andrzej Nurzyński