Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ? to hasło przewodnie kolejnej już debaty społecznej, zorganizowanej przez Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie i Wójta Gminy Trzebieszów. Spotkanie poświęcone było bezpieczeństwu mieszkańców gminy. W dyskusji udział wzięli policjanci oraz przedstawiciele władz samorządowych i lokalnej społeczności.

Stan bezpieczeństwa mieszkańców to jedno z priorytetowych zadań Policji. Właśnie ta problematyka była tematem przewodnim wczorajszej debaty społecznej, która odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzebieszowie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, policjanci oraz lokalna społeczność.
Debatę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Łukowie podinsp. Leszek Misiak, który zwrócił uwagę na celowość organizowania wspólnych spotkań, pozwalających na bezpośredni kontakt ze społecznością lokalną i wypracowanie praktycznych, wymiernych sposobów działań zapobiegawczych.
W kolejnej części spotkania Naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Leszek Dołęga przedstawiając prezentację multimedialną dokonał oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy. Naczelnik omówił stwierdzone przypadki łamania prawa, które w sposób szczególny wpływają na poczucie bezpieczeństwa u mieszkańców.
Uczestniczący w spotkaniu Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie kapitan Konrad Turski mówił między innymi o ogólnopolskiej kampanii ?Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!?. Kapitan Turski przekonywał uczestników spotkania, że ta kampania edukacyjno-informacyjne ma ograniczyć zagrożenia związane z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciom tlenkiem węgla.
Kolejnym etapem debaty była dyskusja, w trakcie której zostały wskazane te zagadnienia i problemy mieszkańców wymagające analizy i podjęcia działań, zarówno ze strony Policji jak i innych instytucji. Uczestnicy spotkania zadawali wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów jako uczestników ruchu drogowego, problemów związanych z bezpańskimi psami jak również możliwości wizyt policjantów w szkołach. Nie zabrakło także słów pochwały ze strony władz samorządowych i społeczeństwa na temat pracy lokalnej Policji.

Wszystkie uwagi, propozycje, jak również wnioski zawarte w ankiecie wypełnionej przez uczestników, po przeanalizowaniu zostaną wykorzystane przez policjantów w czasie codziennej służby.
fot. asp. szt. Marcin Józwik & Sławomir Smolak