DOWÓZ NA WYBORY W DNIU 7  KWIETNIA  2024 roku

Obwód Nr 4.      Dębowica, Nurzyna, Świercze

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębowicy, Dębowica 70, 21-404 Trzebieszów

Godzina i przystanki Przywóz do lokalu:

8.00 Dębowica (przy nieruchomości Nr 85) – Przystanek Tymczasowy

8.05 Nurzyna (świetlica) – Przystanek Regularny

8.09 Nurzyna (Górka) – Przystanek Regularny

8.13 Świercze (Altana) – Przystanek Regularny

8.16 Nurzyna (Świercze) – Przystanek Regularny

8.20 Lokal Wyborczy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębowicy

 

Obwód Nr 5.      Szaniawy-Poniaty, Szaniawy-Matysy

Szkoła Podstawowa w Szaniawach-Matysach, Szaniawy-Matysy 4, 21-404 Trzebieszów

Trasa i przystanki Przywóz do lokalu:

8.30 Szaniawy-Matysy (sklep) – Przystanek Regularny

8.34 Szaniawy-Matysy (przy nieruchomości Nr 63) – Przystanek Tymczasowy

8.37 Szaniawy-Matysy (Strzyżew) – Przystanek Regularny

8.40 Lokal Wyborczy Szkoła Podstawowa w Szaniawach-Matysach

8.50 Szaniawy-Poniaty (przy pomniku MITROPA) – Przystanek Tymczasowy

8.55 Szaniawy-Poniaty (kolonia) – Przystanek Regularny

8.58 Szaniawy-Poniaty (świetlica) – Przystanek Regularny

9.00 Lokal Wyborczy Szkoła Podstawowa w Szaniawach-Matysach

 

Obwód Nr 4.      Dębowica, Nurzyna, Świercze

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębowicy, Dębowica 70, 21-404 Trzebieszów

Godzina i przystanki Odwóz z lokalu:

9.20 Lokal Wyborczy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębowicy

9.25 Dębowica (przy nieruchomości Nr 85) – Przystanek Tymczasowy

9.30 Nurzyna (świetlica) – Przystanek Regularny

9.34 Nurzyna (Górka) – Przystanek Regularny

9.38 Świercze – Przystanek Regularny

9.41 Nurzyna (Świercze) – Przystanek Regularny

 

Obwód Nr 5.      Szaniawy-Poniaty, Szaniawy-Matysy

Szkoła Podstawowa w Szaniawach-Matysach, Szaniawy-Matysy 4, 21-404 Trzebieszów

Trasa i przystanki Odwóz z lokalu:

10.00 Lokal Wyborczy Szkoła Podstawowa w Szaniawach-Matysach

10.05 Szaniawy-Matysy – Przystanek Regularny

10.09 Szaniawy-Matysy (przy nieruchomości Nr 63) – Przystanek Tymczasowy

10.12 Szaniawy-Matysy (Strzyżew) – Przystanek Regularny

10.20 Szaniawy-Poniaty (przy pomniku MITROPA) – Przystanek Tymczasowy

10.25 Szaniawy-Poniaty (kolonia) – Przystanek Regularny

10.28 Szaniawy-Poniaty (świetlica) – Przystanek Regularny

 

Obwód Nr 2.      Zaolszynie, Mikłusy, Wólka Konopna

Szkoła Podstawowa w Mikłusach, Mikłusy 37, 21-404 Trzebieszów

Trasa i przystanki Przywóz do lokalu:

12.00 Wólka Konopna (szkoła) – Przystanek Regularny

12.03 Wólka Konopna – Przystanek Regularny

12.12 Zaolszynie (przy nieruchomości Nr 58) – Przystanek Tymczasowy

12.20 Zaolszynie (przy nieruchomości Nr 51) – Przystanek Tymczasowy

12.25 Zaolszynie – Przystanek Regularny

12.30 Lokal Wyborczy Szkoła Podstawowa w Mikłusach

 

Obwód Nr 10.   Zembry, Płudy

Świetlica wiejska w Zembrach, Zembry 7B, 21-404 Trzebieszów

Trasa i przystanki Przywóz do lokalu:

12.45 Płudy – Przystanek Regularny

12.50 Zembry I – Przystanek Regularny

12.55 Zembry (przy nieruchomości Nr 62A) – Przystanek Tymczasowy

13.00 Lokal Wyborczy Świetlica wiejska w Zembrach

 

Obwód Nr 2.      Zaolszynie, Mikłusy, Wólka Konopna

Szkoła Podstawowa w Mikłusach, Mikłusy 37, 21-404 Trzebieszów

Trasa i przystanki Odwóz z lokalu:

13.15 Lokal Wyborczy Szkoła Podstawowa w Mikłusach

13.25 Wólka Konopna (szkoła) – Przystanek Regularny

13.28 Wólka Konopna – Przystanek Regularny

13.37 Zaolszynie (przy nieruchomości Nr 58) – Przystanek Tymczasowy

13.45 Zaolszynie (przy nieruchomości Nr 51) – Przystanek Tymczasowy

13.50 Zaolszynie – Przystanek Regularny

 

Obwód Nr 10.   Zembry, Płudy

Świetlica wiejska w Zembrach, Zembry 7B, 21-404 Trzebieszów

Trasa i przystanki Odwóz z lokalu:

14.00 Lokal Wyborczy Świetlica wiejska w Zembrach

14.05 Płudy – Przystanek Regularny

14.10 Zembry I – Przystanek Regularny

14.15 Zembry (przy nieruchomości Nr 62A) – Przystanek Tymczasowy

 

Drugie kursy:

Obwód Nr 4.      Dębowica, Nurzyna, Świercze

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębowicy, Dębowica 70, 21-404 Trzebieszów

Godzina i przystanki Przywóz do lokalu:

13.00 Dębowica (przy nieruchomości Nr 85) – Przystanek Tymczasowy

13.05 Nurzyna (świetlica) – Przystanek Regularny

13.09 Nurzyna (Górka) – Przystanek Regularny

13.13 Świercze (Altana) – Przystanek Regularny

13.16 Nurzyna (Świercze) – Przystanek Regularny

13.20 Lokal Wyborczy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębowicy

 

Obwód Nr 5.      Szaniawy-Poniaty, Szaniawy-Matysy

Szkoła Podstawowa w Szaniawach-Matysach, Szaniawy-Matysy 4, 21-404 Trzebieszów

Trasa i przystanki Przywóz do lokalu:

13.30 Szaniawy-Matysy (sklep) – Przystanek Regularny

13.34 Szaniawy-Matysy (przy nieruchomości Nr 63) – Przystanek Tymczasowy

13.37 Szaniawy-Matysy (Strzyżew) – Przystanek Regularny

13.40 Lokal Wyborczy Szkoła Podstawowa w Szaniawach-Matysach

13.50 Szaniawy-Poniaty (przy pomniku MITROPA) – Przystanek Tymczasowy

13.55 Szaniawy-Poniaty (kolonia) – Przystanek Regularny

13.58 Szaniawy-Poniaty (świetlica) – Przystanek Regularny

14.00 Lokal Wyborczy Szkoła Podstawowa w Szaniawach-Matysach

 

Obwód Nr 4.      Dębowica, Nurzyna, Świercze

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębowicy, Dębowica 70, 21-404 Trzebieszów

Godzina i przystanki Odwóz z lokalu:

14.20 Lokal Wyborczy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębowicy

14.25 Dębowica (przy nieruchomości Nr 85) – Przystanek Tymczasowy

14.30 Nurzyna (świetlica) – Przystanek Regularny

14.34 Nurzyna (Górka) – Przystanek Regularny

14.38 Świercze – Przystanek Regularny

14.41 Nurzyna (Świercze) – Przystanek Regularny

 

Obwód Nr 5.      Szaniawy-Poniaty, Szaniawy-Matysy

Szkoła Podstawowa w Szaniawach-Matysach, Szaniawy-Matysy 4, 21-404 Trzebieszów

Trasa i przystanki Odwóz z lokalu:

15.00 Lokal Wyborczy Szkoła Podstawowa w Szaniawach-Matysach

15.05 Szaniawy-Matysy – Przystanek Regularny

15.09 Szaniawy-Matysy (przy nieruchomości Nr 63) – Przystanek Tymczasowy

15.12 Szaniawy-Matysy (Strzyżew) – Przystanek Regularny

15.20 Szaniawy-Poniaty (przy pomniku MITROPA) – Przystanek Tymczasowy

15.25 Szaniawy-Poniaty (kolonia) – Przystanek Regularny

15.28 Szaniawy-Poniaty (świetlica) – Przystanek Regularny

 

Obwód Nr 2.      Zaolszynie, Mikłusy, Wólka Konopna

Szkoła Podstawowa w Mikłusach, Mikłusy 37, 21-404 Trzebieszów

Trasa i przystanki Przywóz do lokalu:

17.00 Wólka Konopna (szkoła) – Przystanek Regularny

17.03 Wólka Konopna – Przystanek Regularny

17.12 Zaolszynie (przy nieruchomości Nr 58) – Przystanek Tymczasowy

17.20 Zaolszynie (przy nieruchomości Nr 51) – Przystanek Tymczasowy

17.25 Zaolszynie – Przystanek Regularny

17.30 Lokal Wyborczy Szkoła Podstawowa w Mikłusach

 

Obwód Nr 10.   Zembry, Płudy

Świetlica wiejska w Zembrach, Zembry 7B, 21-404 Trzebieszów

Trasa i przystanki Przywóz do lokalu:

17.45 Płudy – Przystanek Regularny

17.50 Zembry I – Przystanek Regularny

17.55 Zembry (przy nieruchomości Nr 62A) – Przystanek Tymczasowy

18.00 Lokal Wyborczy Świetlica wiejska w Zembrach

 

Obwód Nr 2.      Zaolszynie, Mikłusy, Wólka Konopna

Szkoła Podstawowa w Mikłusach, Mikłusy 37, 21-404 Trzebieszów

Trasa i przystanki Odwóz z lokalu:

18.15 Lokal Wyborczy Szkoła Podstawowa w Mikłusach

18.25 Wólka Konopna (szkoła) – Przystanek Regularny

18.28 Wólka Konopna – Przystanek Regularny

18.37 Zaolszynie (przy nieruchomości Nr 58) – Przystanek Tymczasowy

18.45 Zaolszynie (przy nieruchomości Nr 51) – Przystanek Tymczasowy

18.50 Zaolszynie – Przystanek Regularny

 

 

Obwód Nr 10.   Zembry, Płudy

Świetlica wiejska w Zembrach, Zembry 7B, 21-404 Trzebieszów

Trasa i przystanki Odwóz z lokalu:

19.00 Lokal Wyborczy Świetlica wiejska w Zembrach

19.05 Płudy – Przystanek Regularny

19.10 Zembry I – Przystanek Regularny

19.15 Zembry (przy nieruchomości Nr 62A) – Przystanek Tymczasowy