W związku z brakiem energii elektrycznej na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w dniu 17 października 2023 roku PSZOK będzie nieczynny, a dniem zastępczym będzie piątek 20 października 2023 roku.