Tuż przed rozpoczęciem sezonu letniego Lokalna Grupa Działania „RAZEM KE LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaktualizowała przewodnik turystyczny po Ziemi Łukowskiej.

Zapraszamy mieszkańców i turystów do zapoznania się elektroniczną wersją przewodnika, który dostępny jest na stronie lgdrazem.pl:

https://lgdrazem.pl/wp-content/uploads/2024/04/przewodnik-lgd-razem-2024.pdf

Przewodnik w wersji papierowej LGD „RAZEM” przekaże do wszystkich szkół, instytucji kultury i gmin, a mieszkańcy będą mogli go otrzymać na stoiskach LGD podczas wydarzeń i eventów plenerowych.

W nowej wersji znajdują się m.in. aktualne informacje i zdjęcia zmodernizowanych muzeów w powiecie łukowskim: Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej oraz Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej.

 

Ponadto dla mieszkańców powiatu łukowskiego i turystów czeka niespodzianka:

–  dodano nowe strony przewodnika! 

  • Kulinarna gwara łukowska (63 str.)
  • STRÓJ ŁUKOWSKI (64 str.)
  • LEGENDY ZIEMI ŁUKOWSKIEJ – Legenda o wsi Marianów oraz Legenda o pięknej Krystynie (65 str.)
  • QUESTY PO SZLAKU ZIEMI ŁUKOWSKIEJ (66 str.)

 

Życzymy miłej lektury i zapraszamy na Szlak Ziemi Łukowskiej!

 

—-

Przewodnik został opracowany przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, w ramach realizacji operacji własnej pt. „Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej Szlaku Ziemi Łukowskiej”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Autorki projektu: Sylwia Romańska-Węzik i Ewelina Ponikowska.