Wójt Gm. Trzebieszów PILNIE zaprasza do Urzędu Gminy na podpisanie umowy użyczenia na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w dniach 5-7.10.2022 r. w godzinach 8-17.

Stawić się muszą właściciel / współwłaściciel działki z tytułem własności oraz dowodem osobistym.

Kontakt 518638135. Wszyscy otrzymają stosowne SMS w tej sprawie.

 

 

Przedmiotem umowy jest użyczenie nieruchomości (budynku mieszkalnego) i określenie warunków użyczenia nieruchomości dla potrzeb realizacji projektu  ?Energia ze słońca w Gminie Trzebieszów?, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, który swoim zakresem obejmuje zakup i montaż zestawu OZE tj.  instalacje  fotowoltaiczną.